Kategorija: Specialistai konsultuoja

Papildomos atostogos gali būti ir nenaudingos

Ar papildomos atostogos už nepertraukiamą darbo stažą priklauso ir medicinos darbuotojams? Pasak teisininko Henriko Davidavičiaus, kasmetinės atostogos yra trijų rūšių – minimaliosios, pailgintos ir papildomos. Pagal Darbo kodekso 169 straipsnį kasmetinės minimalios atostogos paprastai būna … Skaityti toliau

Dovanoju turto arba priimu daug pinigų – kaip man padės notaras?

Sąvoka „turtas“ suprantama ne tik kaip daiktai, bet ir kaip turtinės teisės, pinigai, kitokios materialiosios vertybės. Būna atvejų, kai turtą norimą dovanoti. Kaip elgtis, kada vykti pas notarą, kiek ir kam – dovanotojui ar priimančiajam … Skaityti toliau

Tarnyba armijoje įskaičiuojama į stažą

Toje pačioje įmonėje dirbu nuo 1961 metų. 1964-1967 metais tarnavau sovietinėje armijoje. Ar tarnybos metai skaičiuojami nustatant papildomų atostogų dienų skaičių? Kiek dabar iš viso man priklausytų kasmetinių atostogų? Pasak teisininko Henriko Davidavičiaus, darbo stažas … Skaityti toliau

Testamentas – kaip jį parašyti, kad testatoriaus valia būtų išpildyta teisingai

Kiekvieną mėnesį Lietuvos gyventojai notarų biuruose tvirtina po du tris tūkstančius testamentų, kuriuose nurodo, kam paliks savo turtą mirties atveju. Žodis „testamentas“ yra kilęs iš lotynų kalbos (testamentum – paskutinioji valia). Notaro biure sudaryti testamentą … Skaityti toliau

Apie kasmetinės atostogas

Teisė pasirinkti laiką Pagal bendrus nuostatus, nė viena iš darbo sutarties šalių neturi teisės vienašališkai nustatyti atostogų laiko, bet tam tikri darbuotojai turi pirmumo teisę pasirinkti kasmetinių atostogų laiką. DK nurodyta, jog teisę pasirinkti kasmetinių … Skaityti toliau

Darbuotojų „nuomos“ paslaugų apmokestinimas PVM

Paaiškiname, kaip apmokestinti pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) darbuotojų paskolinimo („nuomos“) užsienio įmonėms paslaugas. Situacija Lietuvos įmonė (įdarbinimo agentūra arba kita veikla užsiimanti įmonė) įdarbina darbuotojus ir pagal sutartis su užsienio įmonėmis dėl darbuotojų paskolinimo („nuomos“) … Skaityti toliau

Pensininkams – specialios sąlygos

Esu pensininkė, noriu išeiti iš darbovietės, kurioje dirbau per 40 metų. Teko skaityti, kad darbo įstatymai numato pensininkams lengvatines sąlygas palikti darbovietę. Kokia tvarka iš darbo yra atleidžiami pensininkai? Teisininko Henriko Davidavičiaus teigimu, pagal Darbo … Skaityti toliau

Apie laivybos vieneto pasirinkimą mokėti fiksuotą pelno mokestį

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2007-06-08 įsakymu Nr. VA-42 „Dėl pranešimo apie pasirinkimą mokėti fiksuotą pelno mokestį rengimo ir teikimo Taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr.66-2589) nustatyta laivybos vienetų vietos mokesčių administratoriams teikiamų pranešimų apie pasirinkimą mokėti … Skaityti toliau

Paveldėto turto pardavimas

Senelis paveldėjo jo brolio šeimos turtą – butą, sodą. Jei jį nuspręstų parduoti, ar reikėtų mokėti mokesčius? Ar yra koks nors terminas, kuriam praėjus nereikėtų mokėti mokesčių? Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą (GPMĮ), paveldėjimo būdu … Skaityti toliau

Paveldėto turto pardavimas

Senelis paveldėjo jo brolio šeimos turtą (butą, sodą). Kada, kur ir kokius dokumentus reikėtų pradėti tvarkytis? Kada galima būtų parduoti šį turtą? Kad įgytų palikimą, jūsų senelis turi jį priimti. Neleidžiama palikimo priimti iš dalies … Skaityti toliau