Paveldėto turto pardavimas

Senelis paveldėjo jo brolio šeimos turtą (butą, sodą). Kada, kur ir kokius dokumentus reikėtų pradėti tvarkytis? Kada galima būtų parduoti šį turtą?

Kad įgytų palikimą, jūsų senelis turi jį priimti. Neleidžiama palikimo priimti iš dalies arba su sąlyga ar išlygomis. Galima priimti visą palikimą arba jo viso atsisakyti.

Palikimą galima priimti:

– paduodant palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą;

– kreipiantis į palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismą dėl turto apyrašo sudarymo;

– pradedant paveldimą turtą faktiškai valdyti.

Palikimą priimti reikia per 3 mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos (t.y. nuo palikėjo mirties dienos).

Asmenys, kuriems paveldėjimo teisė atsiranda tik tuo atveju, kai kiti įpėdiniai palikimo nepriima, gali pareikšti sutikimą priimti palikimą per tris mėnesius nuo teisės priimti palikimą atsiradimo dienos. Dėl šių Civilinio kodekso nuostatų taikymo praktikoje yra kelios teisininkų nuomonės. Vieni mano, kad bet kurios eilės įpėdinis turi priimti palikimą per 3 mėnesius nuo palikėjo mirties dienos. Kiti mano, kad kadangi tolimesnės eilės įpėdiniams paveldėjimo teisė atsiranda tik tada, kai kiti įpėdiniai palikimo nepriima, tai kiekvienai įpėdinių eilei turėtų būti skirta po tris mėnesius. Tokiu atveju brolis, paveldėdamas po savo brolio mirties, pagal įstatymą yra ketvirtos eilės įpėdinis ir jis pareiškimą notarui galėtų pateikti praėjus ne mažiau kaip 9, bet ne daugiau kaip 12 mėnesių po brolio mirties.

Manytina, kad tais atvejais, kai ankstesnės eilės įpėdinių nėra ir įpėdinis pateikia tai įrodančius dokumentus notarui, palikimas galėtų būti priimtas per 3 mėnesius nuo mirties, o jeigu yra ankstesnės eilės įpėdinių, tai turėtų būti laukiama kiekvienai įpėdinių eilei po 3 mėnesius, išskyrus atvejus, kai ankstesnės eilės įpėdiniai pateikia atsisakymus nuo palikimo. Atsižvelgiant į įstatymo aiškinimo skirtumus, rekomenduojama dėl palikimo priėmimo termino pasikonsultuoti su notaru, kuris ves paveldėjimo bylą.

Įpėdinis, kuris priėmė palikimą pradėjęs jį faktiškai valdyti arba padavęs pareiškimą notarui, už palikėjo skolas atsako visu savo turtu.

Įpėdinis, priėmęs palikimą pagal teismo antstolio sudarytą apyrašą, už palikėjo skolas atsako tik paveldėtu turtu. Jeigu senelis galvoja, kad jo brolis turėjo daug skolų, patartina palikimą priimti kreipiantis į teismą dėl apyrašo sudarymo. Kitais atvejais rekomenduotina kreiptis į notarą. Notarui senelis turės pateikti savo asmens dokumentą, brolio mirties liudijimą, giminystę patvirtinančius dokumentus, nuosavybę į miriusiojo turtą patvirtinančius dokumentus. Konkretų dokumentų sąrašą nurodys paveldėjimo bylą tvarkantis notaras.

Paveldėjimo teisės liudijimas įpėdiniams išduodamas ne anksčiau kaip suėjus trims mėnesiams nuo palikimo atsiradimo dienos. Įpėdinis, gavęs paveldėjimo teisės liudijimą, įregistruoja savo nuosavybės teisę į paveldėtą turtą (butą, sodą) ir tada jau gali šį turtą parduoti.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Specialistai konsultuoja su žyma , , , , , , , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.