Pensininkams – specialios sąlygos

Esu pensininkė, noriu išeiti iš darbovietės, kurioje dirbau per 40 metų. Teko skaityti, kad darbo įstatymai numato pensininkams lengvatines sąlygas palikti darbovietę. Kokia tvarka iš darbo yra atleidžiami pensininkai?

Teisininko Henriko Davidavičiaus teigimu, pagal Darbo kodekso (DK) 127 str. 2 dalį, darbuotojas, jeigu jis yra įgijęs teisę į visą (bet ne dalinę) senatvės pensiją ar ją jau gauna, apie savo norą palikti darbovietę turi raštu įspėti darbdavį ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Šiuo pagrindu nutraukus neterminuotą darbo sutartį, atleistam darbuotojui išmokama 2 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, jeigu įmonės kolektyvinė sutartis nenumato didesnės išmokos. Tačiau ši išmoka nėra didinama atsižvelgiant į nepertraukiamą darbo stažą toje darbovietėje.

Kai darbas yra atliekamas pagal terminuotą darbo sutartį, pensinio amžiaus darbuotojas, norėdamas nutraukti tokią sutartį iki jos termino pabaigos, privalo įspėti darbdavį bendra tvarka, t. y. nė vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų, jeigu įmonės kolektyvinėje sutartyje nėra nustatyti ilgesni įspėjimo terminai (DK 127 str. 1 d.). Tuo pagrindu nutraukus darbo santykius, anot H. Davidavičiaus, išeitinė išmoka nepriklauso.

Jeigu terminuotos ar neterminuotos darbo sutarties nutraukimo pagrindas yra darbuotojo liga ar invalidumas, trukdantis jam tinkamai atlikti sulygtą darbą, ar kitos svarbios priežastys, numatytos įmonės kolektyvinėje sutartyje, arba kai darbdavys nevykdo įsipareigojimų pagal darbo sutartį, pažeidžia įstatymus, darbuotojas apie išėjimą iš darbo darbdavį turi įspėti ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas, kartu įrodydamas šių aplinkybių buvimą.

„Minėtais atvejais pensinis amžius nėra būtina sąlyga nutraukti darbo sutartį pagal DK 127 straipsnio 2 dalį, o atleidžiamam darbuotojui taip pat išmokama 2 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka“, – aiškino teisininkas.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Specialistai konsultuoja su žyma , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.