Žymos archyvas: niaus

Grę­ži­niai šu­li­nius dar sun­kiai nu­run­gia

Mies­tų ir prie­mies­čių in­di­vi­dua­lių na­mų gy­ven­vie­tė­se jau ma­žai kur pa­ma­ty­si ran­ki­niu bū­du kas­tų ge­ria­mo­jo van­dens šu­li­nių. Tai jau lai­ko­ma at­gy­ve­na. O štai kai­muo­se mo­der­nūs gi­lu­mi­niai grę­ži­niai kol kas yra sun­kiai pri­gy­jan­ti nau­jo­vė, nes juos įreng­ti ne­pi­gu. Čia įpras­čiau kas­ti tra­di­ci­nius … Skaityti toliau

Paskelbta kategorijoje Statyba | Žymos: , , | 1 komentaras

Ban­kai kei­čia dra­bu­žį

2008-ie­ji į Lie­tu­vos ko­mer­ci­nių ban­kų is­to­ri­ją tu­rė­tų įei­ti kaip įvaiz­džio kei­ti­mo me­tai. SEB ban­kas nu­si­me­tė Vil­niaus var­dą, „Sam­po“ tam­pa „Dans­ke“, o netrukus ne­be­liks „Han­sa­ban­ko“. Ne­be­lie­ka „Sam­po“ Ši sa­vai­tė pa­sku­ti­nė, kai Lie­tu­vo­je ma­to­me rau­do­nas „Sam­po“ ban­ko iš­ka­bas. Nuo bir­že­lio 1-io­sios jas … Skaityti toliau

Paskelbta kategorijoje Ekonomika | Žymos: | Komentuoti

„Iki“ kom­pen­sa­ci­ja pie­nu

Pre­ky­bos tink­lo „Iki“ va­do­vai at­si­pra­šė pir­kė­jų dėl praė­ju­sią sa­vai­tę su­tri­ku­sio pie­no pro­duk­tų tie­ki­mo, o kaip kom­pen­sa­ci­ją nuo ry­to­jaus siū­lys įsi­gy­ti pi­ges­nio pie­no. Sut­ri­ko in­for­ma­ci­nė sis­te­ma Praė­ju­sią sa­vai­tę Klai­pė­dos ir Vil­niaus pre­ky­bos cent­ruo­se „Iki“ pir­kė­jai pa­si­ge­do pie­no pro­duk­tų. Iš­tuš­tė­ju­sio­se par­duo­tu­vių len­ty­no­se … Skaityti toliau

Paskelbta kategorijoje Ekonomika | Žymos: , | 1 komentaras