Latvija skaičiuoja dėl sovietinės okupacijos patirtą žalą

Sovietmečio režimo Latvijai padarytai žalai apskaičiuoti sudaryta komisija planuoja pirmadienį informuoti vyriausybę apie nuveiktą darbą.
Komisijos pranešime kalbama apie bendradarbiavimą su Latvijos valstybiniu archyvu, pernai ekonomikos, demografijos, aplinkosaugos ir istorijos srityse atliktų tyrimų rezultatus, išdėstytos pagrindinės šių metų darbo kryptys.

Komisija nurodo, kad bendradarbiavimą su Latvijos archyvu reguliuoja sutartis, o jo tikslas – nustatyti Latvijos gyventojų masinių deportacijų aukų skaičių ir apibendrinti informaciją apie juos. Ekspertai į bazę įvedė duomenis apie 55 580 šalies gyventojų, kurie buvo deportuoti 1949 metų kovo 25 dieną, taip pat apie kitus iš Latvijos ištremtus gyventojus. Iš viso archyve sukaupta 57 975 anketiniai duomenys.

Be to, sutvarkyta ir patikrinta duomenų bazė, sudaryti išvežtų žmonių sąrašai pagal apskritis, kurie bus paskelbti knygoje „Išvežtieji“, parengta paieškos sistema.

Pernai buvo atlikti keli tyrimai: apie Latvijos raidą makroekonominiu lygiu 1935-1940 metais ir lato devalvacijos įtaką jai, apie sovietų okupacijos metais sukurtos Latvijos liaudies ūkio struktūros įtaką gamybos raidai pereinant nuo komandinės prie rinkos ekonomikos.

Buvo atliktas tyrimas, kurio metu gauta tikslių duomenų apie Latvijos gyventojų skaičių 1940-1959 metais, paskaičiuota tiesioginė demografinė žala šaliai per visą sovietų okupacijos laikotarpį, gauta analitinės informacijos apie nukentėjusiųjų nuo okupacinio režimo skaičių ir sudėtį, jos įtaką Latvijos gyventojų struktūrai pagal lytį ir amžių.

Be to, paskaičiuota žala. padaryta aplinkai 1940-1990 metais, taip pat „karinių veiksmų Afganistane metu sovietų okupacinio režimo“ Latvijos ekonomikai ir žmonių ištekliams padaryta žala, tiesioginė ir netiesioginė demografinė žala dėl avarijos Černobylio atominėje elektrinėje.

Komisija taip pat paskaičiavo kitoms sritims padarytą žalą.

Šiemet planuojama tęsti pradėtą darbą – bendradarbiauti su archyvu, tyrinėti istoriją, skaičiuoti paminklams padarytą žalą ir kt.

Komisija buvo sukurta 2005 metais ir per praėjusį laikotarpį sušaukė daugiau kaip 20 bendrų posėdžių ir atskirų darbo pasitarimų specifiniais komisijos darbo klausimais.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Pasaulyje su žyma , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.