Biurokratų parkas – komisijos komisijėlės

Po Vyriausybės sparnu veikia dešimtys komitetų, komisijų ir darbo grupių. Šiems vegetuojantiems biurokratijos dariniams naikinti valdininkai nieko kito nesugalvojo, kaip įkurti dar vieną – Saulėlydžio komisiją. Ypač šios komisijos ir darbo grupės suklestėjo premjero Gedimino Kirkilo laikais: sukurtas tikras biurokratų parkas, ne mažiau įspūdingas nei Grūto.

Nežinia kiek?

„Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu ir darbo reglamentu, Vyriausybė arba ministras pirmininkas įvairiems klausimams spręsti gali sudaryti komitetus ir komisijas. Vyriausybės komitetai ir komisijos yra Vyriausybės patariamosios institucijos.

Vyriausybės komitetų tikslas – teikti Vyriausybei siūlymus dėl jos veiklos prioritetų, politikos ir strategijos tam tikroje srityje pasirinkimo ir jų atitikties Valstybės ilgalaikės raidos strategijai, prireikus derinti ministrų pozicijas sprendžiant valstybės valdymo reikalus”, – aiškino Vyriausybės kanceliarijos Valdymo optimizavimo skyriaus vadovė Lina Lajauskienė. Valstybės valdymo sistemos tobulinimo komisijoje (dar vienoje) pernai buvo nagrinėta 17 komitetų ir 65 komisijų veikla.

Nuspręsta, kad reikėtų panaikinti 20 viena kitą dubliuojančių komisijų ar darbo grupių. Nutraukta 18 komisijų ir komitetų veikla. Dviejų – Nuolatinės komisijos žemės įsigijimo, teritorijų planavimo bei žemės paėmimo visuomenės poreikiams ir Komisijos privalomam registruoti turtui įvertinti – panaikinti nepavyko. Nutarta, kad dar galimas jų veiklos tęstinumas.

Iš viso šiuo metu veikia lyg ir 11 komitetų (3 nuolatiniai) ir 50 komisijų. „Lyg ir” rašome dėl to, kad šis skaičius nuolat kinta – vienos komisijos darbą baigia, kitos yra steigiamos. Dar daugiau nei komisijų yra steigiama įvairių darbo grupių.

Komisija atstovausianti Lietuvai

Yra Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje koordinavimo komisija. Daugmaž aišku, kuo ji užsiima ar turėtų užsiimti. Nors sprendžiant iš to, kad euras nebuvo įvestas, o ir nežinia, kada bus įvestas, galima būtų abejoti šios komisijos darbo efektyvumu.

Kodėl yra net trys panašaus pavadinimo ir, regis, panašiais tikslais sukurti dariniai – Krizių valdymo komitetas, Krizių prevencijos komitetas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija (visi pavaldūs krašto apsaugai) – atsakymo nėra.

Dar yra Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties klausimų komisija. Daugmaž aišku, kokia galėtų būti jos paskirtis. Yra ir Komisija Jono Pauliaus II piligrimų kelio objektų pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms programai koordinuoti. Buvo Pasaulinių arimo varžybų 2007 metais Lietuvoje organizavimo komisija.

O ką veikia „Komisija atstovausianti Lietuvai”?

„Kuriant komisijas reikia pagalvoti ir apie tinkamą pavadinimą, – sutinka L.Lajauskienė. – Dažnai pavadinimas nieko nepasako nei apie komisijos veiklos tikslus, nei darbo turinį. Tokios, „atstovausiančios Lietuvai”, dažniausiai sudaromos siekiant skatinti tarptautinį bendradarbiavimą kultūros ar švietimo srityse.” L.Lajauskienė patikino, kad ateityje tokių keistų komisijų nebus.

Saulėlydžio komisija, kurios veiklai iš esmės vadovauja L.Lajauskienė, suformulavo ir pasiūlė Vyriausybei rekomenduoti ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms, apskričių viršininkams teisės aktų peržiūrą atlikti vadovaujantis informacijos keitimosi, perteklinių procedūrų atsisakymo, reguliavimo atsisakymo, elektroninių paslaugų teikimo ir „nebylaus sutikimo” principais.

Pateikdama savo nuomonę Vyriausybei, Saulėlydžio komisija be kita ko pasiūlė nepritarti pareigybių skaičiaus didinimui institucijose (buvo siūloma papildyti 627 pareigybėmis), kol nebus pakeistas teisinis šių klausimų reglamentavimas ir parengti kriterijai ir (ar) principai pareigybių skaičiaus poreikiui institucijose nustatyti.

„Pirmiausia reikėtų minėti administracinės kultūros lygį ir institucijų požiūrį į valdymo reformas, kuris, deja, nėra palankus. Tai akivaizdžiai parodė siūlymų dėl kilusių problemų, susijusių su institucijų funkcijų dubliavimu ir biurokatizmo mažinimu atitinkamoje valdymo srityje, skaičius, kuri pateikė ministerijos, ir šių siūlymų turinys. Vargu ar ministerijų siūlymus, pateiktus komisijai, būtų galima vertinti kaip sisteminius. Daugelis jų buvo gana fragmentiški, nereikalingi išsamių diskusijų ir komisijos sprendimo. Tokį rezultatą iš dalies galėjo lemti klaidingas komisijos veiklos tikslo ir galimybių supratimas, nenoras bendradarbiauti, keisti požiūrį ir darbo metodus. Kita vertus, vyrauja tendencija nerodyti iniciatyvos sprendžiant problemas, apie kurių egzistavimą visi žino ir kalba, o pasirinkti laukimo arba sprendimo „nuleidimo iš viršaus” taktiką”, – rašoma Saulėlydžio komisijos išvadose.

Priemonių – 897!

Dar vienas puikus Vyriausybės biurokratizmo paminklas – 2006-2008 metų Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių planas, kuriame numatytos net 897 priemonės. Tokie plano punktai, kaip „Aktyviai dalyvauti NATO ir ES veikloje”, „Dėti visas reikalingas pastangas naujos AE statybai”, „Gerokai sumažinti nelegalių prekių srautus” ar „Pagerinti Nemuno ir Kuršių marių vandens kokybę”, primena sovietinius šūkius skirtus Gegužės 1-ajai.

Joks valdininkas negalėjo paaiškinti, kaip bus įgyvendinta „Vabzdžių ir žvėrių miškuose padarytų pažeidimų kompiuterizuotos apskaitos sistema”. Ir apie kokius vabzdžių ir žvėrių daromus „pažeidimus” čia yra kalbama?

Klausiama, ar tokia komisijų ir darbo grupių veikla nėra tik rimto valstybinio darbo imitacija, L.Lajauskienė tvirtino, kad tos darbo grupės reikalingos siekiant plėsti tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

„Tos darbo grupės padeda šiek tiek efektyviau priimti sprendimus. O komisijas ar darbo grupes, kurios nevykdo tarpinstitucinio koordinavimo, siūlėme naikinti”, – sakė L.Lajauskienė. Nuo šiol komisijos esą bus sudaromos tik svarbiems tarpinstituciniams klausimams spręsti arba klausimams, kuriems reikalingos didelės valstybės lėšos.

Nerašyta taisyklė pasitvirtino

„Manau, reikia panaikinti komisiją ir palikti tą reikalą užbaigti teisinėms institucijoms”, – neseniai sakė Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Justinas Karosas, premjero sudarytos darbo grupės saugumo pareigūno Vytauto Pociūno žūčiai tirti narys.

Jis – ne vienintelis šios komisijos narys, nusivylęs darbo grupės darbu. Beveik per tris mėnesius komisija posėdžiavo tik porą kartų, o apie galimus darbo rezultatus esą iš viso negalima kalbėti.

„Jau senokai niekas nevyksta, štilis”, – teigė J. Karosas. Pasak jo, tokią įvykių eigą buvo galima numatyti. „Įvyko tai, kas turėjo įvykti, nes komisija neturi tyrimo objekto”, – tvirtino parlamentaras. Jis svarstė, kad lendama „ne į savo reikalus”.

Europarlamentas Aloyzas Sakalas teigė, kad darbo grupei iš esmės nėra prasmės net posėdžiauti, kol galutinio žodžio netarė prokurorai. „Laukiame prokuratūros sprendimo. Kai jis bus, tada komisija susirinks ir spręs, ką toliau daryti, – sakė A. Sakalas. – Žinoma, tai gali užtrukti. Ką padarysi.”

Anot jo, siūlyta darbo grupei analizuoti pašalines žūties aplinkybes, nepatenkančias į prokuratūros akiratį. „Bet nutarta geriau palaukti, kad būtų aišku, jog komisija nedubliuoja prokuratūros darbo, nedaro jai spaudimo. Norima, kad prokuratūra be pašalinio politinio spaudimo priimtų sprendimą”, – aiškino europarlamentaras.

Paklaustas, ką mano apie siūlymą galbūt nutraukti komisijos darbą, A. Sakalas teigė, kad darbas dar nepradėtas, tad nėra ką nutraukti.

„Nei komisijos darbo terminai, nei rezultatai neaiškūs. Nesu didelis jos entuziastas, bet kadangi ji paskirta, reikia pažiūrėti, ką galima padaryti nepažeidžiant įstatymų”, – sakė politikas.

Kaip žinoma, apie pasitraukimą iš komisijos pranešė buvęs kariuomenės vadas Jonas Kronkaitis. Jis pareiškė esąs nusivylęs darbo grupės veikla, nes jai suteikta per mažai įgaliojimų.

Darbo grupės pirmininkas konservatorius Vytautas Ališauskas mano, kad komisija vis dėlto turėtų dirbti toliau. „Mano įsitikinimu, reikia duoti laiko prokuratūrai parodyti, ką ji gali. Nemanau, kad dabar reikėtų jiems alsuoti į pakaušį ir viską forsuoti. Kartais susidaro įspūdis, kad visuomenė, žiniasklaida nori greito efekto”, – sakė jis.

Anot jo, vien komisijos egzistavimas rodo, kad V.Pociūno žūties klausimas tebėra aktualus ir nepamirštas. „Jeigu matysime, kad prokuratūra traukiasi ar vilkina procesą, galėsime pradėti akyvesnę veiklą”, – svarstė V. Ališauskas.

Praėjusių metų rugpjūčio viduryje premjero G.Kirkilo sudaryta darbo grupė patvirtino nerašytą Lietuvoje taisyklę: jeigu biurokratai užsibrėžia ką nors sužlugdyti, jie įkuria komisiją.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Lietuvoje su žyma , , , , , , , , , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.