Pensijų didinimui – daugiau nei 1 mlrd. litų

Ministrų kabinetas nutarė didinti valstybinę socialinio draudimo bazinę pensiją bei einamųjų 2008 metų draudžiamąsias pajamas.

Nutarta nuo 2008 m. sausio 1 d. padidinti bazinę pensiją 50 Lt (nuo 266 iki 316 Lt) ir draudžiamąsias pajamas – 58 Lt (nuo 1356 iki 1414 Lt).

Toks sprendimas priimtas įgyvendinant Vyriausybės programą bei atsižvelgus į „Sodros“ ir valstybės biudžetų finansines galimybes. Nemažiau svarbi priežastis – būtinųjų prekių, būsto išlaikymo ir vaistų kainų didėjimas. Dėl to svarbu didinti „Sodros“ pensijas, šalpos bei kitas socialines išmokas ir tokiu būdu užtikrinti jų gavėjams pakankamas pragyvenimo pajamas.

Padidinus bazinę pensiją, padidės visos „Sodros“ pensijos (išskyrus našlių). Vidutiniškai jos didės apie 17 proc., bet, įvertinus tai, kad nuo 2008 metų sausio 1 dienos „Sodros“ senatvės pensijų pagrindinė dalis, turint būtinąjį stažą, bus 110 proc. bazinės pensijos, mažiausios „Sodros“ pensijos didės santykinai daugiau (apie 22-23 proc.), o didesnės – mažiau (apie – 14 proc.). Tai palies apie 870 tūkstančių žmonių.

Įvertinant „Sodros“ pensijų pagrindinės dalies didinimą, dėl bazinės pensijos padidinimo „Sodros“ senatvės pensijos, turint būtinąjį stažą, padidės apie 82 Lt, o „Sodros“ netekto darbingumo (invalidumo) pensijos didės atitinkamai asmens darbingumo lygiui (invalidumo grupei).

Dėl bazinės pensijos padidinimo atitinkamai didės ir priedas už stažo metus, pradėtas skirti nuo 2007 metų liepos 1 dienos tiems „Sodros“ pensijų gavėjams, kurie yra įgiję didesnį nei 30 metų stažą.

Už kiekvienus pilnus stažo metus, viršijančius 30 metų stažą, skiriama 3 proc. bazinės pensijos. Tad padidėjus bazinei pensijai, šie 3 procentai, skiriami už kiekvienus pilnus stažo metus, viršijančius 30 metų stažą, padidės nuo 7,98 iki 9,48 Lt. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus už 10 pilnų stažo metų, viršijančių 30 metų stažą, šiuo metu gauna 79,80 Lt dydžio priedą, tai nuo ateinančių metų sausio 1 d. šis priedas padidės iki 94,80 Lt (padidės 15 Lt).

Nuo bazinės pensijos priklauso nemažai kitų įvairių socialinių išmokų dydžių: tikslinės kompensacijos, mokamos neįgaliems asmenims jų slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų poreikiams tenkinti; šalpos pensijos; pareigūnų ir karių valstybinės pensijos, mokamos neįgaliesiems, tapusiems tokiais privalomosios karo tarnybos Lietuvos kariuomenėje ar karinių mokymų metu.

Tad neįgaliems asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (visiška negalia), tikslinės kompensacijos slaugos išlaidoms padidės 125 Lt (nuo 665 iki 790 Lt), netekusiems 75-100 proc. darbingumo, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, tikslinės kompensacijos priežiūros (pagalbos) išlaidoms padidės 50 Lt (nuo 266 iki 316 Lt).

Dėl bazinės pensijos padidinimo bendros pajamos neįgalių asmenų – „Sodros“ netekto darbingumo (invalidumo) pensijų gavėjų, turinčių būtinąjį stažą bei nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį (visišką negalią), padidės 200 Lt, o netekusių 75-100 proc. darbingumo, kuriems nustatytas nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, – 125 Lt.

„Sodros“ pensijų padidėjimas dėl draudžiamųjų pajamų padidinimo kiekvienam šios pensijos gavėjui bus labai individualus. Pensijos prieaugis priklausys nuo asmens įgyto stažo ir iki pensijos paskyrimo turėto uždarbio, nuo kurio buvo mokamos „Sodros“ įmokos.

Taigi, vidutinė „Sodros“ senatvės pensija, turint būtinąjį stažą, nuo 2008 metų sausio 1 dienos padidės maždaug 109-110 Lt (pagrindinė šios pensijos dalis – apie 82 Lt; papildoma dalis – 14 Lt; priedas už stažo metus – 14 Lt).

„Sodros“ dalinės senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijos, paskirtos neturint būtinojo stažo, didės proporcingai asmens įgytam stažui.

Dėl draudžiamųjų pajamų padidinimo taip pat didės naujai (po 2008 metų sausio 1 dienos) skiriamų socialinio draudimo pašalpų ir kitų socialinio draudimo išmokų minimalūs ir maksimalūs dydžiai. Šios pašalpos ir išmokos mokamos iš „Sodros“ biudžeto lėšų ligos, motinystės, motinystės (tėvystės), nelaimingų atsitikimų darbe, profesinės ligos ir kitais įstatymų numatytais atvejais.

Padidintas „Sodros“ pensijas „Sodros“ teritoriniai skyriai pradės mokėti 2008 metų sausį, o šalpos išmokas (šalpos pensijas bei tikslines kompensacijas slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidoms), įvertinant, kad šios išmokos mokamos už praėjusį mėnesį, savivaldybių socialinių paramos skyriai pradės mokėti 2008 metų vasarį.

Minėtų išmokų padidinimui 2008 metais papildomai reikės beveik 1 mlrd. 113 mln. Lt.: iš „Sodros“ biudžeto – apie 1 mlrd. Lt, iš valstybės biudžeto – apie 113 mln. Lt.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Lietuvoje su žyma , , , , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.