Teismas atmetė kazokiškiečių skundą dėl sąvartyno

Vilniaus apygardos administracinis teismas penktadienį kaip nepagrįstą atmetė Kazokiškių bendruomenės ir jos atstovės Inos Stančiokienės skundą, kuriuo buvo prašoma panaikinti neseniai atidaryto regioninio sąvartyno pripažinimo tinkamu naudoti aktą.
Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi šią administracinę bylą, padarė išvadą, kad pareiškėjai neįrodė savo skunde nurodytų aplinkybių, susijusių su pažeidimais aplinkosaugos srityje, pranešė šio teismo atstovė spaudai.

Kazokiškių bendruomenė ir I.Stančiokienė prašė teismo panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento šiemet rugpjūčio 30 dieną priimtą Vilniaus apskrities regioninio buitinių atliekų sąvartyno pripažinimu tinkamu naudoti aktą.

Kazokiškių bendruomenės ir I.Stačiokienės atstovai teismui paaiškino, kad ginčijamas aktas pažeidžia ne tik jų, bet ir gretimų apylinkių gyventojų teises bei interesus – sąvartyno eksploatacija darys žalą gamtai, Kazokiškių kaimo bei gretimų apylinkių gyventojų sveikatai, socialinei aplinkai, turtui, kultūros paveldo ir paminklosaugos objektams.

Skunde buvo minima, kad sąvartyno pripažinimo tinkamu naudoti akto sąmoningai nepasirašė vienas iš komisijos narių – Elektrėnų savivaldybės atstovas Arūnas Butrimavičius, todėl toks aktas negali būti laikomas teisėtu.

Pareiškėjų manymu, sąvartyną galima naudoti tik su sąlyga, kad atliekos į jį bus gabenamos šiam tikslui nutiestu regioniniu keliu, kuris nesusisiektų su apgyvendinta teritorija. Šiuo metu tokio kelio nėra, todėl sąvartynas negali ir neturi būti eksploatuojamas.

Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas teismo prašė atmesti skundą kaip nepagrįstą, kadangi įstatymo reikalavimai priimant ginčijamą aktą nebuvo pažeisti.

Tretysis suinteresuotas asmuo byloje, Kazokiškių sąvartyną administruojantis Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (VAATC) teismui paaiškino, kad Statybos techninio reglamente nurodyta, kad „statinių pripažinimo tinkamais naudoti tikslas yra įvertinti, kaip jie atitinka projektus, esminius statinio reikalavimus, galimybę saugiai naudoti statinį pagal paskirtį ir gaminti žmonių sveikatai saugią produkciją“, todėl privažiavimo prie sąvartyno kelias negali būti priežastimi nepatvirtinti statinio tinkamu naudoti akto.

Pasak VAATC, nei pagrindiniame norminiame dokumente, reglamentuojančiame sąvartynų eksploataciją, nei kituose norminiuse aktuose nėra nurodyta, kad sąvartynus galima naudoti tik su sąlyga, kad atliekos bus gabenamos tam tikslui nutiestu regioniniu keliu, kuris nesusisiekia su apgyvendinta teritorija.

Teismo vertinimu, Kazokiškių bendruomenė ir I.Stačiokienė savo argumentus dėl skundžiamo akto neatitikimo aplinkosaugos ir higienos normų reikalavimams grindžia tik bendro pobūdžio teiginiais, pateikdami savo subjektyvų aplinkybių vertinimą ir nepateikdami teismui konkrečių įrodymų.

Pasak teisėjų, skundo argumentas, kad pradėjus eksploatuoti Kazokiškių sąvartyno 1 sekciją yra pažeistos higienos normų nustatyti reikalavimai, šį teiginį pagrindžiant 2005-10-29 vykusio Valstybinėje visuomenės sveikatos priežiūros tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos posėdžio „Dėl Vilniaus regioninio Kazokiškių sąvartyno techninio projekto ekspertizė“ protokolu, yra nepagrįstas.

Iš protokolo turinio matyti, kad ekspertizė buvo atlikta visam statybos procesui, neskirstant jo etapais. Ginčijamas aktas yra surašytas tik dėl atskiros statinio dalies.

Teisėjų vertinimu, pareiškėjai nepagrindė ir nepateikė jokių konkrečių įrodymų, kaip sąvartyno 1-osios sekcijos atidarymas pakenks aplinkai bei pareiškėjų sveikatai. Nepateikus objektyvaus pobūdžio įrodymų, kurie patvirtintų jų teiginius arba įrodymų, kurie būtų grindžiami specialiomis žiniomis atitinkamose aplinkosaugos srityse, pareiškėjų subjektyvaus pobūdžio faktinių bylos aplinkybių vertinimai yra nepakankami. Todėl Kazokiškių bendruomenės ir I.Stačiokienės skundą nuspręsta atmesti.

Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Netoli Vievio, Kazokiškėse pastatytas Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartynas oficialiai buvo atidarytas lapkričio 23 dieną.

Į jo statybas ir įrangą investuota 27,7 mln. litų, skelbta, esą jis atitinka visus Europos Sąjungos (ES) keliamus reikalavimus ir yra moderniausias Lietuvoje.

30-ties hektarų sklype buvusiame smėlio ir žvyro karjere, naujai įrengtas buitinių atliekų sąvartynas yra valstybės įgyvendinamos atliekų tvarkymo strategijos dalis ir artimiausiu metu pakeis daugiau nei 120 šiuo metu Vilniaus apskrityje veikiančių senų sąvartynų.

Sąvartyne įrengtos apsaugos, dujų surinkimo ir vandens valymo sistemos, speciali paukščių baidymo įranga, stebima požeminio ir paviršinio vandens bei oro kokybė.

Iki 2008 metų liepos 1 dienos bus nutiestas specialus kelias atliekas gabenantiems automobiliams, aplenkiantis Vievį ir Alesninkus. Jeigu kelio eksploatacijos pradžia vėluotų, Alesninkų bendruomenei VAATC žada mokėti delspinigius – po 300 litų už kiekvieną pradelstą dieną.

Kazokiškių bendruomenė sąvartyno įkūrimui aktyviai priešinosi nuo Kazokiškių projekto pradžios 2002-aisiais. Vietos gyventojų įsitikinimu, sąvartynas turės neigiamą poveikį tiek aplinkai, tiek ir jų pačių sveikatai. Pirmiesiems šiukšliavežiams, spalio pabaigoje atliekas vežusiems į naująjį Kazokiškių sąvartyną, kelią užstojo vietos gyventojai.

Kazokiškių sąvartynas yra netoli į UNESCO Pasaulio paveldo objektų sąrašą įtraukto Kernavės kultūrinio rezervato. Specialistų tikinimu, sąvartynas niekaip nepakenktų Kernavei.

Planuojama, jog į Kazokiškių sąvartyną iki 2023-ųjų metų iš Vilniaus apskrities bus suvežta maždaug milijonas tonų atliekų.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Justicija su žyma , , , , , , , , , , , .

1 atsiliepimas į "Teismas atmetė kazokiškiečių skundą dėl sąvartyno"

  1. Ir taip aišku

    Ir taip aišku, kad sąvartynas teisėtas ir privalo veikti. Keista, tik kad taip ilgai buvo klausomasis kelių paviepusių protestuotojų nuomonės ir jų aferistės.
    Labai gerai, kad viskas atsistoja į savo vietas ir bus uždaryta virš šimto pasenusių šiukšlynų apie Vilnių. Vienas sąvartynas Kazokiškėse-tai kur gas saugiau, ekologiškiau nei tiksinčios 100 bombų aplink Vilnių.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.