Seimas vėl prisiminė KGB rezervą

Parlamentarai siūlo švelninti sovietinio saugumo rezervui priklausiusių asmenų veiklos ribojimus, tačiau juos taikyti ilgiau.

Po pusės metų pertraukos Seimas vakar vėl grįžo prie buvusio sovietų saugumo – KGB kadrinių ir rezervo karininkų darbinės veiklos ribojimo klausimo. 47 parlamentarams pritarus, vakarykštėje plenarinio posėdžio darbotvarkėje atsirado konservatorių parengtas projektas, buvusių kadrinių saugumo pareigūnų veiklą siūlantis riboti devyniais atvejais, o rezervininkų – tik dviem. Ribojimus siūloma taikyti iki 2012 metų gruodžio 31 dienos.

Seimas projektui pritarė: už balsavo 54 parlamentarai, prieš – 5, 24 – susilaikė.

Į siūlymus atsižvelgta

„Projektas yra subalansuotas. Jį rengiant atsižvelgta į Europos Žmogaus Teisių Teismo išvadas, prezidento abejones bei Konstitucinio Teismo paskelbtą KGB veiklos vertinimo doktriną“, – pristatydamas projektą teigė Tėvynės sąjungos lyderis Andrius Kubilius.

Dar pavasarį Seimui svarstant analogišką projektą, į kurį pirmą kartą per nepriklausomybės metus buvo įrašyta KGB rezervo karininko sąvoka, kilo nemažai triukšmo. Naujajame konservatorių projekte, atsižvelgus į Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus, atsisakyta draudimo riboti buvusių saugumo darbuotojų teisę įsidarbinti privačiame sektoriuje, tačiau kiti ribojimai (iš viso devyni atvejai) projekte liko. Buvusiems KGB rezervininkams siūloma uždrausti eiti pareigas, į kurias skiria Seimas, prezidentas, Seimo pirmininkas, Vyriausybė arba premjeras, taip pat viceministro, ministerijos valstybės sekretoriaus, ministerijos sekretoriaus, valstybės institucijų ar įstaigų vadovų, jų pavaduotojų pareigas. Šiems asmenims taip pat negalima būtų eiti pareigų, susijusių su Lietuvos ir užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptintos informacijos naudojimu ar tokios informacijos apsauga.

Prezidentas vetavo

Seimas balandžio mėnesį jau buvo priėmęs vieną vadinamojo liustracijos įstatymų paketo įstatymo pataisą, kuri buvusiems KGB rezervo karininkams nustatė tokius pat darbo apribojimus kaip ir buvusiems kadriniams darbuotojams. Tačiau prezidentas V.Adamkus šią įstatymo pataisą vetavo. Jo nuomone, KGB rezervo karininkams nustatyti žmogaus teisių ir laisvių apribojimai buvo neadekvatūs siekiamam tikslui. Be to, darbo apribojimai buvusiems rezervininkams būtų įvesti per vėlai – praėjus septyniolikai metų po nepriklausomybės atkūrimo ir aštuoneriems, kai įsigaliojo darbo apribojimai KGB darbuotojams.

Neįveikę prezidento veto Seimo nariai sutarė, kad įstatymas būtų svarstomas iš naujo.

Pasak istorikų, Lietuvoje gali būti apie pora šimtų KGB rezervo karininkų bylų. Jos nėra slaptos, su jomis galima susipažinti Lietuvos ypatingajame archyve.

Viena iš priežasčių, kodėl rezervininkų klausimas Seime gana ilgai svarstomas, yra ta, jog tai palietė kelis žinomus asmenis. Vienas jų – buvęs Valstybės saugumo departamento vadovas Arvydas Pocius. Kitas – parlamentaras, buvęs užsienio reikalų ministras Antanas Valionis. Praeities šleifas jam trukdo pereiti į diplomatinę tarnybą ir išvykti dirbti į kokią nors užsienio ambasadą.

Dirba visur

2005-ųjų sausį Seime sudaryta laikinoji komisija tyrė Seimo pirmininko pavaduotojo Alfredo Pekeliūno, A.Pociaus ir A.Valionio buvimo KGB karininkų rezervo sąrašuose faktus bei aplinkybes. Tuomet komisija padarė išvadą, kad minėti pareigūnai į pareigas buvo paskirti nepažeidžiant galiojančių įstatymų. Taip pat buvo konstatuota, kad pareigūnų praeities veikla jokios grėsmės šalies nacionaliniam saugumui nekelia.

Šiai laikinajai komisijai buvo pateiktas daugiau kaip septynių dešimčių asmenų KGB rezervininkų sąrašas, sudarytas remiantis Ypatingajame archyve saugomomis bylomis. Jį išnagrinėjusi komisija konstatavo, kad asmenys, įrašyti į šį sąrašą, eina aukštas valstybės politikų, teisėjų bei valstybės pareigūnų pareigas. Seimui buvo pasiūlyta parengti ir priimti teisės aktus, reglamentuojančius asmenų, įrašytų į KGB rezervo sąrašą, paviešinimo tvarką ir sąlygas.

LŽ duomenimis, prieš porą metų tokie asmenys dirbo įvairių instancijų Kauno, Klaipėdos, Šalčininkų teismuose, Kauno, Vilniaus apskričių administracijose, Radviliškio, Anykščių, Varėnos, Kėdainių, Ukmergės rajonų savivaldybėse, Kaišiadorių, Panevėžio, Biržų, Klaipėdos, Jonavos mokyklose, Klaipėdos, Vilniaus pedagoginiame, Vilniaus Gedimino technikos universitetuose, „Lietuvos geležinkeliuose“, Aplinkos ministerijoje.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Politika su žyma , , , , , , .

One Response to Seimas vėl prisiminė KGB rezervą

  1. algis

    Teisingai, rinkimai artėja.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.