Energetika „nebetelpa“ į ekonomiką

Kai kuriems tautos išrinktiesiems atrodo, kad Seimo Ekonomikos komitetas neapžioja energetikos klausimų. Todėl rudenį ketinama apsispręsti, ar nevertėtų įkurti dar vieną parlamentinį padalinį.

Seimo valdyba sudarė darbo grupę, kuri turės įvertinti galimybes įsteigti parlamente nuolatinį padalinį energetikos klausimams spręsti. Šį darbą devyniems įvairių frakcijų nariams pavesta atlikti iki spalio 1-osios. Jei būtų nuspręsta, kad tokį padalinį steigti iš tiesų tikslinga, grupės nariai turės pateikti ir reikalingus teisės aktus.

Idėja, kad parlamente trūksta darinio, kuris rūpintųsi vien tik energetikos reikalais, kilo birželio viduryje per plenarinį posėdį svarstant Seimo Audito komiteto atlikto šilumos ir karšto vandens kainų didėjimo pagrįstumo tyrimo išvadas. Šiuo klausimu buvo priimtas protokolinis nutarimas.

LŽ pamėginus tiksliau išsiaiškinti, ką reiškia terminas „Seimo padalinys“, parlamentarai spėjo, kad tai gali būti komisija, komitetas arba pakomitetis.

Komitetas apkrautas darbais

Vienas tų, kurie labai entuziastingai palaikė siūlymą parlamente įkurti atskirą energetikos padalinį, buvo Seimo Ekonomikos komiteto narys, Liberalų sąjūdžio atstovas Audrius Endzinas.

Pasak parlamentaro, komitetas dėl darbų gausos energetikos klausimų išnagrinėti tinkamai arba nespėja, arba tai daro paskubomis. Todėl kai kada ir pasigendama kokybės. „Nors komiteto svarstomų klausimų spektras labai didelis, dirba tikrai daug aukštos kvalifikacijos patarėjų, tuomet, kai reikia svarstyti specifinius klausimus, lemiančius šalies ekonomikos daugelio metų perspektyvas, šito nepakanka“, – LŽ sakė A.Endzinas.

Idėja nenauja

A.Endzinas priminė, kad kurti komisiją, kuri rūpintųsi energetikos klausimais, Seimas buvo užsimojęs dar savo kadencijos pradžioje.

Tačiau tuo metu pritrūko politinės valios šį siūlymą įgyvendinti. Juoba kad ir tuometinė Vyriausybė gana skeptiškai vertino galimybę rengti naują nacionalinę energetikos strategiją. „Dabar įsitikinome, kiek laiko praradome. Jei dar galima grįžti ir ištaisyti klaidas, tai ir reikia padaryti“, – mano A.Endzinas.

Jei energetikos klausimus kuruojanti parlamentinė komisija būtų įkurta tik prasidėjus šio Seimo kadencijai, nacionalinės energetikos strategijos pakeitimai, parlamentaro įsitikinimu, būtų priimti ne šią pavasario sesiją, o mažų mažiausiai prieš metus. Kaip ir naujasis Atominės elektrinės įstatymas, kuris, anot A.Endzino, priimtas tarsi mėginant įšokti į važiuojančio traukinio paskutinį vagoną.

Kaip argumentą, kodėl Seime būtinas atskiras energetikos padalinys, parlamentaras pateikia daugybę sprendimo reikalaujančių šios srities klausimų. Tai ir dujų kainų reguliavimas, apsirūpinimas generuojančiais šaltiniais, energetikos tinklo plėtra į Vakarus, į Skandinavijos šalis, bendradarbiavimas su gretimomis valstybėmis ir kt. „Ir visa tai – Seimo darbas“, – sakė A.Endzinas.

Paklaustas, kiek lėšų reikės naujam padaliniui įsteigti, Seimo narys teigė, kad itin didelio finansavimo tikrai neprireiks. „Seimo biudžete tam lėšų pakaks. Manau, kad kai kada tas finansavimas kokybės požiūriu yra net perteklinis, nes išleisti pinigai ne visada adekvatūs įstatymo kokybei, jį tenka taisyti“, – pripažino A.Endzinas. Kitas dalykas, pasak parlamentaro – geriau iš karto išleisti daugiau pinigų ir gauti kokybišką produktą, negu paskui jį kelis kartus perdaryti.

Lėšų švaistymas

Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkės Birutės Vėsaitės nuomone,

atskiras energetikos padalinys tikrai nereikalingas. „Viena svarbiausių Ekonomikos komiteto veiklos krypčių – energetikos klausimai. Juos spręsti mes tikrai pajėgūs ir vieni, be jokios pašalinės pagalbos“, – tikino parlamentarė. Pasak jos, jei jau labai norima kurti kokį nors darinį, kuris domėtųsi tik energetika, iš bėdos tai galėtų būti Ekonomikos komiteto pakomitetis. Be to, kiekvienam naujai kuriamam dariniui reikalingas papildomas finansavimas. Šiuo atveju, pasak B.Vėsaitės, būtų tik tuščias pinigų švaistymas.

Parlamentarės nuomonei pritaria ir konservatorius Jurgis Razma.

Anot jo, kuruoti visus energetikos klausimus puikiausiai galėtų Ekonomikos komitete įkurtas pakomitetis. Be to, priėmus naująjį Atominės elektrinės įstatymą ir nustačius, kad visa su nacionaliniu investuotoju susijusi medžiaga yra vieša, nekonfidenciali ir turi būti teikiama Seimui, iškyla klausimas, kaip tai turi būti daroma. J.Razmos nuomone, šį vaidmenį galėtų atlikti Ekonomikos komitetas.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Ekonomika su žyma , , , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.