Įstatymai nedraudžia asmenims vadovauti kelioms vartotojų teises ginančioms organizacijoms ar dalyvauti jų veikloje

Teisingumo ministerija iš Nacionalinės vartotojų konfederacijos gavo informacijos apie tai, kad viena iš vartotojų teises ginančių asociacijų – Lietuvos gyventojų patarėjų sąjunga – yra įsikūrusi viešosios įstaigos Europos vartotojų centro – patalpose, „kuri pilnai apmoka patalpų išlaikymo sąnaudas, o <...> Lietuvos gyventojų patarėjų sąjungos pirmininkas L. Senkus kartu yra ir VšĮ Europos vartotojų centro darbuotojas“.
Teisingumo ministerija, susipažinusi su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos pateiktais duomenimis, informuoja, kad Lietuvos gyventojų patarėjų sąjunga nėra įsikūrusi VšĮ Europos vartotojų centro patalpose. Greta esančias patalpas abi organizacijos nuomoja iš to paties juridinio asmens atskirų sutarčių pagrindu. Todėl Nacionalinės vartotojų konfederacijos viešai išplatintas pareiškimas, kad VšĮ Europos vartotojų centras apmoka Lietuvos gyventojų patarėjų sąjungos patalpų nuomos išlaidas, nėra teisingas ir klaidina visuomenę.

Atsakydama į tai, kad Lietuvos gyventojų patarėjų sąjungos pirmininkas Linas Senkus yra ir VšĮ Europos vartotojų centro darbuotojas, Teisingumo ministerija pabrėžia, kad Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas nedraudžia asmeniui užsiimti ir kita veikla. Įstatymo 13 str. 1 d. nustato, kad asmuo gali būti kelių asociacijų nariu. Viešųjų įstaigų įstatymas bei kiti teisės aktai taip pat nedraudžia viešųjų įstaigų darbuotojams dalyvauti ir asociacijų veikloje, jei tai nesukelia interesų konflikto. Todėl tai, kad L. Senkus dirba tiek Lietuvos gyventojų patarėjų sąjungoje, tiek VšĮ Europos vartotojų centre, negali būti laikoma įstatymo pažeidimu ar nusižengimu kitiems vartotojų asociacijų veiklą reglamentuojantiems teisės aktams.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Ekonomika su žyma , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.