Ekonominių vertinimų rodiklis birželį padidėjo

Ekonominių vertinimų rodiklis birželį, palyginti su geguže, padidėjo 1 procentiniu punktu ir sudarė 19 procentų. Rodiklio augimą lėmė 1 procentiniu punktu padidėję vartotojų, 1 – pramonės ir 5 – mažmeninės prekybos pasitikėjimo rodikliai. Statybos pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 5, paslaugų sektoriaus – 1 procentiniu punktu.

Anot Statistikos departamento, palyginti su pernykščiu birželiu, šiemet birželį ekonominių vertinimų rodiklis padidėjo 3 procentiniais punktais. Didžiausią įtaką tam turėjo 8 procentiniais punktais padidėję vartotojų ir 4 – pramonės pasitikėjimo rodikliai. Mažmeninės prekybos pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 1, statybos – 2 procentiniais punktais. Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis nepasikeitė.

Šiemet birželį pramonės įmonių apklausos rezultatai parodė, kad gaminamos produkcijos gamybos apimtis ir toliau didėjo. Tam įtakos turėjo per pastaruosius mėnesius didėjanti gaminamos produkcijos paklausa. Artimiausiais mėnesiais 40 procentų įmonių vadovų prognozuoja gamybos didėjimą ir 15 procentų – gamybos mažėjimą. Dauguma (73 proc.) įmonių mano, kad darbuotojų skaičius artimiausiais mėnesiais nesikeis, 17 procentų – kad jis didės. Galimą pramonės produkcijos kainų augimą prognozuoja 19 procentų įmonių, tačiau dauguma (70 proc.) mano, kad kainos artimiausiais mėnesiais nesikeis.

Pasak įmonių vadovų, kaip ir ankstesniais mėnesiais, pramonės įmonių produkcijos gamybą riboja nepakankama paklausa (nurodė 30 proc. įmonių) ir kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas (33 proc.). Tačiau ketvirtadalis įmonių teigė, kad jų gamybinei veiklai netrukdo niekas.

Statybos įmonių vadovų teigimu, darbų apimtis per pastarąjį mėnesį padidėjo. Taip teigė daugiau negu pusė (58 proc.) įmonių, o daugiau negu trečdalis pareiškė, kad jų darbų apimtis išliko tokia pati. Panaši statybos darbų apimties augimo tendencija buvo ir praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu.

Palyginti su praėjusiais metais, įmonių vadovai geriau vertino statybos darbų paklausą: dauguma (79 proc.) statybos įmonių teigė, kad statybos darbų užsakymų gauna pakankamai, pernai taip teigė 75 procentai. Net 61 procentas įmonių vadovų artimiausiais mėnesiais prognozuoja, kad statybos darbų užsakymų daugės, o 39 procentai – kad jų užsakymų lygis nesikeis.

Galimą statybos darbų kainų augimą numato 61 procentas įmonių, o 39 procentai mano, kad kainos nesikeis. Įmonės planuoja per artimiausius mėnesius padidinti darbuotojų skaičių, tačiau prognozės yra mažiau optimistinės nei ankstesniais mėnesiais. Tai nulėmė statybos pasitikėjimo rodiklio sumažėjimą.

Kaip vieną iš svarbiausių veiklą ribojančių veiksnių, įmonės nurodė kvalifikuotos darbo jėgos trūkumą (54 proc. įmonių). Ta įmonių dalis per pastaruosius mėnesius didėjo. Tarp kitų veiksnių 13 procentų įmonių nurodė nepakankamus užsakymus, 29 procentai įmonių teigė, kad jų veiklai netrukdo niekas.

Birželio mėnesio mažmeninės prekybos apklausos rezultatai parodė, kad prekių apyvarta per pastaruosius mėnesius padidėjo. Apyvarta augo visuose didžiuosiuose prekybos tinkluose ir daugiau nei pusėje (59 proc.) visų kitų prekybos įmonių. Savo įmonės ekonominę būklę birželį gerai vertino 60 procentų įmonių vadovų, blogai – tik 1 procentas. Geriausiai savo ekonominę būklę vertino didieji prekybos tinklai ir automobiliais, autodetalėmis, avalyne, elektros prekėmis prekiaujančios įmonės.

Artimiausiais mėnesiais prekybos įmonių vadovai ryškaus ekonominės būklės pagerėjimo neprognozuoja. Beveik visi didieji prekybos tinklai ir 28 procentai kitų įmonių per artimiausius mėnesius planuoja priimti daugiau darbuotojų. Galimą kainų augimą mažmeninėje prekyboje artimiausiu metu prognozuoja 24 procentai įmonių, tačiau dauguma (74 proc.) mano, kad kainos nesikeis.

Pasak įmonių vadovų, mažmeninės prekybos įmonių veiklai labiausiai trukdo konkurencija (nurodė 39 proc. įmonių), darbuotojų trūkumas (16 proc.), netobuli įstatymai (14 proc.). Tik 1 procentas įmonių nurodė, kad jų veiklos neriboja niekas.

Verslo tendencijos paslaugų sektoriuje birželį išliko tokios pat kaip ir ankstesniais mėnesiais. Panašios tendencijos buvo ir pernai tuo pačiu laikotarpiu. Apklausos rezultatai parodė, kad įmonių teikiamų paslaugų paklausa per pastaruosius mėnesius šiek tiek didėjo. Didėjo ir darbuotojų skaičius, tik ne taip sparčiai kaip per praėjusius mėnesius. Tačiau birželį, palyginti su geguže, šiek tiek mažiau apklaustųjų savo įmonės ekonominę būklę įvertino gerai: birželį gerai ją vertino 70 procentų įmonių vadovų, gegužę – 73 procentai.

Geriausiai savo ekonominę būklę vertino telekomunikacijų, transporto ir su kompiuteriais susijusios veiklos įmonės. Beveik trečdalis įmonių artimiausiu metu numato teikiamų paslaugų paklausos didėjimą, 12 procentų – mažėjimą. Labiausiai paklausos padidėjimo tikisi telekomunikacijų bei su kompiuteriais susijusios veiklos įmonių vadovai. Artimiausiu metu prognozuojamas ir darbuotojų skaičiaus didėjimas: 37 procentai apklaustųjų mano, kad darbuotojų skaičius didės, ir tik 4 procentai – kad sumažės. Pasak daugumos (86 proc.) įmonių vadovų, paslaugų kainos artimiausiu metu nesikeis.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Ekonomika su žyma , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.