Miestelis neramiai laukia klebono

Antra savaitė Miežiškių miestelio tikintieji gyvena permainomis.

Maža to, kad parapijos žmones sukrėtė jų senojo klebono mirtis, žinia apie atvykstantį naują dvasininką daugelį tiesiog išmušė iš vėžių.

Tikintieji puolė jaudintis, kad skandalingo Daujėnų kunigo Rimanto Visockio atvykimas neužtrauktų miesteliui nešlovės.

Paskyrė tą pačią dieną

Miežiškių Švč. Mergelės Marijos parapijos klebonas 78 metų Kostas Balsys mirė užpraėjusį pirmadienį.

Net 41 metus miežiškiečių ir aplinkinių kaimų gyventojų sielovadininku buvęs kunigas K.Balsys garsėjo kaip labai ramus žmogus.

Jo mirties dieną Panevėžio vyskupas pagal bažnytinius įstatymus iš karto paskyrė naująjį parapijos kleboną.

Juo tapo buvęs Daujėnų parapijos Pasvalio rajone klebonas 35 metų R.Visockis, kuris, priešingai nei jo pirmtakas, ilgai ir skandalingai ieškojo ramybės. Kai kas iš miežiškiečių nuogąstauja, kad tie ieškojimai dar gali pasikartoti.

Dievo tarnas R.Visockis išgarsėjo visoje šalyje kaip mėgstantis labai netradiciškai ir skandalingai švęsti savo gimtadienius. Maža to, jis buvo užtiktas prostitučių ir nusikalstamo pasaulio atstovų kompanijoje.

Tarp dvasininkų jis žinomas kaip gerai sugebantis tvarkyti bei prižiūrėti bažnyčios ir bendruomenės turtą klebonas.

Vyskupas pasitiki ir remia

„Neturiu jokių baimių, kad klebonas slystelės dar kartą – jo atgaila ir darbai man rodo priešingus ženklus“, – „Panevėžio rytui“ sakė vyskupas J.Kauneckas ir dar pridėjo, jog pastaruoju metu neturįs dvasininkui jokių priekaištų.

Tokį didelį pasitikėjimą naujajam Miežiškių Švč. Mergelės Marijos parapijos klebonui suteikęs vyskupas tikisi, kad R.Visockis bus ne tik geras dvasininkas, bet ir puikus šeimininkas.

Jo Ekscelencija yra ne kartą sakęs, kad R.Visockis yra vienas iš darbščiausių vyskupijos kunigų. Šio dvasininko gebėjimai tvarkytis ūkiškai matyti ir Daujėnuose.

Kunigas paaukotais pinigais suremontavo ir antram gyvenimui prikėlė net trijų kaimų bažnyčias bei sutvarkė jų aplinką. Ne be šio klebono pastangų atgimė ir Daujėnų parkas.

Galbūt dėl to bažnytkaimio žmonės buvo labai atlaidūs klebono silpnybėms. Buvo tikinčiųjų, kurie į Panevėžio rajoną savo sielų ganytoją išlydėjo ašarodami.

Jaučiasi pamalonintas

„Jūs turbūt vėl pradėsite savo straipsnį nuo mano praeities paklydimų, – žurnalisto iš karto paklausė R.Visockis ir pridėjo: – Stengsiuos, kad ilgainiui žmonės pamirštų tai“.

Pirmosioms mišioms Miežiškiuose besirengiantis dvasininkas teigia jau pajutęs, kad paprasti žmonės atlaidūs ir labiau prisimena gerus jo darbus, o ne blogus.

„Kriklinių bažnyčioje tikintieji mane išlydėjo su ašaromis akyse, – atsisveikinimo akimirkas mena R.Visockis. – Tai geriausias mano darbo Daujėnų parapijoje įvertinimas“.

Savo perkėlimą į naują parapiją kunigas sako įvertinęs kaip paaukštinimą ir vyskupo malonę. Oficialiai prisistatyti miežiškiečiams R.Visockis ketina ateinantį sekmadienį per mišias.

Gelbės bažnyčios pastatus

Su paprastais žmonėmis visada nuoširdžiai bendravęs klebonas sako ir naujoje tarnystės Dievui vietoje būsiąs paprastas.

„Neatsitveriu aukštomis tvoromis nuo žmonių – man ne-išeina, – sako R.Visockis. – Ypač daug dėmesio skirsiu bendravimui su jaunimu“.

Paklaustas, ar Miežiškių kultūros namuose kada nors bus surengta, kaip anksčiau Daujėnuose, roko šventė už blaivybę, klebonas nusijuokė – nežinąs, ar miežiškiečiai mėgsta roką.

„Jeigu čia yra roko gerbėjų ir šiai muzikos krypčiai prijaučiančiųjų – šventė anksčiau ar vėliau bus surengta“, – patikino R.Visockis.

Ne mažiau už jaunimo blaivybę klebonui rūpi ir bažnyčios turtas, kurį, pasak jo, reikia skubiai gelbėti. Kad keli bažnyčiai priklausantys pastatai griūva, patvirtino ir miestelio gyventojai.

„Nėra priekaištų tik bažnyčiai, kuri yra labai prižiūrėta ir graži“, – sakė R.Visockis.

Melsis už naujoką

Naujojo klebono pasirodant laukiantys miežiškiečiai sakė tikį, kad jis bus geras ganytojas ir nebesuks klystkeliais.

„Gerai, kad jaunas – reikia mums permainų ir šiuolaikiškesnio bendravimo su Dievo tarnais, – sakė nežinoma panorėjusi likti jauna moteris. – Gal davatkoms gerai buvo ir senasis klebonas, bet bendrauti su jaunimu jis nebemokėjo“.

Naujojo klebono praeitis, anot pašnekovės, jo sąžinės reikalas. Tik, aišku, jeigu vėl nepradės lįsti išorėn jo blogi darbai.

Senesnė kartos miežiškietė taip pat manė, kad jaunystė – privalumas, ir patikino, kad visos tikinčiosios padėsiančios jaunam kunigėliui „susilaikyti nuo pagundų“.

„Mes vis dar verkiam ir meldžiamės už mus palikusį kleboną, bet netrukus imsimės melstis už naująjį, – tvirtino irgi vardo nepanorusi sakyti, bet mielai nusifotografavusi moteris. – Melsime Švenčiausiąją mergelę Mariją, kad jaunasis klebonėlis būtų geras ganytojas“.

Vyrai laukia „šėlmavonių“

Dieną gatvėje sutikti vyrai nebūtų vyrais, jei nepatrauktų per dantį kunigo R.Visokio už „šėlmavones“.

„Tikimės, kad ir varpais paskambins, ir į restoraną nuves, – rodė dantis linksmuolis Andrius. – Senasis barė mus, kad per dažnai alų maukiame“.

Miežiškių aludėje dienos metu sėdėję Zigmas, „Desantas“, „Pulfa“ ir Antanas teigė, kad miestelio gyvenimas nepasikeis, jeigu kunigas bus doras.

Miestelis, anot jų, atgyja, kai kas nors įvyksta keisto ar nepadoraus.

Todėl jiems kunigas tapsiąs įdomus tik tada, jei naktį paskambins bažnyčios varpais ar pas kokias mergas pradės slankioti.

Tiesa, ne visi Miežiškių vyrai taip manė. Kiti tvirtino apie kunigą spręsiantys po kokio pusmečio ir teigė, kad kunigas bent jau turi atrodyti doras. O jeigu dar ir gerų darbų pasipils – miestelis būsiąs labiau nei draugiškas.

Varpai – per gimtadienį

„Panevėžio rytas“ jau rašė, kad pirmą kartą R.Visockis prajuokino šalį, kai prieš trejus metus rugsėjo 30 dieną šventė savo 33 gimtadienį. Klebonijoje tą dieną buvo lėbaujama iš visos širdies.

Įkaušę svečiai sukaktuvininką vidurnaktį pasveikino jo garbei skambindami bažnyčios varpais.

Iš Daujėnų varpinės pasklidęs garsas privertė krūptelėti kaimelio tikinčiuosius. Kai kas iš jų pamanė, kad mirė popiežius, todėl varpas ir suskambęs naktį. Tąkart nuskambėjo net 33 dūžiai.

Jau kitą dieną klebonas tapo televizijos humoro laidos „Dviračio žynios“ personažu.

Vyskupas J.Kauneckas aki-brokštą bažnyčiai įvertino klebono įspėjimu.

Dalyvavo susišaudant

Tačiau labiausiai klebonas R.Visockas pagarsėjo dar po metų – vėl per savo gimtadienį.

Po šio gimtadienio dvasininkas nuo kunigystės buvo nušalintas 2 mėnesiams ir į Daujėnų klebono pareigas buvo grąžintas tik po atgailos.

Neišgelbėjo R.Visockio nuo dar vieno gimtadienio skandalo ir tai, kad pagal sumanymą jis buvo švenčiamas labai toli nuo savos parapijos – net Marijampolės rajone, netoli Lenkijos pasienio.

Dviejų Marijampolės nusikaltėlių gaujos narių ir lengvo elgesio merginų aplinkoje smagiai laiką leidusio klebono paslaptis tapo vieša po neįtikėčiausių įvykių.

Jokio skandalo būtų nebuvę, jeigu ne policijos noras išsiaiškinti, kur yra tuo metu namų režimo turėjęs laikytis nusikaltėlis „Raikino“ pravarde. Viloje tuo metu su klebonu linksminęsis nusikaltėlis prie durų pamatęs pareigūnus: ėmė į juos šaudyti. „Raikinas“ metė šalin ginklą tik po to, kai vilą ėmė šturmuoti policijos greitojo reagavimo būrys „Aras“.

Po vilos šturmo viename kambaryje pareigūnai rado girtą kleboną R.Visockį dviejų prostitučių glėbyje.

Darius Skirkevičius,

www.panrytas.lt

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Lietuvoje su žyma , , , , , , , , , , , , , , , , , . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.