„Snaigė”- strategijų kūrimo ir pokyčių kelyje

AB „Snaigė“ administracija per pastaruosius du mėnesius organizavo tradicinius vadovų susitikimus su visų gamybos padalinių darbininkais. Prieš tai šie, priekaištaudami bendrovės profsąjungos pirmininkui Henrikui Šivokui, esą tinkamai neatstovauja jų interesams, patį ragino organizuoti streiką dėl atlyginimų didinimo, motyvuodami, kad produkcijos pagamina daugiau, tačiau darbo užmokestis nedidėja. „Tuomet organizuoti streiką nebuvo juridinio pagrindo, nes gamyklos vadovai į darbininkams aktualius klausimus rengėsi atsakyti per suplanuotus susitikimus“,- sakė H.Šivokas.

Šią savaitę „Snaigės“ generalinis direktorius Mindaugas Šeštokas tvirtino: „Pokalbių su darbininkais metu buvo aptarti jų poreikiai, su darbu įmonėje susiję lūkesčiai. Žmonės informuoti apie numatomas priemones atlyginimams didinti. Per pirmąjį šių metų ketvirtį, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, atlyginimų vidurkis, atsižvelgiant į darbininkų kvalifikaciją, pakilo 13 procentų. Mūsų manymu, tai gana gerai. Kasmet algas numatome didinti palaipsniui.“

„Snaigę“ galima nusipirkti su įmantriu vardu

Kitąmet 45-erių metų veiklos sukaktį minėsianti „Snaigė“ turi dvi šaldytuvų gamyklas – Alytuje ir Kaliningrade, taip pat du prekybos biurus Rusijoje ir Ukrainoje.

Alytuje dirba per 1,5 tūkstančio, Kaliningrade – daugiau kaip 700 darbuotojų. Abiejų įmonių gamybos pajėgumas – 850 tūkstančių šaldytuvų ir šaldiklių per metus. „Snaigė“ gamina per 50 modelių ir 400 skirtingų modifikacijų šaldytuvų ir šaldiklių. Įmonė 93 procentus produkcijos eksportuoja daugiau kaip į 40 pasaulio šalių. Pagrindinės pardavimo rinkos – Ukraina, Rusija, Baltijos šalys, Vokietija, Prancūzija, Bulgarija ir kitos.

„Snaigės“ rinkodaros direktorės Rūtos Petrauskaitės teigimu, pusė bendrovės produkcijos gaminama ir parduodama su „Snaigės“ prekiniu ženklu. Likusi dalis – užsakovų, t. y. kitų gamintojų, didžiųjų Europos ir Rusijos tinklų užsakymu. Didžiausieji – „Whirlpool“, „Zanussi“, „Electrolux“, „General Frost“ (Eldoradas), „Quelle“ (Vokietija), „Exquisit“ (Olandija), „Eldi“ (Belgija), „Elon“ (Švedija), „Casino“ (Prancūzija) ir taip toliau.

„Bet kurioje Europos šalyje pirkdami šaldytuvą įmantriu užsienietišku vardu, klientai gali įsigyti lietuvišką „Snaigę“, kurios kokybę jau seniai įvertino įvairių Europos kraštų gyventojai“, – sakė rinkodaros direktorė.

„Snaigė“ užima lyderės pozicijas Lietuvos, Latvijos, Estijos, Bulgarijos, Kroatijos rinkose, o Ukrainoje patenka į geriausiai perkamų šaldytuvų penketuką. Rusijoje užima 2,2 proc. rinkos dalį, tačiau, turint omenyje šios valstybės mastą ir konkurenciją, taip pat tai, kad „Snaigės“ produkcija Rusijoje parduodama tik beveik trejus metus, rezultatas neblogas.

Sunkumai Rusijos rinkoje ir žaliavų kainos lemia rezultatus

2006-aisiais „Snaigė“, konsoliduotais duomenimis, pasiekė 356 mln. litų apyvartą ir patyrė per 10 mln. litų konsoliduotą nuostolį.

„Neigiamą visos įmonės konsoliduotą rezultatą lėmė sunkumai Rusijos rinkoje, atsiradę nuo gamyklos atidarymo šioje šalyje pradžios. Susikaupė daug produkcijos likučių, kurie buvo parduodami atlikus perkainojimą. Be to, padidėjus rizikai, kad nebus susigrąžinta per 2004-2005-uosius susidariusių pirkėjų skolų, priėmėme sprendimą padaryti 9,8 milijonų litų atidėjimus šioms skoloms dengti“, – aiškino generalinis direktorius M.Šeštokas.

Ir ateityje „Snaigė“ sieks įsitvirtinti Rytų, ypač Rusijos, rinkose. Pernai Rusijoje buvo reorganizuota prekybos ir finansų veikla, koreguotos įgyvendinamos strategijos, pertvarkytas įmonės valdymo modelis. Šie pokyčiai jau antrą 2006-ųjų pusmetį davė teigiamų prekybos rezultatų – šaldytuvų buvo parduota penkis kartus daugiau negu pirmąjį.

„Nepaisydami sunkumų, šiemet planuojame pasiekti beveik 470 milijonų litų apyvartą ir 10 milijonų litų konsoliduoto pelno prieš mokesčius. Šiam rezultatui įtakos gali turėti valiutų kursų ir žaliavų pokyčiai pasaulinėje rinkoje“, – tęsė generalinis direktorius.

2007-aisiais „Snaigė“ tiek Rytų, tiek Vakarų rinkoms planuoja pristatyti naują šaldytuvų liniją, aktyvinti rinkodarą, daug dėmesio skirti sąnaudų mažinimo ir gamybos efektyvumo programoms didinti.

Darbininkų atlyginimų vidurkis – 1 tūkstantis 275 litai

M.Šeštoko tvirtinimu, kovo ir balandžio mėnesiais „Snaigės“ administracija organizavo tradicinius įmonės vadovų susitikimus su visų padalinių darbininkais. Susitikimuose aptarti bendrovės veiklos rezultatai, ateities planai, atlyginimų didinimo ir kiti aktualūs klausimai.

„Per pirmąjį šių metų ketvirtį darbininkų atlyginimų vidurkis, atsižvelgiant į kvalifikaciją, padidėjo 12 procentų, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu. Šiuo metu darbininkų algų vidurkis atitinka Lietuvos darbo užmokesčio vidurkį. Ilgalaikė įmonės strategija, kuria vadovausimės ir ateityje, – pirmiausia motyvuoti aukščiausios kvalifikacijos darbininkus, tačiau kartu sieksime ir kitiems rasti veiksmingą darbo užmokesčio formulę. Darbininkams algos pakėlimas 10 procentų lygus trims milijonams litų per metus. Tad per artimiausius penkerius metus „Snaigė“ planuoja darbininkų atlyginimus didinti palaipsniui – kasmet po 10 procentų“, – teigė generalinis direktorius.

Šiemet bendrovė atlyginimams didinti ketina papildomai skirti 1,4 mln. litų, darbuotojų kvalifikacijai kelti – 800 tūkst. litų įmonės ir tiek pat iš Europos Sąjungos programos gautų lėšų. Dabar darbininkų atlyginimų vidurkis per mėnesį yra 1 tūkst. 275 litai be atskaitymų.

„Suprantu, kad darbininkams sunku išgyventi, bet šiandien tokia Lietuvoje darbo jėgos kaip mūsų bendrovėje rinkos vertė. Mes mokame už atliktą darbą ir niekada neišspręsime visų darbininkų socialinių problemų“, – atsakė M.Šeštokas į pastabą, kad drastiškai kylant kainoms atlyginimai mažoki.

Darbo jėgos kaita nėra kritinė

„Snaigės“ darbininkai „Alytaus naujienoms“ yra skundęsi, esą prieš Kalėdas teskiriama po 50 litų premijų. Šiemet įmonę dėl mažų atlyginimų paliko apie 80 darbuotojų ir kone dar tiek rengiasi išeiti iš darbo. Moterys dirba sunkius vyriškus darbus, nemokama už naujokų mokymą darbininkams, už nuomonės reiškimą meistrai prideda darbų ar apšaukia. Po antros pamainos nespėjama paskutiniais maršrutiniais mikroautobusais parvykti namo. Profsąjungos pirmininkas atsisakė organizuoti streiką ir tinkamai negina darbininkų interesų.

M.Šeštokas, atsakydamas į šiuos klausimus, kalbėjo: „Įmonėje darbo sąlygos ir darbų normavimas visiškai atitinka galiojančių teisės aktų reikalavimus. Per susitikimus darbininkams buvo paaiškinta, kad jie, kilus nesklandumų dėl transporto, informuotų profsąjungos pirmininką, Alytaus įmonės ar personalo direktorių. Mes prioritetą teikiame ne Kalėdų premijoms, o mėnesinių atlyginimų didinimui ir motyvacijai už darbo rezultatus. Technologinėmis priemonėmis siekiame lengvinti darbą vietose – tiek vyrams, tiek moterims. Kuriant naują darbo užmokesčio sistemą bus numatytas patyrusių darbininkų skatinimas už naujokų mokymą.“

Generalinis direktorius tvirtino, kad prieš darbuotojų susirinkimus administracijos ir profsąjungos komisija, peržiūrėjusi kolektyvinės sutarties vykdymą ir darbuotojų teises, pažeidimų nenustatė, todėl nebuvo juridinio pagrindo organizuoti streiką.

„Darbuotojų kaitą išgyvena visos Lietuvos įmonės. Vienus vilioja geresnis atlygis užsienyje, kitus – statybos bendrovės. „Snaigėje“, kaip ir visur, vyksta darbo jėgos kaita, tačiau ji nėra kritinė ir nestrigdo gamybos procesų. Bet bendrovė, norėdama apsisaugoti nuo darbo jėgos kaitos ateityje, kuria ir įgyvendina darbuotojų skatinimo ir motyvacines programas, tarp jų – ir mano jau minėtas. Taip pat kuriama darbo vertinimo sistema, daug objektyvesnė ir tikslesnė negu dabartinė. „Snaigės“ valdymo ir premijavimo sistemos turi būti ir bus tokios, kad padėtų išskirti gabiausius, ypač jaunus ir profesionalius darbuotojus, suteiktų jiems galimybę pasireikšti“, – kalbėjo generalinis direktorius.

M.Šeštokas tokius atvejus, kai meistrui rūpi tik konvejeris, darbininkų gąsdinimas, pavadino paveldėta sistema: „Naujieji „Snaigės“ vadovai tokią padėtį pradėjo keisti. Norima sukurti atvirumo atmosferą įmonėje, kad darbininkai nebijotų pareikšti nuomonės, o neteisingai baudžiami informuotų aukštesnius vadovus. Siekiama skatinti gerus darbininkų pasiūlymus ir naujas idėjas, kaip patobulinti savo darbą. Šis pokyčių procesas jau pradėtas, tačiau jis sudėtingas, kaip ir viskas, kas susiję su žmonėmis. Jis gali trukti metus kitus.“

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Ekonomika su žyma , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.