Valstybės pareigūnų ir tarnautojų deklaracijos taps išsamesnės

Vyriausybė pritarė Gyventojų turto deklaravimo įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma praplėsti turtą privalančių deklaruoti asmenų ratą. Seimui priėmus įstatymo pataisas, turtą deklaruoti turėtų ne tik aukšti valstybės tarnautojai, pareigūnai, politikai ir jų šeimų nariai, bet ir tam tikrus kriterijus atitinkantys įstaigų bei įmonių, kurių akcininkė yra valstybė ar savivaldybės, ar kurios finansuojamos iš valstybės, savivaldybių biudžetų ar fondų, darbuotojai.

Įstatymo pataisomis taip pat siūloma nustatyti, kad viešai būtų skelbiami ne tik atitinkamas pareigas einančių gyventojų turto deklaracijų duomenys, bet ir tokių gyventojų gautų pajamų dydžiai ir šaltiniai, kurie iki šiol buvo deklaruojami valstybės tarnautojų teikiamose Privačių interesų deklaracijose. Deklaracijų duomenis skelbti siūloma ne ,,Valstybės žinių“ specialiame priede, kaip buvo iki šiol, o Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto puslapyje.

Priėmus atitinkamas įstatymo pataisas, deklaracijų duomenys būtų skelbiami nepriklausomai nuo to, kada gyventojas pradėtų eiti atitinkamas pareigas: ar tai būtų metų vidurys, ar pradžia.

Taip pat Vyriausybė, siekdama išvengti neaiškumų, Seimui siūlo patikslinti kai kuriuos įstatymo projekte nustatytus kriterijus, kuriais vadovaujantis nustatoma asmenų prievolė pateikti turto deklaracijas, bei įstatymo projekto nuostatas suderinti su kitu Gyventojų turto deklaravimo įstatymo pakeitimo ir papildymo projektu, kurį parengė Seimo valdybos sprendimu sudaryta darbo grupė, ir kuris jau įregistruotas Seime.

Atsižvelgiant į tai, kad siūlomiems įstatymo pakeitimams įgyvendinti reikia papildomų išlaidų, taip pat laiko parengti reikiamai programinei įrangai, Vyriausybė siūlo nustatyti, kad minėti įstatymo pakeitimai įsigaliotų ne anksčiau kaip nuo 2008 m. sausio 1 d.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Politika su žyma , , , . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.