Nekilnojamojo turto mokestis. Kaip jį deklaruoti?

Deklaruoti nekilnojamąjį turtą ir mokėti jo mokestį turi tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. 2006 metų nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms jie privalo pateikti ir sumokėti mokestį iki šių metų vasario 1 dienos.

Kas moka?

Mokestį moka visi fiziniai asmenys, nuosavybės teise Lietuvoje turintys apmokestinamojo nekilnojamojo turto (NT). Jeigu jis neterminuotai ar ilgesniam kaip mėnesio laikotarpiui perduodamas juridiniam asmeniui, mokestį tuo laikotarpiu moka NT perėmęs juridinis asmuo.

Gyventojai turi mokėti už jiems nuosavybės teise priklausančius:

– gyvenamosios, sodų, garažų, poilsio, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės paskirties statinius (patalpas), žuvininkystės ir inžinerinius statinius, jei jie naudojami individualioje ar ekonominėje veikloje ir nėra perduoti juridiniams asmenims;

– kitus nuosavybės teise turimus statinius (gamybos, pramonės, maitinimo, paslaugų, prekybos, viešbučių ir kt.), neatsižvelgiant į tai, ar jie naudojami ekonominėje arba individualioje veikloje, jei nėra perduoti naudotis juridiniams asmenims.

Už ką nereikia mokėti?

Gyventojai neturi mokėti nekilnojamojo turto mokesčio (NTM) už gyvenamosios, sodų, garažų, mokslo, religinės, poilsio, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio paskirties statinius ir/ar patalpas, žuvininkystės bei inžinerinius statinius, kurie nėra naudojami individualioje arba ekonominėje veikloje. Taigi gyventojams nereikia mokėti NTM už gyvenamuosius namus, butus, sodus, kotedžus, garažus, ūkinius pastatus, fermas ir kitą anksčiau minėtos paskirties nekilnojamąjį turtą, jei šis nėra naudojamas individualioje ar ekonominėje veikloje.

Nekilnojamojo turto mokesčio už gyvenamosios, sodų, garažų, mokslo, religinės, poilsio, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio paskirties statinius ir/ar patalpas, žuvininkystės bei inžinerinius statinius neprivalu mokėti ir tuo atveju, kai šis turtas naudojamas individualioje ar ekonominėje veikloje, tačiau iš gaunamų pajamų nėra atimamos su šio turto naudojimu susijusios remonto, elektros energijos, šildymo bei panašios išlaidos ar nėra atskaitoma įsigyjant turtą sumokėto PVM dalis.

Taip pat nereikia mokėti už bet kokios paskirties ir panaudojimo nuosavą NT, kuris neterminuotai ar ilgiau kaip mėnesiui perduodamas naudotis (nuomos, panaudos ar kitais pagrindais) juridiniam asmeniui. Tuo laikotarpiu NTM už perduotą turtą privalo mokėti jį perėmęs juridinis asmuo.

Kada už NT reikia mokėti?

NTM už gyvenamosios, sodų, garažų, mokslo, religinės, poilsio, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio paskirties statinius ir/ar patalpas, žuvininkystės bei inžinerinius statinius savininkai turi mokėti tada, kai šis turtas naudojamas individualioje ar ekonominėje veikloje ir iš pajamų atskaitomos su jo naudojimu susijusios išlaidos ar sumokėto PVM dalis.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymą mokestis už minėtus objektus mokamas ir tada, kai šį turtą nurodytoje veikloje naudoja kiti fiziniai asmenys, pavyzdžiui, turto nuomininkai.

Už kokį NT visada reikia mokėti?

NTM gyventojai visada turi mokėti už visus kitos paskirties statinius ir/ar patalpas (išskyrus anksčiau minėtus objektus), nesvarbu, ar jie naudojami kokioje nors veikloje, ar ne. Vadinasi, NTM visais atvejais reikia mokėti už administracinės, gamybos, prekybos, maitinimo, paslaugų, viešbučių, transporto ir kitos paskirties nekilnojamąjį turtą, išskyrus tą, kuris apmokestinamas tik tada, kai naudojamas individualioje ar ekonominėje veikloje.

Pabrėžiame, jog už gyventojų juridiniams asmenims perduotą turtą tuo laikotarpiu nekilnojamojo turto mokestį moka jį perėmę juridiniai asmenys.

Kaip sužinoti mokestinę vertę?

NTM mokamas nuo turto mokestinės vertės. Ją nustato VĮ Registrų centras. Atsižvelgiant į tai, kokia yra nekilnojamojo turto paskirtis, jis vertinamas lyginamosios vertės arba atkuriamosios vertės metodu. Nekilnojamojo turto mokestinę vertę pagal jo unikalų (kadastrinį) numerį galima sužinoti interneto tinklalapyje http://www.registrucentras.lt arba iš Nekilnojamojo turto registro išrašo, kurį gyventojams Registrų centras parengia ir išduoda nemokamai.

NT vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kas penkerius metus.

Koks mokesčio tarifas?

2006 metais NTM tarifas sudarė 1 proc. NT mokestinės vertės. Šiemet ir vėlesniu mokestiniu laikotarpiu NTM sieks nuo 0,3 iki 1 proc. NT mokestinės vertės.

Konkrečius šio mokesčio tarifus kiekviena savivaldybė gali nusistatyti savarankiškai. 2007 metų NTM tarifą savivaldybių tarybos privalėjo nustatyti iki 2006-ųjų rugpjūčio 15 dienos. Jeigu to nebuvo padaryta, kitais metais bus taikomas 0,3 proc. tarifas. Vėliau, t. y. nuo 2007 metų, kito mokestinio laikotarpio NTM tarifai turės būti nustatomi iki einamojo mokestinio laikotarpio birželio 1 dienos. Jeigu kito mokestinio laikotarpio mokesčio tarifai nenustatomi laiku, apskaičiuojant NTM einamuoju laikotarpiu taikomi praėjusio mokestinio laikotarpio tarifai.

Kaip apskaičiuoti?

NTM pradedamas skaičiuoti nuo to mėnesio, kurį NT buvo įsigytas (kai apmokestinimas nepriklauso nuo to, kaip tas turtas naudojamas) arba pradėtas naudoti individualioje ar ekonominėje veikloje (taikoma gyvenamosios, sodų, garažų, mokslo, religinės, poilsio, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio paskirties statiniams ir/ar patalpoms, žuvininkystės bei inžineriniams statiniams).

Nekilnojamojo turto mokestis nebeskaičiuojamas:

a) nuo kito mėnesio, kai gyvenamosios, sodų, garažų, mokslo, religinės, poilsio, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio paskirties statiniai ir/ar patalpos, taip pat žuvininkystės bei inžineriniai statiniai nustoja būti naudojami individualioje ar ekonominėje veikloje;

b) nuo kito mėnesio, kai apmokestinamas NT buvo parduotas ar kitaip perleistas nuosavybėn asmeniui, kuriam dėl įsigijimo neatsiranda pareigos mokėti nekilnojamojo turto mokestį už šį turtą; NTM nuo kito mėnesio nebemokamas ir tais atvejais, kai NT nugriaunamas, sudega ar kitaip fiziškai prarandamas;

c) nuo to paties mėnesio, kurį apmokestinamas NT parduodamas ar kitaip perleidžiamas nuosavybėn asmeniui, jeigu jam dėl to atsiranda pareiga mokėti NTM už įsigytą turtą, įskaitant ir atvejus, kai turtas neterminuotai ar ilgiau kaip mėnesiui perduodamas naudotis juridiniam asmeniui.

Kada deklaruoti ir sumokėti?

NTM turi būti deklaruojamas vietos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (AVMI) pateikiant tinkamai užpildytą deklaracijos formą.

Gyventojai deklaracijas gali pateikti elektroniniu būdu (tik nuolatiniai gyventojai), atsiųsti paštu arba atnešti į AVMI. Deklaracijų blankus išduoda AVMI ir jų teritoriniai skyriai. Elektroniniai deklaracijų blankai, kuriuos galima užpildyti ranka arba kompiuteriu, skelbiami Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos interneto svetainėje http://www.vmi.lt.

Deklaracijos turi būti pateikiamos ir mokestis už praėjusį mokestinį laikotarpį sumokamas iki vasario 1 dienos (2006 metų deklaracijos turi būti pateiktos ir mokestis sumokėtas iki 2007 02 01).

Mokestį už bendros jungtinės nuosavybėr teise valdomą turtą (t. y. šeimos turtą) gali apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti vienas iš bendraturčių.

Avansinio nekilnojamojo turto mokesčio gyventojams mokėti nereikia.

Lengvatos gyventojams

Mokesčiu neapmokestinamas gyventojų nekilnojamasis turtas, kurį:

– savininkas naudoja žemės ūkio veiklai, taip pat kai žemės ūkio paskirties žemėje augina ar perdirba taip išaugintą produkciją;

– naudoja švietimui, socialinei globai ir rūpybai;

– kulto apeigų reikmenų gamybai, laidojimo paslaugoms teikti;

– kuris yra kapinių teritorijoje;

– naudoja kaip kūrybines dirbtuves (studiją) individualiai kūrybinei veiklai žmogaus, kuriam nustatyta tvarka suteiktas meno kūrėjo statusas.

Šiuo mokesčiu taip pat neapmokestinami statiniai, jeigu jie nustatyta tvarka nėra pripažinti tinkamais naudoti ir faktiškai yra nenaudojami. Jeigu netinkamu naudoti pripažintas statinys yra faktiškai naudojamas, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, už tokį turtą NTM turi būti mokamas. Lengvata pradedama taikyti nuo to paties mėnesio, kurį įgyjama teisė į lengvatą, na, o nebetaikoma ji nuo kito mėnesio, kai prarandama teisė į lengvatą.

Kas gali atleisti nuo mokesčio?

Tiek fizinius, tiek juridinius asmenis atleisti nuo NTM arba jį sumažinti gali savivaldybių tarybos savo biudžeto sąskaita. Tačiau asmenys, atleisti nuo šio mokesčio, įstatymo nustatyta tvarka vis tiek privalo iki kitų kalendorinių metų vasario 1 dienos pateikti NTM deklaraciją.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Statyba su žyma , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.