Tikrinantys pareigūnai ir reguliuotojai

Kelių eismo taisyklėse (KET) atsirado nauja sąvoka: „Tikrinantys pareigūnai“

„43(1). Tikrinantys pareigūnai – uniformuoti valstybės institucijų (policijos, muitinės, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos) įgalioti pareigūnai, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymų pagal kompetenciją suteikta teisė stabdyti transporto priemones“. Tačiau išliko ir sąvoka „reguliuotojas.“

„36. Reguliuotojas – asmuo, įgaliotas reguliuoti eismą ir dėvintis uniformą arba (ir) turintis skiriamąjį ženklą (raištį ant rankovės, reguliuotojo lazdelę, skritulį su raudonu atšvaitu arba ryškiaspalvę vėliavėlę).“

Panagrinėkime šias sąvokas išsamiau. Pirmučiausia matyti, kad tikrinantys pareigūnai – ne šiaip sau asmenys, o valstybinių institucijų pareigūnai. Reguliuotojas – nebūtinai pareigūnas. Reguliuotoju gali būti, pavyzdžiui, ir pervažos budėtojas, ir kelių darbininkas, ir koks nors kitas eismą reguliuoti įgaliotas asmuo.

Kitas skirtumas – tikrinantis pareigūnas būtinai turi būti uniformuotas, o reguliuotojas gali būti ir su uniforma, ir be jos.

Eismo reguliavimas

Bene esminis skirtumas, – tikrinančiam pareigūnui yra suteikta teisė stabdyti transporto priemones, o reguliuotojas turi teisę reguliuoti eismą. Čia svarbu žinoti, kas yra eismo reguliavimas. Manau, kad transporto priemonių sustabdymas taip pat įeina į reguliavimo sąvoką, tačiau tai toli gražu ne viskas. Eismo reguliavimas – tai ir važiavimo pirmumo, važiavimo krypties, važiavimo greičio ir kitoks eismo valdymas, įskaitant ir nurodymą sustoti. Vadinasi, tikrinantis pareigūnas, stabdydamas transporto priemones, kartu šiek tiek ir reguliuoja eismą.

Privalo sustabdyti

KET 62 punkte nurodoma, kaip turi elgtis vairuotojas ir tikrinantis pareigūnas:

„62. Tikrinančio pareigūno stabdomas transporto priemonės vairuotojas privalo ją sustabdyti. Sustabdęs transporto priemonę tikrinantis pareigūnas privalo vairuotojui prisistatyti. Tikrinančiam pareigūnui vairuotojas privalo paduoti dokumentus neišlipdamas iš transporto priemonės. Vairuotojui leidžiama išlipti iš transporto priemonės tik tikrinančiam pareigūnui leidus. Vairuotojui paprašius tikrinantis pareigūnas privalo parodyti jo įgaliojimus patvirtinantį tarnybinį pažymėjimą.“

Vienoda signalų reikšmė

Be to, KET 123 punktas nustato, kad ir reguliuotojo, ir tikrinančiojo pareigūno signalai sustoti turi visiškai vienodą reikšmę:

„123. Vairuotojas privalo sustabdyti transporto priemonę, pėsčiasis – sustoti, kai tikrinantis pareigūnas (reguliuotojas) duoda signalą – pamoja reguliuotojo lazdele ar skrituliu su raudonu atšvaitu, nukreiptu į eismo dalyvį, arba per garsiakalbį liepia sustoti. Signalas STOP taip pat gali būti nurodytas specialiomis spalvomis ir atitinkamos tarnybos ženklu pažymėtame automobilyje įrengtoje švieslentėje. Norėdamas atkreipti eismo dalyvių dėmesį, tikrinantis pareigūnas (reguliuotojas) gali duoti signalą švilpuku. Gavęs signalą, vairuotojas privalo nedelsdamas sustabdyti transporto priemonę nurodytoje vietoje; jeigu vieta nenurodoma – dešiniajame kelkraštyje, o kai kelkraščio nėra – važiuojamosios dalies dešiniajame pakraštyje.“

Kaip matyti, KET 123 punktas ir tikrinantiems pareigūnams, ir reguliuotojams leidžia sustabdyti ne tik transporto priemones, bet ir pėsčiuosius. Kiekvienas tikrinantis pareigūnas (jis visada turi būti su uniforma), kuriam suteikti įgaliojimai reguliuoti eismą, gali būti prilyginamas reguliuotojui. Praktiškai taip dažnai ir būna (policininkai būna reguliuotojais).

Pirmiausia laikyti reguliuotoju

Apibendrindami šiuos KET reikalavimus galime konstatuoti, kad reguliuotojo sąvoka pagal KET – šiek tiek platesnė, negu tikrinančiojo pareigūno. Reguliuotojais gali būti ne tik valstybės institucijų pareigūnai, bet ir kiti asmenys. Be to, reguliuotojas turi teisę ne tik stabdyti transporto priemones, bet ir apskritai reguliuoti eismą. Šios sąvokos yra viena su kita šiek tiek susipynusios, ir ne visi jas vienodai supranta. Praktiškai galima patarti vairuotojams, kiekvieną uniformuotą asmenį, duodantį signalus vairuotojui, pirmiausia laikyti reguliuotoju. Juk sužinoti ir įsitikinti, kokius jis turi įgaliojimus, – tik stabdyti ar apskritai reguliuoti eismą, dažnai įmanoma tik sustojus.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Transportas su žyma , , , , , , , , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.