Patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės tarnautojų elgesio taisyklės

Siekdama užtikrinti etišką darbuotojų elgesį ir stiprinti korupcijos prevenciją, Vilniaus miesto taryba patvirtino asmenų, dirbančių Vilniaus miesto savivaldybėje, elgesio taisykles. Šios taisyklės taikomos visiems Savivaldybėje dirbantiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams bei Savivaldybės įsteigtų biudžetinių ir viešųjų įstaigų, Savivaldybės įmonių ir uždarųjų akcinių bendrovių vadovams.
Patvirtintos taisyklės nustato elgesio ir etikos normas, kurių privalo laikytis visi Savivaldybės darbuotojai, atlikdami tarnybines pareigas ir veikdami ne tarnybos metu, kad išvengtų situacijų, kurios gali padaryti neigiamą poveikį valstybės ir vietos savivaldos prestižui, sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktus. Taisyklės taip pat įtvirtina draudimus vykdyti su viešuoju interesu nesuderinamą veiklą, siekti neteisėtos naudos sau ir savo artimiesiems ar sudaryti kitiems tokias galimybes.

Taisyklių paskirtis – apibrėžti visų Savivaldybės tarnautojų ir darbuotojų elgesio ir etikos normas, kurių pagrindu užtikrinamas konstitucinio valdžios įstaigų tarnavimo žmonėms principas, tobulinama korupcinių nusižengimų prevencija, stiprinamas Savivaldybėje dirbančių žmonių nepriklausomumas, autoritetas, skatinama atsakomybė už savo veiksmus, ugdoma pagarba bendradarbiams ir kitiems asmenims, užkertamas kelias atsirasti ir plisti korupcijai, didinamas Savivaldybės autoritetas visuomenėje ir formuojamas teigiamas vietos valdžios įvaizdis.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Lietuvoje su žyma . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.