Teatralų suvažiavimas revoliucijos nekėlė

Panevėžyje vykusiame Teatro sąjungos suvažiavime pasišnekučiuota apie ūkinius reikalus, naudingas pažintis, menkus atlyginimus ir sąjungos pirmininku perrinktas Algis Matulionis

„Teatro sąjungos padėtis gera. Sparčiai tvarkomi „Žaldokynės“ (poilsiavietės Šventojoje – aut.) klausimai, su Brazausku susitarta, su Kirkilu reikalai užmegzti, pas Blinkevičiūtę galime kada norime patekti, Juršėnas mums malonus. Nesvetimas ir finansų ministras“, – per Panevėžyje vykusį 9-ąjį Teatro sąjungos suvažiavimą kalbėjo aktorius Vytautas Dumšaitis. Jam pritarė dauguma šios organizacijos narių, o jų į suvažiavimą susirinko 61. Situacija sąjungoje patenkinti teatralai siūlė verčiau patylėti aktoriui Egidijui Stancikui, kuris išdrįso tvirtinti, kad Teatro sąjungai reikėtų daugiau dėmesio skirti savojo prestižo gerinimo klausimams, o ne „Žaldokynės“ ar kitiems ūkiniams reikalams.

Prisipažinimas įžeidė

Stancikas sakė, jog jį įžeidė Teatro sąjungos pirmininko Algio Matulionio prisipažinimas, kiek daug dalykų šis sutvarkė, kai per Galinos Dauguvietytės jubiliejų turėjo progos už skverno timptelėti ir apie sąjungos reikalus šnektelėti su prezidentu Valdu Adamkumi, premjeru Gediminu Kirkilu bei kitais tautos politinio žiedo atstovais. Matulionis teigė tuomet tautos išrinktiesiems guodęsis, kad drauge su broliais aktoriais buvęs kultūros ministro pasiųstas skinti pomidorų. Stanciko manymu, toks „tampymasis už skvernų“ yra ne kas kita kaip žeminimasis, o šitaip elgtis 600 narių vienijančios sąjungos vadovui tikrai nederėtų. Tačiau vyresnieji kolegos komentavo, kad taip buvo ir taip bus, kad būtent per tokius vakarėlius išsprendžiama nemažai problemų bei išsiaiškinama naudingų dalykų. Oponentui pritarė tik aktorė Danutė Juronytė. Ji sakė, jog taip pat jautėsi pažeminta Matulionio tampymosi už skverno su vadinamaisiais tautos didžiūnais. Ne mažiau Juronytę įskaudino ir sąjungos vadovo prisipažinimas, esą jis nematąs nė vieno teatro žmogaus, verto Nacionalinės premijos. „Tai gal siūlysite streikuoti, kad atkreiptume į save dėmesį?“ – atsakė į šiuos aktorės žodžius Teatro sąjungos pirmininkas.

Peterburge pažįsta, Kaune – ne

Apie menką sąjungos ir pačių aktorių prestižą kalbėjo ir kiti suvažiavimo dalyviai. Estrados atstovu prisistatęs Vytautas Kernagis pabrėžė, esą tai, jog Teatro sąjunga neturi autoriteto, rodo ir tas faktas, kad iš viso Nacionalinio dramos teatro kolektyvo jai priklauso vos dešimt žmonių. „Ir kuo čia didžiuotis, jei pagrindinis sąjungos rūpestis – 30 sulūžusių namelių bei vieno žurnalo leidyba“, – kalbėjo Kernagis. Antanas Šurna guodėsi esąs nuvertintas kaip aktorius – tai liudija jo, išdirbusio teatre 40 metų, mėnesinis 750 litų atlyginimas. Kauno kameriniam teatrui vadovaujantis Stanislovas Rubinovas pateikė nenuginčijamą faktą: surinkęs vaidinti norinčių jaunuolių trupę jis sužinojo, kad jauni žmonės ne tik nebežino, kas tas Kipras Petrauskas, bet ir kas tokia yra Rūta Staliliūnaitė. „Pats irgi nieko nežinau, kas vyksta kituose teatruose. Sankt Peterburge mane pažįsta, gatvėje stabdo, o Kaune – ne“, – apgailestavo Rubinovas. Dauguvietytės nuomone, aktoriams reikėtų prisistatyti per televiziją, kad visi matytų juos ekrane. „Jei aktorių nepažįsta ministras, kuris kadaise triūbą pūtė, ką tada kalbėti apie kitus žmones“, – svarstė ji.

Suvažiavimo dalyviai kalbėjo ir apie mažus atlyginimus, ir apie rentą, kurią dramos artistai privalėtų gauti, ir apie, jų teigimu, nevykusią atestavimo tvarką, ir apie tai, kad teatrų administracijos uždarbio koeficientas, taigi ir atlyginimas, kelis kartus didesnis už aktorių.

Turi naujas patalpas

Teatro sąjungos vadovas taip pat priminė, jog organizacija pakeitė būstinę. Matulionis pasakojo, kad Gedimino gatvėje Nr. 1 sąjungai priklausė 550 kvadratinių metrų patalpų, išsidėsčiusių per kelis aukštus. Jo teigimu, pastatas tik iš išorės atrodo gražus, tačiau stogas – kiauras, balkonas – aplūžęs, balkiai – papuvę. Negana to, virš lubų laksto žiurkės. Iš pradžių sąjunga dalį patalpų nuomodavo ir to uždirbdavo pinigų, tačiau ilgainiui nuomininkai tapo nemokūs. „Žodžiu, namelis šiaip sau, tik geroje vietoje“, – reziumavo Matulionis. Be to, sykį jis sakė išgirdęs, kad ir „šiaip sau“ namelis apskritai nepriklausąs Teatro sąjungai, nes Konstitucinis Teismas išaiškinęs, jog profsąjungoms turtas atiduotas neteisėtai. Tada sąjungos valdyba skubiai nutarė „namelį“ parduoti už daugiau kaip pusantro milijono litų ir įsigyti kitą būstinę Teatro gatvėje. 319 kvadratinių metrų patalpos pirktos už 800 tūkst. litų, į jų remontą investuota 300 tūkstančių. Dalis to ploto išnuomota, sąjunga iš nuomos turi naudos. Naujose patalpose yra salytė, kurioje telpa 150 žmonių. Joje vyksta koncertai, knygų pristatymai, kūrybiniai ir jubiliejiniai vakarai. „Dabar patalpos tikrai mūsų, niekas jų nebeatims, – patikino Matulionis ir čia pat pasiteisino: – Jei kas nors manote, jog patalpas Gedimino prospekte pardavėme pernelyg pigiai, norėčiau pasakyti, kad didžiuliai Lietuvos kino studijos pastatai buvo nupirkti už 13 mln. litų“.

Matulionis laimėjo

Apie „Žaldokynės“ poilsiavietę Šventojoje sąjungos vadovas kalbėjo: „Ji ten stovi 40 metų, tačiau juridiškai mums niekada nepriklausė. Bet koks „balvonas“ galėjo pervažiuoti ją traktoriumi ar sudeginti, o mes nieko nebūtume gavę, nes net apdrausti poilsiavietės negalėjome“. Teatro sąjungos pirmininkas tvirtino daręs daugybę žygių „Žaldokynei“ įteisinti, dvejus metus kovojęs teismuose. Jis užtikrino, kad dabar jau visi 35 nameliai turi teisinę registraciją. „Bet kokie tie nameliai yra… Tiesiog ašaros byra žiūrint į mūsų turtą. Norint jį sutvarkyti reikėtų milijono“, – aiškino Matulionis.

Suvažiavimo dalyviai, išklausę kalbas apie nuveiktus darbus ir pasidaliję rūpesčiais, ėmėsi naujo Teatro sąjungos pirmininko rinkimų. Kandidatų būta dviejų – į sąjungos vadovus siūlyti Dauguvietytė ir Matulionis. Nors rinkimus, kaip neteisėtus, jų manymu, boikotavo aktoriai Stancikas ir Robertas Vaidotas, juos laimėjo Matulionis. Taigi jis ir toliau eis Teatro sąjungos pirmininko pareigas.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Kultūra su žyma , , , , , , , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.