Gyventojo individuali veikla pagal verslo liudijimą

Gyventojas norėtų teikti smulkaus butų remonto paslaugas gyventojams, t.y. dažyti, tapetuoti sienas, dengti keraminėmis plytelėmis sienas ir grindis. Šiai veiklai vykdyti jis pageidauja įsigyti verslo liudijimą ,,Esamų statinių atstatymas ir remontas“. Gyventojas klausia:

– Kur turėtų kreiptis, norėdamas įsigyti verslo liudijimą?

– Verslo liudijimus išduoda apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinis skyrius, kurio teritorijoje gyventojas turi nuolatinę gyvenamąją vietą.

Gyventojas, norėdamas įsigyti verslo liudijimą mieste (rajone), kuris nėra jo deklaruota gyvenamoji vieta, mokesčių administratoriui pareikalavus turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad šiame mieste ar rajone yra vieta, kurioje turi galimybę gyventi ir kurią jis įkuria, išlaiko ir naudoja. Jei gyventojas nepateikia šių duomenų, verslo liudijimas išduodamas deklaruotos gyvenamosios vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniame skyriuje.

Kauno miesto ir rajono gyventojai dėl verslo liudijimų išdavimo turėtų kreiptis Europos pr. 105, Kaunas, II korpusas, I aukšto salėje, pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00, penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45.

– Kokius dokumentus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui gyventojas privalo pateikti?

– Norint įsigyti verslo liudijimą, apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui gyventojas turi pateikti šiuos dokumentus:

– prašymą (jame nurodoma, kurios veiklos rūšies ir kuriam laikotarpiui norima įsigyti verslo liudijimą);

– Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

– nuotrauką (3×4 cm formato);

– giminystę, santuoką, globą (rūpybą) patvirtinančius dokumentus (jei verslo liudijime pageidauja įrašyti sutuoktinį, tėvus, vaiką nuo 14 metų, globojamąjį, globėją);

– dokumentus, kuriais remiantis gali būti taikomas savivaldybių tarybos nustatytas mažesnis pajamų mokestis. (Mažesnis pajamų mokestis taikomas šiems gyventojams: neįgaliesiems (iki 2007 m. birželio 30 d.) ir invalidams), asmenims, sukakus senatvės pensijos amžiui, gyventojams, kurie vieni augina bent vieną vaiką iki 18 metų, sutuoktiniams, auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba neįgalų vaiką (iki 2007 m. birželio 30 d. ir invalidą), taip pat bedarbiams, kurie nustatytąja tvarka įregistruoti teritorinėje darbo biržoje).

Prašyme gyventojas turi pažymėti, kuriuo laikotarpiu jis nori teikti patalpų remonto paslaugas, nes verslo liudijimai išduodami pageidaujamam mėnesių skaičiui, tačiau ne ilgesniam kaip kalendorinių metų ir ne trumpesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui.

Anksčiau nurodyti dokumentai turi būti pateikti apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui iki laikotarpio, kuriam išduodamas verslo liudijimas, pradžios. Verslo liudijimas išduodamas ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo minėtų dokumentų pateikimo dienos.

– Kokio dydžio pajamų mokestį ir kada turi sumokėti gyventojas, įsigydamas verslo liudijimą?

– Miestų (rajonų) savivaldybių tarybos kiekvieniems metams nustato fiksuotus kiekvienos verslo liudijimo rūšies ar jos porūšio pajamų mokesčio dydžius.

Informaciją apie nustatytus (patvirtintus) fiksuotus pajamų mokesčio dydžius galima sužinoti apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniame skyriuje. Ši informacija taip pat yra skelbiama ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos interneto svetainėje www.vmi.lt (Gyventojams -> Individuali veikla -> Veikla pagal verslo liudijimą -> Fiksuoto dydžio pajamų mokestis, jo apskaičiavimas ir sumokėjimas -> Pajamų mokesčio dydžiai -> Fiksuoto pajamų mokesčio tarifai pagal AVMI savivaldybes 2006 metams).

Mokėtiną pajamų mokestį apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinis skyrius apskaičiuoja proporcingai išduodamo verslo liudijimo galiojimo laikui, atsižvelgdamas į gyventojo teisę mokėti mažesnį pajamų mokestį, nustatytą atskiroms gyventojų grupėms. Todėl prašyme išduoti verslo liudijimą gyventojas turi nurodyti duomenis ir dokumentus, suteikiančius teisę taikyti jam savivaldybių tarybų nustatytą mažesnį pajamų mokestį. Pajamų mokestį gyventojas turi sumokėti į vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto surenkamąją sąskaitą, nurodęs įmokos kodą (verslo liudijimo išdavimo mokesčio kodas -1401).

– Kokius dokumentus šis gyventojas privalo turėti individualios veiklos vykdymo vietoje?

– Gyventojas paslaugos teikimo vietoje privalo turėti:

– galiojantį verslo liudijimą. Jeigu kartu veikloje dalyvauja ir į verslo liudijimą įrašytas vienas šeimos narių, tai pastarasis veiklos vykdymo vietoje privalo turėti notariškai patvirtintą giminystės ryšį su verslo liudijimą turinčiu gyventoju pagrindžiantį dokumentą;

– prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitų knygelę, kurią privalo įsigyti, įsigydamas verslo liudijimą. Prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitų forma (FR0508) ir pildymo tvarka patvirtinta VMI prie FM viršininko 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 379 „Dėl prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvito formos bei šių kvitų pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr.2-67).

Atkreipiame dėmesį, kad gyventojas, atlikęs paslaugą, paslaugos pirkėjui pageidaujant, privalo išrašyti prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitą. Pirmasis kvito egzempliorius duodamas paslaugų pirkėjui, o antrasis – lieka pardavėjui.

– Kokią buhalterinę apskaitą turi vesti gyventojas?

– Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, buhalterinės apskaitos tvarka yra patvirtinta Vyriausybės 2002 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1976 „Dėl gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos tvarkos“ (Žin., 2002, Nr.120-5408).

Gyventojas, įsigijęs verslo liudijimą, privalo nustatyta tvarka pildyti Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą. Žurnalo forma ir jo pildymo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 415 „Dėl Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo formos ir jo pildymo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr.127-5760). Šio žurnalo formomis gyventojus nemokamai aprūpina apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinis skyrius, išduodamas verslo liudijimus.

Atkreipiame dėmesį, kad išduotas verslo liudijimas ,,Esamų statinių atstatymas ir remontas“ nesuteikia teisės teikti paslaugų įmonėms ar kitam juridiniam asmeniui, jeigu veiklos, kuria gali būti verčiamasi įsigijus verslo liudijimą, rūšis yra viena iš veiklos, kuria verčiasi įmonė ar kitas juridinis asmuo, rūšių.

– Ar gyventojui gali padėti vykdyti veiklą kitas gyventojas (ne sutuoktinis, tėvai, vaikas nuo 14 metų, globojamasis, globėjas)?

– Verslo liudijimas gyventojui nesuteikia teisės įtraukti kitų, jo verslo liudijime nenurodytų asmenų, į savo vykdomą veiklą, kadangi įsigyjant verslo liudijimą gyventojas avansu sumoka pajamų mokestį už pajamas iš verslo liudijime nurodytos veiklos, kurią vykdo jis pats ar kartu su jo verslo liudijime nurodytais asmenimis. Gyventojas, ketindamas veiklai pasitelkti į verslo liudijimą neįrašytus fizinius asmenis, pavyzdžiui, sudarydamas su jais darbo sutartis, turėtų pasirinkti kitą ūkinės veiklos formą nei veikla pagal verslo liudijimą, t. y. gyventojas turėtų registruoti juridinį vienetą arba apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniame skyriuje įsiregistruoti Mokesčių mokėtojų registre kaip gyventojas, vykdantis individualią veiklą.

– Kada gyventojas privalo deklaruoti gautas pajamas?

– Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr.73-3085) 27 straipsnio 5 dalies nuostatomis, gyventojas, per mokestinį laikotarpį gavęs pajamų iš veiklos, kuria vertėsi turėdamas verslo liudijimą, privalo pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją.

Todėl, jeigu gyventojas, 2006 metais vykdė veiklą pagal verslo liudijimą ir gavo iš šios veiklos pajamų, metinę gyventojo pajamų mokesčio deklaraciją nuolatinės gyvenamosios vietos valstybinei mokesčių inspekcijai jis turės pateikti iki 2007 m. gegužės 1 d. Atkreipiame dėmesį, kad gyventojas pajamų deklaracijoje privalo deklaruoti visas 2006 metais gautas pajamas (pvz. ir pajamas, susijusias su darbo santykiais, turto pardavimo, dividendų ir kt.).

Primename, kad konsultacijos individualios veiklos klausimais, įskaitant veiklą su verslo liudijimu, teikiamos Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Švietimo ir konsultavimo skyriuje A. Juozapavičiaus pr. 57, Kaune, 232 kab., pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00, penktadieniais nuo 9.00 iki 15.45 ir Mokesčių informacijos centro telefonu 1882.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Specialistai konsultuoja su žyma , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.