Valdininkai lengvabūdiškai žongliravo milijonais

Skandalingąjį Aleksoto tilto transporto mazgo koncesijos sandorį nagrinės prokurorai

Kauno savivaldybės administracijos direktorius vakar Kauno apygardos prokuratūrai perdavė Vidaus audito skyriaus išvadas. Išvadose akcentuojama neskaidri valdininkų veikla rengiant Aleksoto tilto transporto mazgo koncesijos sutartį. Atskleisti pažeidimai parodė, kad su miestui priklausančiais milijonais buvo elgiamasi kaip su privačiomis lėšomis. Svarbūs sprendimai vykdyti gavus vien žodinį buvusio Savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymą. Tilto transporto mazgo statytojai Savivaldybės administracijai iki šiol nepateikė netgi techninio projekto, todėl neužtikrinama statybų priežiūra.

Panašu į šešėlinę veiklą

Aleksoto tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo statybos ir eksploatacijos koncesijai Kauno miesto taryba pritarė praėjusių metų pradžioje.

Politikai balsavo nematę jokių skaičiavimų, įrodančių ekonominę tokios sutarties naudą. Paskui tuometinis Savivaldybės administracijos direktorius Giedrius Buinevičius sudarė darbo grupę.

Koncesijos reikalais turėjo rūpintis Ekonomikos departamento direktorius Alvydas Gineitas, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Raimondas Mačikėnas ir Komunalinio skyriaus vedėjo pavaduotojas Algirdas Vyšniauskas. Jie privalėjo parengti koncesijos konkurso sąlygas, tačiau jų auditoriams rasti nepavyko. Vis dėlto G.Buinevičius, pažeisdamas koncesijos procedūrų tvarką, savo parašu patvirtino konkurso dokumentus.

„Kai nėra konkurso sąlygų rengėjų, kyla rizika, kad dokumentai gali būti rengiami vadovaujantis savanaudiškais tikslais, vengiant viešumo, skaidrumo ir atsakomybės“, – sakė dabartinis Savivaldybės administracijos direktorius Arūnas Keserauskas.

Užteko komandos žodžiu

Darbo grupė be jokio Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo atplėšė konkursų dalyvių vokus. Jie protokole nurodė, kad vienintelis dalyvis UAB „Kamesta“ atitinka konkurso reikalavimus. A.Gineitas, R.Mačikėnas ir A.Vyšniauskas derėjosi su šia įmone, svarstė jos pateiktą sutarties projektą, nors niekur nenurodyta, kad jie tam buvo įgalioti. Tarnautojai auditoriams teigė, kad svarbiose miestui derybose jie dalyvavo žodiniu G.Buinevičiaus nurodymu.

Audito išvadose teigiama, kad tuometinis Savivaldybės administracijos vadovas be pagrindo konkurso nugalėtoja pripažino įmonę „Kamesta“, nes ši nepateikė mokesčių už važiuojančius tiltu automobilius pagrindimo. Dėl to įmonės pasiūlymas privalėjo būti atmestas.

Auditoriai nusprendė, kad G.Buinevičius tada prisiėmė asmeninę atsakomybę dėl konkurso ir neužtikrino jo skaidrumo.

Politikai balsavo aklai

G.Buinevičius sutarties projektą patikėjo rengti advokatei Reginai Cibulskienei. Tačiau jos paslaugos nebuvo suderintos su Bendrojo skyriaus vedėju, todėl dabar neįmanoma išsiaiškinti, ar advokatė atliko visus savo ataskaitoje nurodytus darbus. Nėra ir jokių dokumentų, kurie liudytų apie oficialų Savivaldybės administracijos prašymą samdyti advokatę.

Miesto Tarybai sutartis pristatyta be priedų. Auditorių teigimu, juose turėjo būti pagrįstos visos koncesijai skiriamos lėšos, pateikti išsamūs skaičiavimai, darbų grafikai. Kitaip tariant, politikai balsavo aklai.

Iš „Kauno dienoje“ paskelbtų tada vykusio miesto Tarybos posėdžio protokolo matyti, kad Ekonomikos departamento direktorius Alvydas Gineitas ir buvęs Savivaldybės administracijos direktorius Giedrius Buinevičius aktyviai protegavo abejonių sukėlusį sandorį. Abejonių sukėlė sandorio vertė – 59,3 mln. litų. Iki tol buvo skelbiama daug mažesnė suma. „Kamesta“ nurodė, kad netikėtai sutartyje atsiradę 26,6 mln. litų yra finansinės išlaidos. Tačiau jokių pragrindžiančių šią sumą skaičiavimų įmonė nepateikė.

Yra ir daugiau įtartinų sandorio detalių. Iš pradžių bendrovės pateiktame pasiūlyme buvo teigiama, kad į šį objektą verslininkai investuos apie 5 mln. litų savų lėšų. Tačiau per derybas šio pažado neliko ir atsirado iki tol nenumatytas Savivaldybės administracijos pradinis įnašas, kuris siekia 6,9 milijono litų.

Statybos nekontroliuojamos ir dabar

„Kamesta“ prietilčio transporto mazgo statybos sąmatą turėjo pateikti pernai spalį, tačiau tai buvo padaryta tik šių metų kovą. Dar ir dabar nėra lokalinių sąmatų už 170 tūkst. litų.

Auditoriai negalėjo gauti ir prietilčio transporto mazgo statybos techninio projekto, jo ekspertizės dokumentų. Jie turėjo būti Komunalinio ūkio skyriuje, kuriam patikėta šių statybų ir sutarties vykdymo priežiūra. Tačiau be techninio projekto valdininkai negali vertinti darbų atlikimo aktų. „Kyla rizika, kad Aleksoto tilto kairiojo prietilčio transporto mazgas neatitiks Statybos įstatymo numatytų statinio esminių reikalavimų bei statinio projekto“, – teigiama audito išvadose.

Atliks dar vieną tyrimą

A.Keserauskas sakė, kad Savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius turės išsiaiškinti, kodėl A.Gineitas, R.Mačikėnas ir A.Vyšniauskas pakluso neteisėtiems G.Buinevičiaus reikalavimams ir viršijo savo įgaliojimus. „Tada bus galima spręsti, kaip vertinti jų tarnybinius veiksmus, o ar buvo teisinių pažeidimų, tirs prokurorai „, – sakė A.Keserauskas.

Pasak jo, su „Kamesta“ tariamasi, kaip nutraukti skandalingąją koncesijos sutartį. „Manau, kad Savivaldybės administracija turės padengti „Kamestos“ įsipareigojimus bankui, nes įmonė paėmusi paskolą, o paskui – atsiskaityti su bendrove už prietilčio transporto mazgo statybą“, – kalbėjo A.Keserauskas. Pagal pasirašytą sutartį Aleksoto tilto transporto mazgas turi būti pastatytas iki kitų metų spalio.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Statyba su žyma , , , , , , , , , , , , , , , , . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.