Darbo biržų ir darbo rinkos mokymo centrų infrastruktūrai ir paslaugoms gerinti – ES struktūrinių fondų parama

Šiandien Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje pasirašytos sutartis dėl ES struktūrinių fondų paramos. Projektus įgyvendins Lietuvos darbo birža ir Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba.
Lietuvos darbo biržos projekto „Darbo biržų infrastruktūros modernizavimas ir paslaugų plėtra“ tikslas – plėsti ir gerinti paslaugų bedarbiams ir darbdaviams kokybę, mažinti regioninius nedarbo skirtumus, mažinti darbo ieškančių asmenų socialinę atskirtį.
Projektas bus vykdomas keturiose teritorinėse darbo biržose: Vilkaviškio, Lazdijų, Švenčionių ir Ignalinos. Jam įgyvendinti skirta 19,8 mln. Lt iš Europos Regioninės plėtros ir Užimtumo fondų.
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos projekto „Lietuvos darbo rinkos mokymo ir konsultavimo sistemos infrastruktūros gerinimas, modernizuojant regioninius darbo rinkos mokymo ir konsultavimo centrus“ tikslas – mažinti projekto tikslinių grupių (bedarbių ir asmenų įspėtų apie atleidimą iš darbo) nedarbą, užtikrinti paslaugų kokybę ir prieinamumą, suteikiant geras, darbo rinkos poreikius atitinkančias mokymosi sąlygas, paremtas modernizuota infrastruktūra, įranga bei technika. Projektas bus vykdomas Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos skyriuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje. Jam įgyvendinti skirta 34,2 mln. Lt iš Europos Regioninės plėtros ir Užimtumo fondų.
Šiuos projektus numatoma įgyvendinti iki 2008 m. birželio 1 d.
Parama teritorinių darbo biržų ir darbo rinkos mokymo centrų infrastruktūrai gerinti skiriama pagal 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento I prioriteto „Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra“ 5 priemonę „Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“.
Lietuvos darbo birža vykdys dar vieną projektą pagal 2004-2006 metų Bendrojo programavimo dokumento 2.1. priemonę „Įsidarbinimo gebėjimų ugdymas“. Pagrindinis projekto „Integracijos į darbo rinką galimybių plėtra“ tikslas – skatinti bedarbius aktyviai dalyvauti darbo rinkoje, sudarant jiems galimybes įgyti darbo rinkos poreikius atitinkančias kvalifikacijas, ugdant verslumą bei plėtojant remiamąjį įdarbinimą. Daugiau nei pusantrų metų truksiančiame projekte dalyvaus apie 5 tūkstančius asmenų (iš jų – 2800 moterų, 1000 jaunimo, 900 ilgalaikių bedarbių).
Projektui įgyvendinti skirta 61,8 mln. litų iš Europos socialinio fondo ir valstybės biudžeto. Dar per 10 mln. litų skyrė Lietuvos darbo birža.
Tikimasi, kad pasiekti rezultatai leis sparčiau spręsti darbo jėgos prisitaikymo bei darbo rinkos prieinamumo socialiai pažeidžiamiems asmenims problemas, padidins bedarbių integracijos į darbo rinką galimybes.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Ekonomika su žyma , , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.