„Vilniaus Akropolis“ išsisukinėja nuo viaduko statybos

Apie viaduką prie sostinės „Akropolio“ jau kalbama nuo pat prekybos ir pramogų centro statybos pradžios, bet jo iki šiol nėra. Kodėl?

Kaip prisimena architektas Algimantas Nasvytis, kuris 1998-1999 metais projektavo Šeškinės stadiono ir prekybos centro teritoriją, apie viaduko statybą prie „Akropolio“ jau tuomet buvo kalbėta. „Prekybos centro statytojai buvo įsipareigoję įrengti viaduką ir perėją per Ozo gatvę. To nebuvo padaryta. Viaduko problema vėl iškilo, kai bendrovė „Vilniaus Akropolis“ statė priestatą bei biurų pastatą“, – prisiminė architektas.

Plano korektūros

„Visuose Šeškinės sporto ir komercinio centro detaliuosiuose planuose buvo ir yra numatytas viadukas per Ozo gatvę. Nasvytis sako tiesą“, – patvirtino Vilniaus savivaldybės Miesto plėtros departamento (MPD) direktorius Linas Naujokaitis. Jis patikslino, kad tų planų, tiksliau korektūrų, būta net trijų. Pirmajame buvo numatytas viadukas, antrajame – patikslinta jo vieta, trečiajame bei naujoje infrastruktūros sutartyje „Vilniaus Akropoliui“ vėl priminti įsipareigojimai pastatyti viaduką ir numatyti terminai.

Naujausias minėtos teritorijos detaliojo plano keitimas miesto savivaldybės tarybos patvirtintas šių metų birželio 7 dieną. Prie jo pridėta sutartis dėl teritorijos aplink „Akropolį“ infrastruktūros plėtros.

Nepasirašė sutarties

Pagal infrastruktūros plėtros sutartį „Vilniaus Akropolis“ įsipareigoja savo lėšomis suprojektuoti ir įrengti dviejų lygių transporto mazgą – viaduką virš Ozo gatvės, sujungsiantį „Akropolį“ su planuojama Šiaurine gatve. Viadukas sukurtų papildomus įvažiavimo ir išvažiavimo kelius iš „Akropolio“ teritorijos į Ozo gatvę. Į jo statybą turi būti investuota ne mažiau kaip 12 mln. litų, o darbai turėtų būti baigti ne vėliau kaip per 14 mėnesių nuo statybos leidimo išdavimo. Projektą paruošti ir prašymą išduoti statybos leidimą „Vilniaus Akropolis“ turi pateikti savivaldybei ne vėliau kaip per 10 mėnesių nuo projektavimo sąlygų išdavimo dienos, o prašymą išduoti projektavimo sąlygas turi pateikti savivaldybei per 1 mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Sutartis įsigalioja, kai detalųjį planą patvirtina miesto taryba ir ją pasirašo abi šalys. „Vilniaus Akropolio“ atstovai iki šiol ją dar derina. Patikslintas detalusis planas, kaip minėjau, savivaldybėje patvirtintas šių metų birželio 7 dieną. Taip pat iki šiol „Vilniaus Akropolis“ neprašė ir sąlygų rengti techninį viaduko projektą.

Nėra gatvės, nereikia viaduko

„2004 metų sutartyje su savivaldybe „Vilniaus Akropolis“ įsipareigojo investuoti ne mažiau kaip 10 mln. litų į dviejų lygių transporto mazgo – viaduko virš Ozo gatvės bei dviejų lygių pėsčiųjų ir dviračių takų per Ozo gatvę – projektavimą bei įrengimą iki 2006 metų pabaigos. Darbai dar nepradėti. Kada jie prasidės ir ar iš viso prasidės? Kada bus baigti?“ – teiravausi „Vilniaus Akropolio“ atstovų.

Man atsakė, jog „2004 metų bendrovės „Vilniaus Akropolis“ sutartyje su savivaldybe yra nurodyta, kad viadukas virš Ozo gatvės turi jungti „Akropolį“ su Šiaurine gatve. Viaduko statyba pagal tą sutartį turi būti baigta per 12 mėnesių nuo Šiaurinės gatvės tiesimo pradžios. Savivaldybė planuoja Šiaurinę gatvę tiesti per Šeškinės geomorfologinį draustinį. Mūsų žiniomis, šiuo metu gatvė dar net nepradėta projektuoti, todėl nėra aišku, kur viadukas turėtų jungtis su gatve, – atsakė „Vilniaus Akropolio“ rinkodaros projektų vadovė Viktorija Paliulionienė.

Vėliau ji patikslino, kad „mums valdant sklypą birželio 7 dieną patvirtintas detalusis jo planas yra pirmasis ir bendrovė savo įsipareigojimų neatsisako“.

Nesaugu priešgaisriniu požiūriu

„Magistralinė Šiaurinė gatvė turėtų sujungti Žirmūnus su Fabijoniškėmis, Pašilaičiais, o Ukmergės gatvę turėtų kirsti ties „Statoil“ degaline ir „McDonald’s“, kur dabar plyti tušti laukai. Sumažėtų transporto srautas Ozo gatvėje. Tačiau Šiaurinė gatvė atsiras tik tada, kai pastatysime vakarinį aplinkkelį, šiuo metu kol kas pradėtas statyti tik pietinis apvažiavimas. Suprantu, kad „Vilniaus Akropoliui“ tokia situacija paranki ir jie gali sakyti, kad mes esame nepasiruošę. Kol nėra Šiaurinės gatvės, viadukas lyg ir nelabai funkcionalus, tačiau jis būtinas dėl priešgaisrinės saugos. Tai, kad į didžiulę teritoriją tėra vos vienas įvažiavimas ir išvažiavimas – negerai. Be to, transporto specialistai pateikė išvadą, kad pastačius viaduką automobilių srautas Ozo gatvėje sumažėtų. Neseniai tikslindami sklypo aplink „Akropolį“ detalųjį planą mes su „Vilniaus Akropolio“ atstovais diskutavome apie tai. Jie siūlė finansuoti statybą, bet sutarėme, kad vis dėlto statys patys ir todėl prie detaliojo plano pridėjome sutartį, kurioje numatyti griežti terminai“, – derybas dėl viaduko statybos komentavo MPD direktorius Naujokaitis.

Draustinio korta

Kai 2004 metais „Vilniaus Akropolis“ statė biurų priestatą, tiek visuomenė, tiek architektai piktinosi ne vien dėl jo aukščio, bet ir dėl Vilniaus savivaldybės sprendimo pakeisti Šeškinės geomorfologinio draustinio (Šeškinės ozo) ribas. Draustinio plotas buvo sumažintas verslininkų prašymu.

Dalis numatomo viaduko per Ozo gatvę bei Šiaurinės gatvės jungties yra draustinio apsaugos zonoje. MPD direktorius Naujokaitis tvirtina, kad taryba tvirtindama detalųjį planą pritarė, kad statyba vyktų draustinio apsaugos zonoje. Neprieštaravo ir gamtosaugininkai.

Paradoksas, bet dabar „Vilniaus Akropolio“ atstovai atsakyme dėl viaduko statybos lyg tarp kitko užsimena, kad „savivaldybė planuoja Šiaurinę gatvę tiesti per Šeškinės geomorfologinį draustinį“.

Kaltino pakeitus sąlygas

Praėjusių metų gruodį savivaldybė mėgino paspausti verslininkus dėl viaduko statybos: pareiškė pretenzijų dėl nevykdomos sutarties.

Tuomet „Vilniaus Akropolio“ direktorius Mindaugas Marcinkevičius LŽ argumentavo, kad miesto tarybos kolegija svarstymo metu pakeitė detaliojo plano sąlygas, kai teritorijos ir viaduko detalusis planas jau buvo parengtas. „Galėtume kreiptis į teismą, nes praktiškai vėl turime gauti naujas sąlygas ir rengti detalųjį planą“, – žiemą sakė jis.

Savivaldybės Teisės departamento direktorius Jovitas Elzbergas tąsyk tvirtino, kad „Vilniaus Akropolis“ buvo pateikęs projektą, kuriuo bandė įtvirtinti tik tai, kas faktiškai pastatyta (pristatyta statant „Ermitažą“).

MPD direktorius Naujokaitis neigė, kad buvo keistos projektavimo sąlygos: „Sąlygų nekeitėme, kalbėjome apie ankstesnių įsipareigojimų įvykdymą, jie tikrai jų neįvykdė, ir mes turėjome gauti garantijas“.

Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad į akis krinta keistas naujausios infrastruktūros plėtros sutarties punktas – jei detaliojo plano pakeitimai savivaldybėje nebūtų buvę patvirtinti iki šių metų birželio 10 dienos, bet kokios prievolės „Vilniaus Akropoliui“ netektų galios. Tad tikimybė, kad Vilniaus savivaldybė ilgai negalėjo apsispręsti, neatmestina.

Nori banko garantijos

Matyt, pasimokiusi iš karčios patirties, Vilniaus savivaldybė į naujausią sutartį su „Vilniaus Akropoliu“ įrašė punktą apie banko garantijas: „Vilniaus Akropolis“ turėtų pateikti banko arba draudimo bendrovės garantijas 14 mln. litų sumai, kad sutartis bus vykdoma. Bendrovei įvykdžius dalį sutartyje nurodytų įsipareigojimų, garantijos suma atitinkamai mažėja“, – rašoma viename iš sutarties punktų.

Tuo atveju, jei bankas dėl nevykdomos sutarties išmokėtų pinigus savivaldybei, ši įsipareigoja juos naudoti sutarties sąlygoms įgyvendinti – statyti viaduką. Netesybų garantija galioja tris metus nuo detaliojo plano taryboje patvirtinimo dienos – šių metų birželio 7-osios. Žinoma, jei sutartį pasirašys „Vilniaus Akropolio“ vadovai ir jei vėl neprireiks naujų derybų.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Statyba su žyma , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.