Per pirmąjį šių metų pusmetį bankrutavusių įmonių darbuotojams – per 6 mln. litų

Per pirmąjį šių metų pusmetį Garantinio fondo taryba patenkino beveik dviejų šimtų įmonių paraiškas ir bankrutuojančių bei bankrutavusių įmonių darbuotojams skyrė 6,3 mln. litų.

Garantinis fondas užtikrina galimybę bankrutuojančių, bankrutavusių, likviduotų dėl bankroto įmonių darbuotojams iš fondo lėšų gauti išmokas už neišmokėtą darbo užmokestį, neapmokėtas prastovas, kompensacijas už nepanaudotas atostogas, išeitines išmokas.

Išsamiau fondo veiklos rezultatus bei įstatymo pakeitimus pristato Garantinio fondo administracijos direktorius Antanas Baliukevičius.

– Kiek bankrutavusių įmonių darbuotojų nuo šių metų pradžios gavo išmokas iš Garantinio fondo?

– Per pirmąjį šių metų pusmetį iš dalies buvo atlyginti įmonių įsiskolinimai dėl nesumokėto darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų 3592 darbuotojams, iš fondo lėšų atlyginant 58,7 proc. bendros darbo užmokesčio skolos. Vidutinė išmoka, tenkanti vienam darbuotojui, sudarė 1770 litų.

– Kokių įmonių darbuotojai gavo daugiausia Garantinio fondo lėšų?

– Pagal įmonių buvusias veiklas daugiausia lėšų skirta pramonės įmonių darbuotojams. Jiems paskirstyta 37 proc. visų išmokų, t.y. 2368,3 tūkst. litų. Daugiau nei po milijoną litų (po 16 proc. visų išmokų) skirta didmeninės ir mažmeninės prekybos bei statybos įmonių darbuotojams. Per 7 proc. lėšų (470,4 tūkst. litų) atiteko transporto, sandėliavimo ir ryšių įmonių darbuotojams.

– Kokių apskričių bankrutavusių įmonių darbuotojai sulaukė daugiausia išmokų?

– Daugiausia lėšų – per 2116 tūkst. litų (33,3 proc. fondo išmokų) – skirta Vilniaus apskrities įmonių darbuotojams. Ketvirtadalis lėšų išmokėta Kauno apskrities įmonių darbuotojams – beveik 1358 tūkst. litų (21,4 proc.). 11 proc. (714,8 tūkst. litų) fondo išmokų atiteko Klaipėdos, 8 proc. (522,8 tūkst. litų) – Šiaulių, 7 proc. (463,8 tūkst. litų) – Panevėžio, 6 proc. (398,6 tūkst. litų) – Alytaus apskričių įmonių darbuotojams.

– Kokiomis lėšomis šiuo metu disponuoja Garantinis fondas?

– Liepos 1-ąją fondo sąskaitoje buvo daugiau kaip 48 mln. litų, o metų pradžioje – daugiau kaip 55 mln. litų. Iš jų 40 mln. litų – 2005 metais sukauptų lėšų likutis. Pernai išmokoms bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių darbuotojams buvo skirta 16,6 mln. litų. Daugiau nei 10,5 tūkst. darbuotojų iš dalies buvo atlyginti įmonių įsiskolinimai dėl nesumokėto darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų.

Didžiąją dalį Garantinio fondo lėšų (85 proc.) sudaro įmonių įmokos – 0,2 procento nuo priskaičiuoto darbuotojams darbo užmokesčio. Metų pradžioje buvo sukaupta per 14 mln. litų įmonių įmokų.

– Kas turi mokėti įmokas į Garantinį fondą?

Balandžio viduryje įsigaliojus Garantinio fondo įstatymo pakeitimams, bankroto atveju esant įsiskolinimui darbuotojams išmokos iš Garantinio fondo bus skiriamos ir asociacijoms, labdaros ir paramos fondams, gyvenamųjų namų statybos bendrijoms, daugiabučių namų ir individualių gyvenamųjų namų bei garažų savininkų, poilsio namų, kūrybinių dirbtuvių ir kitų negamybinių pastatų patalpų savininkų bendrijoms, sodininkų bendrijoms bei Europos valstybėse įsteigtų įmonių filialams ir atstovybėms, įregistruotoms Lietuvoje. Kartu minėti ūkio subjektai privalo mokėti nustatyto dydžio įmokas į Garantinį fondą. Įmokos mokamos kartą per mėnesį, tačiau ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos. Numatoma inicijuoti Garantinio fondo įstatymo pakeitimus, kad nedidelės įmokų sumos būtų mokamos kartą per ketvirtį, pusmetį ar metus.

– Ar yra kitų būdų, kuriais fondas galėtų gauti papildomų lėšų?

– Garantinio fondo įstatymo pakeitimai suteikė fondui galimybes investuoti laikinai laisvas fondo lėšas į Vyriausybės vertybinius popierius ir indėlius Lietuvos banke bei gauti papildomų pajamų. Šios papildomos pajamos, kaip ir visos Garantinio fondo lėšos, bus paskirstomos bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių darbuotojams.

– Kas ir kokias išmokas, skiriamas iš fondo, moka darbuotojams?

– Išmokas darbuotojams išmoka bendrovių, kuriose jie dirbo, administratoriai, o likviduotų įmonių žmonėms – savivaldybių, kurių teritorijoje jos veikė, įgaliotos įstaigos. Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės, administratorius, kai įmonė neturi pakankamai nuosavų lėšų atsiskaitymui su darbuotojais, privalo pateikti fondo administracijai paraišką dėl pinigų skyrimo, reikiamų lėšų apskaičiavimo ir kitus dokumentus.

Iš Garantinio fondo darbuotojams gali būti skiriama piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas (ne daugiau kaip 1 MMA), išeitinė išmoka (iki 2 MMA), apmokėjimas už prastovą (ne daugiau kaip 1 MMA). Nuo 2006 m. liepos 1 d. taikomas minimalios mėnesinės algos (MMA) dydis – 600 litų.

Išmoka už negautą darbo užmokestį nuo šių metų gegužės 1 d. padidėjo. Anksčiau maksimali išmokos suma, skiriama darbo užmokesčio įsiskolinimui atlyginti, negalėjo viršyti daugiau kaip 3 minimalių mėnesio algų (MMA) sumos. Dabar, esant įmonės įsiskolinimui, skiriamas darbo užmokestis už atliktą darbą, bet ne didesnis, kaip darbo užmokesčių, sumokėtų už paskutinius iš eilės einančius tris mėnesius, suma.

– Kokios dar išmokos iš Garantinio fondo padidėjo?

– Įsigaliojus Garantinio fondo įstatymo pakeitimams, padidintas užmokestis už paraiškų skirti išmokas iš Garantinio fondo lėšų parengimą: neturinčių turto bankrutuojančių ar bankrutavusių įmonių administratoriams ar kitam asmeniui, rengiančiam paraišką, iki 8 MMA (anksčiau buvo 5 MMA); asmeniui, rengiančiam paraiškas skirti išmokas buvusiems likviduotų dėl bankroto įmonių darbuotojams, iki 15 MMA (anksčiau buvo 10 MMA).

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Ekonomika su žyma , , , , , , , , , , , , . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.