Pasienio rinktinėje galiojo leidimas žiūrėti tik „Panoramą“

Varėnos pasienio rinktinėje aštuonerius metus pareigūnams buvo leidžiama žiūrėti tik LTV vakarais rodomą informacinę laidą. Absurdiška tvarka į viešumą iškilo neseniai; rinktinės vadovybė nusprendė ją atšaukti.

Viskas prasidėjo, kai tikrintojai pareigūnus užklupo nusikaltimo vietoje: pasieniečiai darbe žiūrėjo TV 5-ojo kanalo laidą.

Surengė patikrinimą

Dauguma biudžetinių įstaigų darbuotojų ir valstybės tarnautojų nepatyrė, dar nepatyrė, kad televizorius ar kita vaizdo įranga gali tapti įstaigoje draudžiamais daiktais. Pedagogų, gyvybes gelbstinčių medikų, policininkų poilsio patalpose televizorius yra įprastas dalykas.

Laisvą pusvalandį tarp operacijų radęs chirurgas, atsikvėpti prisėdęs policininkas ir net kalėjimo sargybinis bei karys gali pažiūrėti žinias, paklausyti diskusijų laidos ar koncerto. Psichologų tvirtinimu, žmonės kur kas greičiau atgauna jėgas, lengvai mankštindamiesi, medituodami ar tiesiog ėmęsi kitos jiems malonios veiklos. Muzikos klausymasis, skaitymas ar televizoriaus žiūrėjimas priskiriami vienai iš laisvalaikio praleidimo formų.

Varėnos rajono Tribonių užkardoje dirbantiems pasieniečiams nepasisekė: juos, žiūrinčius televizorių, užklupo patikrinimą surengę Varėnos rinktinės Sienos apsaugos skyriaus viršininko pavaduotojas A. Beloručkinas ir vyr. specialistas S. Tamulevičius. Jie gegužės 24 dieną aiškinosi, kaip saugomas minėtai užkardai priskirtas valstybės sienos ruožas.

„Philips“ svarbiau už „Regulą“?

Tikrintojai nustatė, kad Stasylų pasienio kontrolės punkto tarnybinėse patalpose buvo televizorius, kurio „ten neturėtų būti“ ir „kurį pareigūnai tarnybos metu žiūrėjo“.

Tyrėjai dar labiau nustebo pavartę dokumentus. Paaiškėjo, kad 31-uoju numeriu pažymėtame Stasylų punkto materialiųjų vertybių apraše kaip inventorius buvo įtrauktas televizorius „Philips“, tačiau tame pačiame apraše nebuvo svarbaus kelionės dokumentų tikrinimo įrenginio „Regula“.

Tribonių užkardos vadas Nerijus Ašmenskas paaiškino, kad televizorius Stasylų punkte stovi seniai. Jis ten buvo ir prieš ketverius metus, kai Ašmenskas dar nedirbo užkardoje.

Televizorius anksčiau niekam nekliuvo, nors Stasylų punktą aplankydavo tiek iš Vilniaus atvykdavę dideli viršininkai, tiek varėniškiai sienos apsaugos skyriaus pareigūnai. Jokių pastabų dėl „Philips“ anksčiau nesulaukta.

Išleidę traukinį

Tribonių užkardos vyr. pasienietė T. Marcinkevičienė paaiškino, kad 14 valandą ji Stasylų punkte kartu su kolega vyr. pasieniečiu A. Lipeikiu patikrino į Lietuvą įvažiavusį krovininį traukinį. Kai šis išriedėjo, pasieniečiai grįžo į pastatą ir poilsio kambaryje sėdo pietauti.

Tuo metu jokių traukinių daugiau pravažiuoti neturėjo, tad pasieniečiai įsijungė televizorių ir „per 5-tą kanalą žiūrėjo laidą „LRS studija“.

Senas nurodymas

Štai tada ir paaiškėjo, kad pagal vis dar galiojantį 1998 metų rugsėjo 16 dienos Varėnos pasienio rinktinės vado nurodymą darbo metu leidžiama žiūrėti tik LTV informacinę laidą.

Aštuonerius metus galiojančiame įsakyme „Dėl budėtojų tarnybos“ nurodyta: „Iš Varėnos pasienio rinktinės operatyvinių budėtojų, užkardų ir pasienio kontrolės punktų budėtojų kambarių paimti televizorius, vaizdo grotuvus ir pernešti juos į budėtojų poilsio kambarius ar kitas patalpas“.

Antrasis punktas skelbė: „Varėnos rinktinės operatyviniams budėtojams, užkardų ir pasienio kontrolės punktų budėtojams leisti žiūrėti tik informacines „Panoramos“ laidas“. Užkardų vadams nurodyta reikalavimą vykdyti, o Varėnos rinktinės specialistams – kontroliuoti.

Principingai

Pasieniečių vadovybė neketino paglostyti už nustatytus kelis su TV žiūrėjimu nesusijusius pažeidimus. Tačiau į pareigūnų „nuodėmių sąrašą“ įtraukus punktą dėl neleistinos televizijos (5-ojo kanalo) žiūrėjimo, bausmė galėjo būti didesnė.

Varėnos rinktinės Juridinės grupės vyr. specialistas Vilius Kukis vadovybei pasiūlė abejotiną 1998-ųjų įsakymą pripažinti negaliojančiu arba jį pakeisti.

Ar teisingai baudžiamas jų narys, gilinosi ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga. Profsąjungos vadovai taip pat pastebėjo, kad nurodymas žiūrėti tik vieną TV laidą „pažeidžia kitų televizijų teises į sąžiningą rinką ir konkurenciją, propaguoja vieną laidą ar jos vedėją ir pažeidžia pareigūnų teisę gauti objektyvią informaciją“. Konstitucijos 25 str. įtvirtinta nuostata, kad žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas.

Serialų žiūrėti neleis

Varėnos rinktinės vado Algirdo Sadkausko nė kiek netrikdė keistoji televizijos žiūrėjimo tvarka.

„Mano požiūris toks: darbo laikas yra darbo, o ne serialų žiūrėjimo metas! – sakė Sadkauskas. – Kaip jums atrodytų situacija, jei važiuotumėte per valstybės sieną, o pasieniečiai tuo metu televizorių žiūrėtų ir į jus dėmesio nekreiptų? O tokių ir panašių skundų gaudavome! Todėl filmų ir pramoginių laidų žiūrėjimo darbe netoleruojame“.

Kita vertus, pasieniečių už televizoriaus žiūrėjimą nenubaudė. Trims rinktinės Tribonių užkardos pareigūnams už įvairius darbo organizavimo, vertybių apskaitos trūkumus skirtos pastabos.

„Pareigūnai iš tiesų darbo metu žiūrėjo televizorių. Šį faktą į tarnybinę išvadą tikrintojai įrašė todėl, kad buvo akivaizdu: darbe tiek trūkumų, o jie dar prie televizoriaus sėdi!“ – sakė Sadkauskas.

Tačiau už tai nubausti pavaldinius vadui nekilo ranka. Pasak Sadkausko, jis gerbia pasieniečius ir stengiasi jų dėl smulkmenų neužsipulti, griežtai nebausti.

„Nurodymą žiūrėti tik „Panoramą“ 1998 metais davė buvęs laikinasis vadas Žalkauskas. Pamėgink visus senus įsakymus pakeisti, – sakė Sadkauskas. – Kai su jais tais senais įsakymais tiesiogiai susiduriame, atšaukiame“.

Sadkausko tvirtinimu, informacines laidas pareigūnams žiūrėti nedraudžiama. Juk tarp svarbiausių dienos įvykių pasitaiko laidų ir apie pasienio darbą. Apriboti pareigūnų informaciją Sadkauskas neketina. Neva nurodymas dėl „Panoramos“ sugalvotas ne Varėnoje – idėja riboti informaciją prieš 8 metus atskriejo iš Vilniaus.

VSAT atstovas spaudai Giedrius Mišutis „Lietuvos žinioms“ patvirtino, kad toks nurodymas Vilniuje buvo suformuluotas dar tada, kai VSAT vadinosi Pasienio policijos departamentu. Vėliau, įstaigą reorganizavus, šis nurodymas neteko galios.

„Matyt, dėl pasikeitusių aplinkybių toks reikalavimas neteko prasmės: be „Panoramos“, atsirado nemažai kitų informacinių laidų. Todėl nurodymo žiūrėti tik „Panoramą“ faktiškai nebėra, – sakė Mišutis. – Tačiau rinktinių vadai savarankiškai sprendžia, kaip tvarkytis rinktinėje. Jei darbo metu draudžia žiūrėti televizorių, tai jų kompetencija ir sprendimas“.

Generolas nedraudžia

VSAT atstovas ryšiams su visuomene Rokas Pukinskas nustebo iš žurnalistės išgirdęs, kad vadinamoji „Panoramos“ taisyklė gimė Vilniuje.

„Mums čia dirbant tokios tvarkos jau nebebuvo, – pasakojo Pukinskas. – Paskambinau keliems seniai pasienyje tarnaujantiems rinktinių vadams. Jie prisiminė, kad tuo metu, kai pasienyje tarnaudavo šauktiniai kareiviai, „Panoramos“ laikas sutapdavo su jų poilsio valandomis. Gali būti, kad todėl kareiviai dažniausiai žiūrėjo būtent šią laidą. Neprisimenu atvejo, kad man dirbant kas nors būtų draudęs pasieniečiams žiūrėti televizorių. Būdavo, atvažiuojame su VSAT vadovybe į rinktines, pasieniečiai dirba savo darbą, toje pat patalpoje – kaip fonas – tyliai veikia televizorius. Per jį rodo nebūtinai žinias, tačiau niekas už tai nebausdavo ir nepriekaištaudavo“.

Pukinskas laikraščiui perteikė šiuo metu atostogaujančio pasienio vado, generolo Sauliaus Stripeikos žodžius. Pasieniečiai „kaip tik skatinami žiūrėti informacines televizijų laidas, ne vien „Panoramą“, nes kartais apie svarbius įvykius televizija informuoja anksčiau, nei gaunama oficiali informacija“.

Reitingams nekliudo

LNK atstovas spaudai Gediminas Malaškevičius teigė negalįs patikėti, kad šiais laikais galiotų nurodymas žiūrėti tik visuomeninę televiziją.

„Kuo mūsų žinios skiriasi nuo „Panoramos“? – klausė Malaškevičius. – Nebent tuo, kad mūsų televizija jas rengia ne už valstybės, o už savo užsidirbtus pinigus. Mūsų žinios laikomos vienomis objektyviausių. Net jei jų nežiūri pasieniečiai, LNK žinių reitingai vis tiek aukščiausi. Tačiau neįmanoma patikėti, skamba kaip visiškas absurdas, kad žmonės būtų verčiami žiūrėti tik „Panoramą“.

BTV savireklamos vadovas Laimis Benys teigė, kad seniai praėjo laikai, kai žmonės privalėjo žiūrėti vieną televiziją, klausytis vieno radijo, išgirsti vieną tiesą. BTV žinios rodomos itin patogiu laiku, 20 valandą. Tuo metu dauguma žmonių jau būna grįžę iš darbo, išsprendę buities rūpesčius, pavakarieniavę. Tad itin patogu susėsti prie televizoriaus, įsijungti BTV žinias ir sužinoti dienos naujienas.

Pasak Benio, BTV žinios yra didžiausią reitingą šioje televizijoje turinti laida. „Stengiamės būti objektyvūs, lakoniški, nepilstyti iš tuščio į kiaurą ir nebūti tendencingi, – kalbėjo Benys. – Tai pasiteisina: iš žiūrovų pastaruoju metu nesulaukiame nei priekaištų, nei nusiskundimų“.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Lietuvoje su žyma , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.