Projektas padės tautinėms mažumoms integruotis į visuomenę

Pirmajame projekto „Panevėžio miesto ir rajono tautinėms mažumoms priklausančių darbingo amžiaus asmenų integracijos proceso spartinimas, didinant jų konkurencingumą darbo rinkoje“ priežiūros grupės posėdyje aptarti jo organizaciniai įgyvendinimo ir priežiūros klausimai

Projekto vykdytojai – Panevėžio nacionalinių mažumų asociacija, miesto ir rajono savivaldybės – jam įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų gavo 884920 litų paramą. Lėšas panaudoti privaloma iki 2008 metų gegužės 31 dienos.

Atsakinga už projekto eigos vykdymo priežiūrą savivaldybės Investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Meškauskienė (nuotraukoje) PB aiškino, kad tai buvo pirmasis priežiūros grupės posėdis. „Priežiūros grupei vadovauti paskirtas Savivaldybės administracijos direktorius Visvaldas Matkevičius. Pavaduotojas – rajono Savivaldybės administracijos direktorius Eugenijus Lunskis. Projekto tikslas – paspartinti mieste ir rajone gyvenančių tautinių mažumų integraciją, sumažinti joms priklausančių bedarbių socialinę atskirtį. Įgyvendinus mokymo programas, padidinti šių asmenų lygias galimybes bei konkurencingumą darbo rinkoje“, – aiškino apie projekto tikslus D.Meškauskienė.

Rengiant projektą išsiaiškinta, jog Panevėžio miesto ir rajono darbo rinkoje 2005 metų liepą nedarbas siekė 5,2 procento (4,6 mieste ir 7,2 rajone). Apie 40 proc. visų bedarbių sudarė tautinių mažumų atstovai. Itin didelį darbo vietų pasiūlos stygių jaučia kaimo teritorijoje gyvenančių tautinių mažumų atstovai. „Jie gyvena uždarai, blogai moka lietuvių kalbą. Tai trukdo jiems rasti darbą ir lėtina integracijos procesą“, – teigė Savivaldybės tarnautoja.

Projekto įgyvendinimo proceso metu, kuris prasidės lapkričio mėnesį, 200 tautinių mažumų atstovų bus mokomi lietuvių kalbos. Jie bus supažindinti su būtiniausiais verslo pagrindais. Vyks kompiuterinio raštingumo pradmenų, reikalingų tautinių mažumų atstovų nacionaliniams verslams vystyti, mokymai.

Be to, siekiama sukurti nacionalinius verslus vystančių tautinėms mažumoms priklausančių įmonių ir verslininkų savitarpio pagalbos instituciją (asociaciją). Planuojama ieškoti finansų bendriems projektams rengti.

Projekte numatyti ir specialistų, dirbančių tautinių mažumų integracijos srityje, psichologijos, sociologijos bei darbo su kitų kultūrų asmenimis mokymai. Bus leidžiamas informacinis leidinys, sukurtas interneto puslapis apie Panevėžio mieste ir rajone gyvenančias tautinių mažumų bendruomenes, jų vystomus nacionalinius verslus, teikiamas paslaugas. Kitas priežiūros grupės posėdis turėtų vykti po poros mėnesių.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Švietimas su žyma , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.