Ekonomikos komitetas nusprendė sudaryti darbo grupę Smulkaus ir vidutinio verslo įstatymui tobulinti

Ekonomikos komitetas, išnagrinėjęs Vyriausybės parengtą Smulkaus ir vidutinio verslo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr.XP-1261 ES ir gautas šiam projektui gausias pastabas ir pasiūlymus, nusprendė sudaryti darbo grupę projektui tobulinti. Į darbo grupę skirti savo atstovus paprašytos daugelis asocijuotų verslo struktūrų.

Komiteto pirmininko Vyto Navicko nuomone, būtina pasiekti, kad siūlomos įstatymo nuostatos lemtų esminį smulkaus ir vidutinio verslo aplinkos gerėjimą, padėtų išvengti piktnaudžiavimo valstybės parama bei užtikrinti, kad ši parama pagal įvairias schemas tektų tiems, kuriems ji labiausiai reikalinga.

Tobulinant įstatymo projektą, reikės apsispręsti, kokios turėtų būti nustatytos vidutinėms, mažoms įmonėms ir mikroįmonėms metinių pajamų ir balanse nurodyto turto verčių viršutinės ribos, ar tikslinga įstatyme numatyti viešąsias paslaugas verslui teikiančiuosius subjektus.

Numatoma išsamiau išnagrinėti ir apsispręsti, ar nebūtų tikslinga įsteigti valstybinę Smulkaus ir vidutinio verslo administraciją pagal JAV modelį. Tuo labiau, kad ir Vyriausybės patvirtintame Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros iki 2008 metų strateginių krypčių apraše numatyta, remiantis kitų valstybių patirtimi, apsvarstyti Atstovavimo biuro, kuris sistemingai tirtų teisės aktų poveikį verslui, atliktų galiojančių teisės aktų poveikio verslui, verslo problemų stebėseną, steigimo tikslingumą. O gal tikslingiau, nesteigiant papildomos struktūros, sustiprinti jau veikiančią viešąją įstaigą Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūrą, išplėsti jos funkcijas, kurias įteisinus įstatymu, būtų sudarytos sąlygos pavesti šiai agentūrai vykdyti darbus, susijusius su minėtos priemonės įgyvendinimu, ir užtikrinti geresnį viešųjų paslaugų verslui teikimo koordinavimą.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Ekonomika su žyma , , . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.