Keičiasi Neįgaliojo pažymėjimo išdavimo tvarka

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad siekiat suvienodinti dokumentus, kuriuos pateikęs neįgalus asmuo gali naudotis teikiamomis lengvatomis ir garantijomis, nuo 2006 m. sausio 1 d. nustatyta vieninga Neįgaliojo pažymėjimo išdavimo tvarka asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo, darbingumo arba specialiųjų poreikių lygiai.

Asmenims iki 18 metų neįgalumo lygį ir asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus darbingumo lygį nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba). Nuo 2006m. sausio 1 d. asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis ar darbingumo lygis, Tarnyba ir jos skyriai išduoda Neįgaliojo pažymėjimą, kuris suteikia neįgaliam asmeniui teisę naudotis lengvatomis ir garantijomis.

Asmenų, kuriems iki 2005 m. liepos 1d. buvo nustatyta invalidumo grupė, Invalido ar Pensijos gavėjo pažymėjimai galioja iki juose nurodyto invalidumo termino pabaigos ir iki jų galiojimo termino pabaigos. Jie taip pat suteikia teisę naudotis lengvatomis ir garantijomis.

Neįgaliesiems, sulaukusiems pensinio amžiaus, yra nustatomas specialiųjų poreikių lygis ir tenkinami jų specialieji poreikiai. Asmenims, nustačius didelių arba vidutinių specialiųjų poreikių lygį, yra išduodamas Neįgaliojo pažymėjimas. Nuo 2006 m. sausio 1 d. Neįgaliojo pažymėjimus išduoda savivaldybių administracijų socialinės paramos skyriai. Turimi Invalido pažymėjimai galioja iki 2007 m. birželio 30 d.

Asmenys, pageidaujantys, kad jiems būtų nustatyti specialieji poreikiai, pirmiausia turėtų kreiptis į asmenį gydantį gydytoją dėl specialiųjų poreikių nustatymo (pvz., gali būti nustatomas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos), ar specialaus lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo kompensacijos, ar transporto išlaidų kompensacijos poreikis ar kiti specialieji poreikiai). Dėl kiekvieno šio poreikio yra išrašoma atskira nustatytos formos pažyma, kurią asmeniui išduoda asmens sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios asmuo yra prisirašęs, gydytojų konsultacinė komisija. Asmuo, gavęs vieną ar kelias tokias pažymas su prašymu turi kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyrių ar padalinį, atsakingą už specialiųjų poreikių nustatymą ir tenkinimą. Įvertinęs asmens nustatytus specialiuosius poreikius, jis priima sprendimą dėl asmens specialiųjų poreikio lygio nustatymo ir tenkinimo.

Asmuo (jo įgaliotas atstovas arba asmens gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas), norėdamas gauti Neįgaliojo pažymėjimą, savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriui pateikia prašymą išduoti pažymėjimą, Sprendimą dėl asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir tenkinimo bei kitus reikalingus dokumentus (tais atvejais, kai invalidumo grupės prilyginamos specialiųjų poreikių lygiui, pateikiamas tik Sprendimas dėl asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir tenkinimo, kuriame turi būti įrašytas prilygintas specialiųjų poreikių lygis). Pažymėjimas nemokamai išduodamas arba keičiamas per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos.

Asmenys, kuriems nustatytas didelių arba vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir kuriems yra išduodamas Neįgaliojo pažymėjimas, turi teisę į lengvatas: transporto, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo išlaidų kompensavimo, disponavimo atkurtomis santaupomis, atlyginimo už valstybės išperkamo nekilnojamojo turto termino, žemės mokesčio, techninės pagalbos priemonių įsigijimo, transporto išlaidų kompensavimo, specialiųjų lengvųjų automobilių ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos gavimo, vykimo per pasienio kontrolės punktus, skiriamojo ženklo „Neįgalusis” naudojimo.

Asmuo, kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis, ir turintis tik Pensijos gavėjo pažymėjimą, neturi galimybių naudotis nustatytomis lengvatomis, nes Pensijos gavėjo pažymėjime nėra nurodytas asmens specialiųjų poreikių lygis. Todėl kartu su Pensijos gavėjo pažymėjimu asmuo turi turėti ir Neįgaliojo pažymėjimą, suteikiantį teisę į lengvatas.

Papildomą informaciją teikia Lygių galimybių skyriaus vedėja Eglė Čaplikienė, tel. 2664261

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Specialistai konsultuoja su žyma , , , , , , , , , , , , .

1 atsiliepimas į "Keičiasi Neįgaliojo pažymėjimo išdavimo tvarka"

  1. daivaras

    visa tai tik gražios kalbos aš jau daugiau kaip metai 2 gr invalidas turintis judėjimo sutrikimų tačiau poreikių lygio nustatimas nepasiekiamas nes vis randa kokia nors priežasti jo nenustatyt . net reabilitacija tik ambulatorinė už stacionara reikalauja primokėt apie sanatorine net kalbos nėra

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.