Dėl duomenų apie 1994 metais draudėjų mokėtas ligos, nėštumo ir gimdymo pašalpas pateikimo

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos („Sodra“) direktoriaus 2005 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-486 (Žin., 2005, Nr. 147-5378) patvirtintas duomenų apie 1994 metais draudėjų mokėtas ligos, nėštumo ir gimdymo pašalpas pateikimo tvarkos aprašas ir duomenų teikimo terminas.

Draudėjai duomenis apie 1994 metais apdraustiesiems mokėtas ligos, nėštumo ir gimdymo pašalpas privalo pateikti iki 2006 m. kovo 31 dienos.

Tokiu būdu bus sukaupta didžioji dalis duomenų apie 1994 metais apdraustiesiems mokėtas ligos, nėštumo ir gimdymo pašalpas, kurie reikalingi valstybinėms socialinio draudimo pensijoms skirti. Tai svarbu todėl, kad nemažai įmonių ar įstaigų bankrutuoja, keičia savo statusą bei pavadinimą, ir kiekvienais metais vis sunkiau pačiam apdraustajam surasti reikiamus dokumentus. Žmonės lieka nuskriausti, nes skiriant pensiją neįskaitomas visas darbo stažas ir draudžiamosios pajamos.

Neradus dokumentų apie darbo stažą ir pajamas archyvuose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, lieka vienintelė galimybė – duomenis apie darbo stažą įrodyti ir nustatyti teismine tvarka, dėl ko susidaro papildomų išlaidų.

Vadovaudamiesi tvarkos aprašu, draudėjai, kurie 1994 metais apdraustiesiems mokėjo ligos, nėštumo ir gimdymo pašalpas, turi užpildyti ir pateikti „Sodros“ Klaipėdos skyriaus Draudėjų ir apdraustųjų skyriaus specialistams formą 8a-SD „Pranešimas apie apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ligos ir motinystės pašalpas“.

Formoje 8a-SD pildomi tokie duomenys:

draudėjo duomenys (draudėjo pavadinimas, draudėjo kodas, draudėjo adresas ir asmens, atsakingo už dokumento pildymą, telefono numeris);

nurodomas laikotarpis – 1994 metai;

formos 8a-SD registracijos data ir numeris;

pašalpos gavėjo duomenys (vardas ir pavardė, asmens kodas, valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo (asmens socialinio draudimo) numeris;

pašalpos mokėjimo laikotarpio pradžia ir pabaiga – nurodoma pirmoji 1994 m. nedarbingumo ar nėštumo ir gimdymo atostogų diena ir paskutinė 1994 m. nedarbingumo ar nėštumo ir gimdymo atostogų diena;

pašalpos suma – nurodoma bendra 1994 metais apdraustajam (pašalpos gavėjui) priskaičiuota ligos pašalpų suma (7 stulpelis) ir/arba 1994 metais priskaičiuota nėštumo ir gimdymo pašalpos suma (8 stulpelis).

Užpildytos formos 8a-SD pabaigoje apskaičiuojama bendra užpildytos formos 8a-SD lapo ligos pašalpų suma (7 stulpelio suma) ir/arba nėštumo ir gimdymo pašalpų suma (8 stulpelio suma).

Tais atvejais, kai draudėjai neturi duomenų apie tikslų pašalpos mokėjimo laikotarpį (pažymėjimai, pasibaigus saugojimo terminui sunaikinti), o žinomas tik mėnuo, kurį pašalpa buvo mokėta, formos 8a-SD laikotarpio stulpelyje (5 stulpelis) nurodoma žinomo pašalpos mokėjimo mėnesio pirma ir paskutinė dienos (pvz.: 1994 05 01 – 1994 05 31).

Jeigu asmuo 1994 metais buvo atleistas (pvz.: 1994 08 14) ir nėra duomenų apie pašalpos mokėjimo mėnesius, kuriais mokėta pašalpa (tik faktas, suma), laikotarpis turi būti ne ilgesnis nei iki atleidimo iš darbo (t.y. iki 1994 08 14).

Jeigu draudėjui nėra žinomas pašalpos mokėjimo mėnuo, o tik bendra 1994 metais priskaičiuotų pašalpų suma ir asmuo pas draudėją dirbo visus metus, formos 8a-SD laikotarpio stulpelyje (5 stulpelis) nurodoma 1994 metų pradžia (1994 01 01) ir pabaiga (1994 12 31). Pašalpos laikotarpio pradžia visais atvejais negali būti ankstesnė, kaip asmens priėmimo į darbą diena.

Primename, kad prievolė darbdaviui mokėti už pirmąsias ligos pašalpos dienas nustatyta tik nuo 1995 m., todėl formos 8a-SD už 1994 metus 6 stulpelis neturi būti pildomas.

Forma 8a-SD turi būti patvirtinta draudėjo (vadovo) bei formą 8a-SD užpildžiusio asmens parašais ir draudėjo antspaudu (jeigu antspaudą turi ar privalo turėti). Kai draudėjas yra fizinis asmuo, neprivalantis pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus turėti antspaudą, forma 8a-SD turi būti patvirtinta jo parašu.

Formas 8a-SD galite rasti „Sodros“ interneto svetainėje www.sodra.lt, skyriuje „Formos“. Taip pat dėl formų 8a-SD galite kreiptis į „Sodros“ Klaipėdos skyrių.

Informacija teikiama „Sodros“ Klaipėdos skyriuje, Vytauto g. 13, tel. 31 37 88, mob. tel. 8 610 54004, Gargždų skyriuje, Kvietinių g. 9a, tel. 47 08 60, mob. tel. 8 610 54175, Nidoje, Taikos g. 11, tel. 8 469 52700.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Specialistai konsultuoja su žyma , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.