„Sodra“ jau skiria netekto darbingumo pensijas

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai nusprendus, kad asmens netekto darbingumo procentai atitinka anksčiau turėtą invalidumo grupę, pensijos dydis nesikeičia

Nuo liepos 1 dienos „Sodra“ pradėjo skirti ir mokėti netekto darbingumo pensijas. Jos skiriamos 45 ir daugiau procentų darbingumo netekusiems asmenims.

Anksčiau paskirtų invalidumo pensijų mokėjimas tęsiamas iki nustatyto invalidumo grupės termino pabaigos, – primena „Sodros“ Panevėžio skyriaus direktorės pavaduotoja Zita Kalvelienė (nuotraukoje). – Jeigu invalidumas buvo nustatytas neterminuotam laikui, invalidumo pensijos mokamos neterminuotai. Tik išskyrus tuos atvejus, kai asmuo, nesulaukęs senatvės pensijos amžiaus, pats savo noru kreipiasi į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl nedarbingumo lygio nustatymo. Jeigu invalidumas nustatytas iki tam tikros datos, kreipiantis dėl invalidumo pratęsimo nustatoma ne invalidumo grupė, o netekto darbingumo procentai“.

Keitėsi minimalus ir būtinasis stažas

Z.Kalvelienė informuoja, kad asmenims, netekusiems 75-100 procentų darbingumo, pensijos apskaičiuojamos kaip iki liepos 1 dienos buvo skaičiuojamos I grupės invalidumo pensijos. Netekusiems 60-70 procentų darbingumo jos skaičiuojamos kaip II grupės invalidumo pensijos, o netekusiems 45-55 procentų darbingumo – kaip III grupės invalidumo pensijos. Jei asmeniui nustatyti netekto darbingumo procentai atitinka anksčiau turėtą invalidumo grupę, pensijos dydis nesikeičia.

„Sodros“ Panevėžio skyriaus direktorės pavaduotoja primena, kad nuo liepos 1 dienos nustatytas kitoks minimalus ir būtinasis darbo stažas netekto darbingumo pensijai skirti. „Anksčiau asmenims, nesukakusiems 23 metų, invalidumo pensijos buvo skiriamos nereikalaujant minimalaus vienerių metų darbo stažo, jei invalidumas nustatytas draudimo laikotarpiu. Pasikeitus įstatymui, jei asmeniui netektas darbingumas nustatomas, iki jam sukanka 22 metai, pensija skiriama turint minimalų – 2 mėnesių darbo stažą“, – sako pavaduotoja.

Reikia tvarkingų dokumentų

Netekto darbingumo pensija skiriama laikotarpiui, kuriuo jos gavėjui išlieka teisė gauti paskirtą pensiją. Tad ši pensija mokama tol, kol asmuo yra pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu, bet ne ilgiau kaip iki senatvės pensijos amžiaus sukakties dienos. „Nauja tai, kad po liepos 1 dienos pirmą kartą (arba išdirbus dvejus metus po pensijos paskyrimo) skiriant senatvės pensijas asmenims, kurie gavo invalidumo ar netekto darbingumo pensijas, šių pensijų gavimo laikas prilyginamas stažui, įgytam dirbant pagal darbo sutartį“, – PB pasakojo Z.Kalvelienė.

Šiuo metu senatvės pensijos moterims skiriamos, kai joms sukanka 59 metai 6 mėnesiai, o vyrams – 62 metai 6 mėnesių. Nuo 2006 metų vyrams nustatytas senatvės pensijos amžius nesikeis, o moterims senatvės pensija bus skiriama sukakus 60 metų. Specialistai primena, kad kreipiantis dėl pensijos būtina pateikti tvarkingus, aiškius dokumentus. „Labai dažnai pateikiamos netvarkingai užpildytos darbo knygelės, kurių įrašus reikia tikslinti archyvuose, – sako Z.Kalvelienė. – Todėl kviečiame žmones į „Sodrą“ kreiptis anksčiau ir nelaukti, kol sukaks pensijos amžius.

Kreipiantis dėl pensijos būtina pateikti asmens dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę ar kt.), darbo stažą įrodančius dokumentus, pažymas apie nuo 1984 metų sausio 1 dienos iki 1993 metų gruodžio 31 dienos buvusį darbo užmokestį bei pažymą apie 2004 metais gautas ligos pašalpas. Pažymų apie draudžiamąsias pajamas po 1994 sausio 1 dienos pateikti nereikia, nes šie duomenys yra skyriuje (kiekvieną ketvirtį tuos duomenis pateikia darbdaviai). Tik tuo atveju reikalinga pažyma apie einamųjų metų draudžiamąsias pajamas, kai pensija skiriama nuo ketvirčio vidurio.

Vitalija Jalianiauskienė

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Ekonomika su žyma , , , , , , , , , , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.