Skirtingų pasų savininkai – jau lygiaverčiai

Bandoma atsikratyti painiavos

Mėgindama išvengti painiavos dėl Lietuvos piliečių asmens tapatybės ir pilietybės dokumentų naudojimo tvarkos, Vidaus reikalų ministerija paskelbė, kad šalyje galiojantys skirtingo pavyzdžio pasai ir tapatybės kortelės nuo šiol yra lygiaverčiai dokumentai.

Bet tuo negali patikėti civilinės metrikacijos įstaigų darbuotojai.

Gimimą, santuoką, ištuoką, pavardės ar vardo keitimą, mirtį, kitus aktus daugelis registruoja kaip ir anksčiau – tik pateikus asmens tapatybės korteles arba senojo pavyzdžio Lietuvos piliečio pasus.

„Negaliu tuo patikėti – ministerija, anksčiau teigusi, kad naujieji pasai skirti tiktai kelionei į užsienį, dabar ir juos jau pripažįsta kaip šalies viduje naudojamą asmens tapatybės dokumentą“, – internetu paskelbtu Vidaus reikalų ministerijos pranešimu stebėjosi Klaipėdos civilinės metrikacijos skyriaus vadovė Gražina Misevičienė.

Šio skyriaus darbuotojai, nepažeisdami įstatymų raidės, rugsėjį atsisakė registruoti naujagimį. Buvo paaiškinta, kad tokiam aktui motina turi pateikti ne naujojo pavyzdžio pasą, o asmens tapatybės kortelę – pagrindinį visų Lietuvos piliečių dokumentą, būtiną registruojant civilinius aktus.

Skelbia tai, ką anksčiau neigė

Aprašęs šią istoriją „Lietuvos rytas“ sulaukė daug atsiliepimų.

Žmonės skundėsi, kad ir kitose šalies civilinės metrikacijos įstaigose naujieji pasai nepripažįstami – civilinių aktų registruotojai iš jų reikalauja tik asmens tapatybės kortelių arba senojo pavyzdžio pasų.

Netikėdama Vidaus reikalų ministerijos tinklalapyje paskelbtu pranešimu apie Lietuvos piliečiams svarbiausių asmens tapatybės dokumentų lygiavertiškumą, G.Misevičienė paprašė, kad šias žinias ne tik oficialiai patvirtintų, bet dar ir plačiau išaiškintų Teisingumo ministerijos specialistai.

„Keista, kad Vidaus reikalų ministerijos vadovybė skelbia tai, ko anksčiau nepripažino, gal pamiršo, ką kalbėjo anksčiau“, – radikaliai pasikeitusia pozicija stebėjosi Teisingumo ministerijos Teisinių institucijų departamento vyriausiasis specialistas Algimantas Bakanas.

Išimtys – velioniams ir notarams

Anksčiau Vidaus reikalų ministerijos tarnybų ne kartą buvo prašyta atsižvelgti į žmonėms nepatogią, laiką gaišinančią dvejopą asmens pasų naudojimo tvarką.

Tačiau šių tarnybų darbuotojai ir toliau reikalavo, kad įstaigos civilinius aktus registruotų tik pagal asmens tapatybės korteles arba senuosius pasus.

„Išimties tvarka naujo pavyzdžio Lietuvos piliečio pasą, o ne asmens tapatybės kortelę civilinių aktų registratoriams pateikdavo tik iš užsienio atvykę savo gyvenamąją vietą deklaravę lietuviai“, – „Lietuvos rytui“ paaiškino A.Bakanas.

Dar viena išimtis buvo numatyta asmens tapatybės kortelių nespėjusiems įgyti mirusiems žmonėms.

Pasirodo, artimieji gali įregistruoti velionio mirtį, pateikę naudotą jo naujojo pavyzdžio pasą.

Tokia tvarka dar buvo pasipiktinę ir Notarų rūmai.

Pateikę paklausimą Vidaus reikalų ministerijos vadovybei, notarai išsireikalavo, kad jiems būtų leista civilinių aktų procedūroms naudoti trijų formų asmens tapatybės dokumentus.

Pripažįstami visi dokumentai?

„Šalyje galioja trijų formų asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantys dokumentai – senojo pavyzdžio Lietuvos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė ir naujasis Lietuvos pasas. Visi šie dokumentai yra lygiaverčiai“, – bet kokias skeptikų abejones paneigė Vidaus reikalų ministerijos sekretorius Anatolijus Rimkevičius.

Šis valdininkas padrąsino į Europos Sąjungos valstybes, išskyrus Airiją, Portugaliją ir Švediją, į Juodkalniją, San Mariną bei Kroatiją vykstančius Lietuvos piliečius, tikindamas, kad pasienyje jiems pakaks pateikti tik savo asmens tapatybės korteles.

Tokios asmens tapatybės kortelės žmonėms dabar išduodamos pasibaigus senojo pavyzdžio pasų galiojimo laikui.

Naujasis Lietuvos piliečio pasas pagal šalies įstatymus nėra privalomas. Tai kelionėms į užsienį naudojamas dokumentas.

„Vykstant į valstybes, kurioms reikia kelionės vizų, arba ten, kur asmens pasai pasienyje žymimi spaudais, kaip kelionės dokumentai pripažįstami ir senojo, ir naujojo pavyzdžio piliečių pasai“, – aiškino A.Rimkevičius.

Peržengiamos Seimo galios

Seimo priimtame ir prezidento Valdo Adamkaus 2003 metų vasarį pasirašytame naujojo pavyzdžio Lietuvos Respublikos paso įstatyme nurodyta, kad šis dokumentas skirtas vykti į užsienio valstybes.

Bene labiausiai žmones klaidina tai, kad išvykoms į užsienį tinkamu pripažintas naujojo pavyzdžio Lietuvos pasas tampa beverčiu popiergaliu valstybės viduje, kai prireikia įstaigose registruoti įvairius civilinius aktus.

„Kaip suprasti Vidaus reikalų ministerijos patikinimus, kad visi Lietuvos piliečių asmens tapatybės dokumentai dabar yra lygiaverčiai, jei įstatymai nurodo skirtingą jų reikšmę ir naudojimo tvarką“, – Seimo galias peržengiančiu A.Rimkevičiaus pareiškimu stebėjosi A.Bakanas.

„Lietuvos ryto“ paklaustas, ar tikrai visi piliečių šalies viduje naudojami pasai ir tapatybės kortelės nuo šiol yra lygiaverčiai, Vidaus reikalų ministerijos asmens dokumentų centro vadovas Ramūnas Žičkis išsisuko nuo tiesaus atsakymo: „Vadovybės pareiškimų nekomentuoju, to klauskite įstatymų leidėjų“.

Pareikalavo išsamių komentarų

Teisingumo ministerijos specialistai iš Vidaus reikalų ministerijos vadovybės jau pareikalavo išsamesnių komentarų dėl asmens tapatybės dokumentų lygiavertiškumo.

Tai padaryta po to, kai Teisingumo ministeriją pradėjo atakuoti A.Rimkevičiaus pareiškimų nesupratę civilinės metrikacijos bei kitų valstybės įstaigų darbuotojai.

Kokiais teisės aktais grindžiamas Vidaus reikalų ministerijos tinklalapyje paskelbtas pareiškimas apie visų trijų Lietuvoje naudojamų asmens tapatybės ir pilietybės dokumentų lygiavertiškumą, negalėjo pasakyti net su painiava dėl klaidinančios jų naudojimo tvarkos neblogai susipažinęs R.Žičkis: „Situacija koreguojama, pateikus įstatymų pataisas žmonėms viskas bus aiškiau ir geriau“.

Painiavai pašalinti vien tiktai Vidaus reikalų ministerijos specialistų noro ir pastangų greičiausiai neužteks – būtina, kad į žmonių ir įstaigų darbuotojų pageidavimus atsižvelgę įstatymų leidėjai Seime priimtų reikiamas pataisas, kurias pasirašytų prezidentas.

Pagalvota ir apie senolius

Vidaus reikalų ministerija jau rengia įstatymo pataisą, numatančią, kad senasis Lietuvos piliečio pasas, kaip kelionės dokumentas, galiotų tik iki 2007 metų gruodžio 31 dienos. Tačiau jį ir toliau bus galima naudoti kaip piliečio asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą.

Ministerijos siekį Lietuvoje ir toliau toleruoti trigubą asmens ir pilietybės dokumentų naudojimo tvarką A.Rimkevičius aiškino dar didesniais nepatogumais, jei žmonėms būtų keičiami iki 1998 metų išduoti senojo pavyzdžio asmens pasai.

Jų galiojimo laikas – 20 metų.

„Po 2008 metų šalyje dar bus apie 1,4 milijono seno pavyzdžio, bet galiojančius pasus turinčių piliečių.

Dauguma jų – pensininkai, neketinantys vykti iš Lietuvos, todėl keisti jiems pasų neverta“, – aiškino A.Rimkevičius.

Tuo pat metu šalies piliečiams jis siūlė per daug nesisieloti dėl dokumentų naudojimo tvarkos – senojo pavyzdžio asmens dokumentą pakeisti nauju arba įsigyti naująjį pasą, jau turint tapatybės kortelę, jie gali bet kada, kai tik to prireiks.

Atsiras dar vienas dokumentas

Be to, A.Rimkevičius sakė, kad jau parengtos įstatymų pataisos dėl biometrinių duomenų – veido atvaizdo ir pirštų atspaudų, elektroninės laikmenos įvedimo į pasus ir kelionės dokumentus.

Jeigu Vyriausybė pritartų Vidaus reikalų ministerijos sumanymams, o Seimas priimtų siūlomas įstatymų pataisas, Lietuvos gyventojai vienu metu galėtų naudotis jau nebe trijų, o keturių skirtingų formų, bet lygiaverčiais asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančiais dokumentais.

Paklaustas, ar pasaulyje yra šalių, kur valdžia žmonėms bruka keturgubus jų asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančius dokumentus, R.Žičkis atsakė: „Įstatymų pataisos rengiamos, galvojame, kaip viską padaryti geriau“.

Gediminas Pilaitis

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Lietuvoje su žyma , , , , , , , , , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.