Intrigų ir pykčio nualinta mokykla skilo pusiau

Vėžys mokyklą ėda jau seniai

Panevėžio 9-ąją vidurinę mokyklą krečia neeilinis skandalas.

Vienoje barikadų pusėje frontą laiko ugdymo įstaigos direktorė Ona Bielinskienė ir jos vadovavimo stiliui pritariantys pedagogai, kitoje – pavaduotojos Valė Kavaliauskienė, Rita Urmonienė bei profsąjungos pirmininkė Alma Jacevičienė bei kita pusė darbo kolektyvo.

Mokyklos vadovė ir pavaduotojos jau seniai neberanda bendros kalbos, todėl jau metus jos tarpusavyje bendrauja tik rašinėdamos viena kitai raštelius.

Kol mokyklos vadovės murkdosi intrigų liūne, po miestą sklando bent jau kol kas niekur nepatvirtinti gandai, jog šioje ugdymo įstaigoje klastojami dokumentai, padirbinėjami parašai bei ištaisinėjami atestatų pažymiai.

Sklando gandai apie klastotes

Čia dirbantys pedagogai tvirtina, jog dėl susiskaldžiusio kolektyvo labiausiai nukenčia ugdymo kokybė.

Rugsėjis jau baigiasi, o mokytojai dar nežino savo darbo krūvių. Į klausimus, kaip panaudojamos mokinio krepšelio lėšos ir kam atitenka pinigai už mokyklos salių, kuriose nuolat vyksta svetimų sporto ir meno kolektyvų užsiėmimai, nuomą, pedagogai atsakymų neišgirsta.

Ypač kolektyvo susiskaldymas išryškėjo po to, kai prieš dvejus metus 9-ojoje vidurinėje įsikūrė profsąjunga. Šiuo metu profsąjungai priklauso kiek daugiau nei pusė mokyklos pedagogų.

Komisija tikrins visų vadovų kompetenciją

Kolektyvo susiskaldymas ir mokyklos direktorės bei pavaduotojų nesutarimai jau kelerius metus tvinko lyg pūlinys, kol galiausiai išsiveržė per kraštus.

Praėjusią savaitę 9-osios vidurinės mokyklos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga inicijavo susirinkimą, į kurį pasikvietė atstovus iš apskrities administracijos bei miesto savivaldybės švietimo įstaigų, taip pat ir iš Vilniuje įsikūrusio Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos vykdomojo komiteto.

Susirinkimo metu buvo bandyta paviešinti mokykloje tvyrančias negeroves, iš pedagogų ir mokyklos vadovų lūpų liejosi gausybė emocijų ir kaltinimų vieni kitiems.

Šiuo metu 9-osios vidurinės mokyklos profsąjungos nariai rengia dokumentą mokyklos steigėjui – Panevėžio savivaldybei. Bus prašoma atlikti tyrimą dėl mokyklos direktorės vadybinės kompetencijos.

Paaiškėjo, kad to paties savivaldybės dar pavasarį paprašė ir apskrities Švietimo priežiūros skyrius.

Speciali komisija, tikrinsianti absoliučiai visą mokyklos veiklą bei įvertinsianti ne tik direktorės, bet ir pavaduotojų vadybinę kompetenciją, darbą pradėti turėtų lapkričio pradžioje.

Meras į grėsmingą situaciją nesureagavo

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos vykdomojo komiteto atstovas Vladas Vyžinis situaciją 9-ojoje vidurinėje mokykloje pavadino socialiniu sprogimu.

Apskrities administracijos švietimo priežiūros skyriaus vedėjos Meilės Labeikytės komentaras buvo toks, kad matomos didelės kolektyvo tarpusavio santykių bėdos, tai trukdo mokymui, o pačiam kolektyvui gal net reikėtų ieškoti psichologinės pagalbos.

Dar pavasarį apskritis gavo skundą dėl šioje mokykloje vykstančių negerovių.

Apskrities švietimo priežiūros specialistai atliko patikrinimą ir išvadas bei rekomendaciją dėl direktorės ir pavaduotojų tinkamumo eiti pareigas nustatymo pateikė miesto merui Vitui Matuzui.

Kodėl mokyklos steigėja – savivaldybė kelis mėnesius į situaciją nesigilino, valdininkė sakė nežinanti.

„Į susirinkimą mokykloje buvau pakviesta ne priimti išvadų. Išvadas turėtų pateikti komisija. Jums išsakau tik savo asmeninę nuomonę: matau problemų vadovų komandoje, visiems reikia pradėti dirbti kas priklauso. Jei vadovės bendrauja rašteliais, ar tai darbas?“- „Panevėžio rytui“ aiškino M.Labeikytė.

Valdininkė nepaneigė, jog apskritį pasiekė informacija apie šioje mokykloje neva vykstančius metinių moksleivių pažymių taisymus.

Valdininkas dar nieko nežino

Nuo pavasario 9-ąją vidurinę mokyklą kuruojantis miesto Švietimo skyriaus vyresnysis specialistas Vladas Taučius „Panevėžio rytui“ sakė išvis nenorintis ta tema kalbėti, kol nebus komisijos tyrimo rezultatų.

„Jei nėra faktų, negaliu kalbėti, savo nuomonės negaliu reikšti. Ji yra lygiai tokia pat kaip ir visos mokyklos.

Švietimo skyriui jokių skundų nebuvo, manęs asmeniškai jokie gandai nepasiekė.

Ką nors komentuoti galėsiu tik tada, kai bus faktai, o dabar nieko nežinau“, – apie situaciją 9-ojoje vidurinėje vengė kalbėti V.Taučius.

Mokyklą apraizgęs intrigų tinklas

„Panevėžio ryto“ kalbinti 9-osios vidurinės mokyklos mokytojai teigė, jog įstaigoje tvyro nereali įtampa. Šiemet dvi mokytojos paliko darbą būtent dėl slegiančių kolektyvo tarpusavio santykių.

„Intrigos, apkalbos, žmonių menkinimas, net persekiojimai, bet kokios iniciatyvos slopinimas ir visiška vienvaldystė.

Įsivaizduokite, kokie pedagogų ir vadovų tarpusavio santykiai, jei mokytoja direktorės kabinete nualpsta neatlaikiusi nervinės įtampos.

Ir melas, melas, melas. Kiekvienam sakoma vis kitokia teisybė.

Nebesprendžiame jokių problemų, nes viską užgožia vietinės reikšmės pletkai“, – šitaip situaciją apibūdino ilgametės mokyklos darbuotojos.

Pasak mokytojų, konfliktas tarp direktorės, pavaduotojų ir susipriešinusio kolektyvo prasidėjo ne šiemet ir ne pernai. Kad vadovė dirba „Skaldyk ir valdyk“ principu, mokytojai neva matė jau seniai.

Kalbos, kad mokyklos vadovė tam tikromis sąlygomis gali pagerinti atestatų ar trimestrų pažymius, čia dirbantiems pedagogams ne paslaptis.

Viena mokytoja prasitarė, jog yra buvę, kai mokyklos vadovė per susirinkimą garsiai vardijo, kada ir kam davė kyšius dėl mokyklos gerovės.

Įspėta tokių dalykų nekalbėti, direktorė neva atšovusi, lai žino visi, kaip sunku yra dirbti ir kažką pramušti.

Pasak mokyklos profsąjungos pirmininkės A.Jacevičienės, santykiai su mokyklos vadove ypač pablogėjo po to, kai profsąjungos nariai paprašė pateikti informaciją apie atestaciją, apie mokyklai skiriamų lėšų panaudojimą, ėmė rūpintis, kad žmonėms nebūtų užkraunama papildomo darbo be atlygio.

„Mokyklos sporto salėje nuolat kas nors sportuoja, aktų salėje kelis kartus per dieną vyksta privačių šokių kolektyvų užsiėmimai. Kodėl turėtų būti paslaptis, kam tos lėšos už nuomą patenka ir kur išleidžiamos, kokia iš tų nuomų nauda mokyklai?“ – klausė A.Jacevičienė.

Sekretorė laksto su rašteliais

Daugiau nei du dešimtmečius 9-ojoje vidurinėje direktorės pavaduotoja dirbanti V.Kavaliauskienė ant stalo paskleidė kelis paskutiniuosius raštiško bendravimo su mokyklos vadove įrodymus.

Ranka rašytus direktorės O.Bielinskienės sakinius pavaduotojoms atneša sekretorė.

Norėdama su vadove palaikyti bent kažkokį ryšį, pavaduotoja tokį pat raštelį siunčia atgal.

Tokiu pat būdu O.Bielinskienė bendrauja ir su kita pavaduotoja R.Urmoniene, mokykloje dirbančia 16 metų.

Ilgai tylėjo, nes buvo gėda

Vadovės tarpusavyje nesišneka, o reikalus tvarko raštu jau visi metai.

Nė viena pusė konkrečių konflikto priežasčių, dėl ko imta bendrauti popierėliais, įvardinti negalėjo.

V.Kavaliauskienė į 9-ąją vidurinę mokyklą atėjo tais pačiais metais kaip ir O.Bielinskienė. Abi čia perėjo iš 4-osios vidurinės.

„Dirbti tikrai sunku, nebėra draugiškos atmosferos, nebėra visos sistemos grandžių dialogo. Su mumis, pavaduotojomis, daugiausia bendraujama rašteliais. Nesilaikoma teisingumo, lygių galimybių principų, nėra viešo administravimo“, – „Panevėžio rytui“ sakė V.Kavaliauskienė.

Anot A.Jacevičienės, direktorė svaidosi tokiomis frazėmis kaip: „Atėjai čia nekviesta, tai ir eik kur nori“ arba „Tai pavaduotojos čia nieko negali, tai jos nemoka dirbti“.

„Vis dar tikėjomės rasti bendrą kalbą, nenorėjome savų bėdų nešti už mokyklos sienų, todėl neviešinome tokios situacijos, nešmeižėme“, – į klausimą, kodėl kolektyvas anksčiau niekam neprasitarė apie nesutarimus, atsakė pavaduotoja R.Urmonienė.

„Gėda prieš tėvus ir prieš vaikus atsistoti, gėda skandalo, bet čia vilniečiai inicijavo, kad pasikviestume valdžią ir pagaliau viską paviešintume“, – žurnalistei aiškino A.Jacevičienė.

Rūpi ir asmeninis mokytojų gyvenimas

Tuo metu, kai „Panevėžio rytas“ lankėsi 9-ojoje vidurinėje mokykloje, direktorė O.Bielinskienė vedė pamoką ir todėl kalbėti su žiniasklaida atsisakė.

Direktorę telefonu galėjome pakalbinti tik po pietų, pasibaigus pamokoms. O.Bielinskienė įvykių mokykloje nesureikšmino.

„Nieko čia ypatingo nevyksta. Atsirado dvi pavaduotojos, profsąjungos pirmininkė ir dar dvi ar trys mokytojos, kurios jaučiasi baisiai nuskriaustos. Ir niekaip nesupranta, kad nenuskriaustos.

Nėra čia jokio konflikto, čia smulkmenos, viskas normaliai vyksta“, – „Panevėžio rytui“ teigė direktorė.

Vėliau vadovė pripažino, kad kolektyvo darną griauna moteriškos apkalbos, intrigiški kai kurių darbuotojų charakteriai bei nesugyvenamas būdas.

„Tos profsąjungos pirmininkės A.Jacevičienės charakteris sunkus, su dviem vyrais išsiskyrusi, jei du pabėgo, tai žinokit…“ – savo darbuotoją apibūdino direktorė.

Anot kai kurių mokyklos mokytojų, štai toks direktorės knaisiojimasis po mokytojų asmeninį gyvenimą ir vyrų skaičiavimas tik patvirtina, kad būtent O.Bielinskienė jau seniai yra peržengusi padoraus bendravimo ribą.

Raštu bendrauti patogiau

Paaiškinimą, kodėl mokyklos vadovė ir pavaduotojos priėjo iki bendravimo rašteliais, O.Bielinskienė pradėjo labai iš tolo ir painiai.

Direktorė paminėjo prastą pavaduotojos R.Urmonienės, kaip fizikės, pamokų išdėstymą, šios pavaduotojos aroganciją, tėvų skundus.

„Jos pirmos pradėjo rašyti paklausimus. Tai ir aš tada. Kad nesakytų, jog aprėkiu, užsipuolu ar įžeidžiu. Tie rašteliai mandagiai parašyti.

Jos dvi sėdi, jei aš viena nueisiu aiškintis ar dėl ko kalbėt, tai kaip atrodys? Visai tragikomiškai. Tad parašau raštelį, sekretorė nuneša.

Aš negaliu jų pakeisti, jos į darbą nevėluoja, negeria. Darbo kodeksas toks, kad lengvai nepakeisi“, – darbo santykius nupasakojo O.Bielinskienė.

Vadovei konfliktas – bobelių intrigėlės

Pasiteiravus apie dokumentų klastojimą, O.Bielinskienė iš karto paminėjo pernai iš mokyklos išėjusį fizikos mokytoją, kuris apie klastojimus prabilo neva iš keršto.

„Jis vaikus vadino aborto liekanom. Aš to vaiko tėvų atsiprašiau, pedagogą išbariau. Aišku, tas vaikas nebuvo labai pažangus, bet mokyti visus juk reikia.

Jis sako: „Tu gavai iš tėvų?“ Aš nieko negavau. Aš nieko neimu“, – kažkodėl apie gavimus ir ėmimus net neklausta prabilo direktorė.

Pasiteiravus apie pertaisomus atestatų pažymius, direktorė patikino, jog tokios kalbos iš piršto laužtos.

„Nesąmonė. Kas gali rizikuot? Kai prieš kelerius metus Lazdijuose prokuroro vaikui buvo išduotas pagerintas atestatas, ministerija sugriežtino sąlygas, dabar yra papildoma žmonių grupė, kuri tikrina rezultatus.

Kiek buvo komisijų, niekad jokių pažeidimų nerado. Kaip kitaip sukompromituoti O.Bielinskienę? Pasakyti, kad geria? Niekas nepatikės. O čia niekas nemato.

Tas susirinkimas ir visi gandai – tik bobelių intrigėlės“, – apkalbomis piktinosi mokyklos vadovė.

Anot O.Bielinskienės, lapkričio mėnesį laukiamos komisijos patikrinimas ir visų trijų mokyklos vadovių vadybinių kategorijų peržiūrėjimas taip lengvai nei jos, nei kitų konflikto dalyvių iš pareigų neišvers.

Mokyklos direktorė mano, jog po patikrinimo, jei bus atimtos kategorijos, visoms trims gali tik algos sumažėti.

Gailutė Kudirkienė

„Panevėžio rytas“

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Švietimas su žyma , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

2 komentarai į "Intrigų ir pykčio nualinta mokykla skilo pusiau"

  1. rasa

    Įdomu, pasirodo ne tik pas mus tokie ir panašūs dalykai dedasi 😳

  2. baisu

    lapkritį bus komisja – o iki to dirtektorė nuodys mokiniams ir mokytojams gyvenimą. taučius nežinojo – tai ką jis tame švietimo skyriuje veikia – spjaudo ir gaudo?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.