Žymos archyvas: įleidžiamas

Vy­ro sko­los – naš­ta šei­mai

Ša­ly­je at­si­ra­du­sios grei­tas pa­sko­las tei­kian­čios įmo­nės – iš­si­gel­bė­ji­mas pra­si­lo­šu­siems. Jo­se pi­ni­gai sko­li­na­mi vi­siems, neat­siž­vel­gus į klien­to fi­nan­si­nę pa­dė­tį bei mo­ku­mą. Sko­li­no­si ma­žo­mis su­mo­mis Du ne­pil­na­me­čius vai­kus au­gi­nan­ti klai­pė­die­tė Vai­da bu­vo ap­stul­bin­ta, kai iš įvai­rių kre­di­to įstai­gų ir ban­kų jai ėmė … Skaityti toliau

Paskelbta kategorijoje Lietuvoje | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | komentarų 16

Plaučių vėžys: anksti diagnozuojamas, bet ne visada radikaliai gydomas

Vis aktualesne sveikatos problema pasaulyje tampantis plaučių vėžys verčia ieškoti vis tikslesnių diagnostikos ir efektyvesnių gydymo galimybių. Statistika skelbia, jog Europos Sąjungoje visų užfiksuojamų onkologinių procesų tarp vyrų 21 proc. sudaro plaučių vėžio atvejai, ir ši liga 29 proc. jų … Skaityti toliau

Paskelbta kategorijoje Medicina | Žymos: , , , , , , , , , , , , , | Komentuoti