PRANEŠIMAS. Mergaičių Žemės Ūkio Mokykla Rietave

Šiais metais Mergaičių Žemės Ūkio Mokykla Rietave mokslą pradeda spalio mėn. 1 d. įstojamieji egzaminai bus 30 rugsėjo.

Mokyklon priimamos mergaitės ne jaunesnės, kaip 15 metų amžiaus, baigusios liaudies mokyklos keturis skyrius arba lygaus išsilavinimo.

Dėstomų dalykų programa išeinama per dvejus metus.

Mokykloje yra bendrabutis, kur butas, kuras ir šviesa duodama veltui. Maistas kainuoja 60 litų mėnesiui.

Mokinama svarbiausia to, kas būtinai reikalinga mokėti kiekvienai mūsų šeimininkei, kaip tai: kepimo, virimo, siuvinėjimo, namų ruošos ir t. t. Be to, pirmais metais praeinami kai kurie dalykai bendrojo lavinimo, t. y. supažindinama su tuo, kas reikalinga mokėti kiekvienai apsišvietusiai moteriai, kaip tai: taisyklingai rašyti, suskaičiuoti ir t. t.

Kiekvienam turėtų būti aišku, jog moterų sąmoningas darbas ūkyje, o tuo pačiu ir šalies kultūros kėlime, tiek pat yra svarbus, kiek ir vyrų. Tuo tarpu mūsų šeimininkės daugumoj neturi net pačių pagrindinių žinių tiksliam namų tvarkymui. Mokykloj šitų žinių gana lengva gauti. Todėl visos mūsų ūkininkų dukters privalo pašvęsti tą porą metų tam, kad įgytų bent pagrindinių žinių, kuriomis remiantis teks dirbti ne per lengviausiose gyvenimo sąlygose.

Norinčios į Mokyklą pastoti prašymą su metrikais ir mokslo pažymėjimu paduoda Mokyklos Vedėjos vardu šiuo antrašu:
Mergaičių Žemės Ūkio Mokyklos Vedėjai, Rietave (Telšių ap.)

Mokyklos Vedėja

Moteris

Mėnesinis moterų laikraštis. Leidžia Lietuvių Katalikių Moterų Draugija.
Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Lietuvoje su žyma .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.