Valstybės Božena

Božena Krasovskaja arba tiesiog Božena (taip ji geriau žinoma šalies politinio elito sluoksniuose) yra tiesiog prezidento Valdo Adamkaus asistentė, tačiau ši jauna moteris savo turimomis galiomis kelia beveik siaubą tiek prezidentūros gyventojams, tiek kitiems valdininkams, turėjusiems su ja kontaktų.

Karjera.
LŽ tyrinėjant kaip tarnybiniu transportu naudojasi prezidentūros darbuotojai, už akių užkliuvo „kukli pareigybė” – prezidento asistentė. Asistentės statuso neapibrėžia joks Lietuvos Respublikos teisės aktas. Tiesa, prezidento įstatyme rašoma, kad „Respublikos prezidento politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičių, Respublikos prezidento kanceliarijos struktūrą, Respublikos prezidento kanceliarijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų skaičių nustato Respublikos prezidentas”.

V.Adamkus nustatė, kad jo asistente bus Božena Krasovskaja. Paprasčiausia pagal darbo sutartį samdoma prezidento asistente.

38 metų B.Krasovskaja gimė Lietuvoje, augo Lietuvoje, nuo 1995 m. darbuojasi prezidentūroje. Visai jauna 25 m. lenkaitė prezidentūroje įsidarbino Ūkio skyriaus sekretore. Iki jos atėjimo skyrius vertėsi be sekretorės, bet įtakingų vyrų užtartą jauną merginą reikėjo įdarbinti, Ūkio skyriuje buvo įsteigtas sekretorės etatas. Valstybės vadovu išrinkus V.Adamkų, B.Krasovskaja buvo paprašyta padirbėti prezidento sekretore, ji sutiko.

Ir nuo to laiko tapo prezidento dešiniąja ranka. Kuo ji užbūrė prezidentą, paties V.Adamkaus paklausti niekas nedrįsta. Tik spėlioja. Ji yra vaikų darželio pedagogė ir psichologė, kelerius metus 55-ajame Vilniaus vaikų darželyje auklėjusi mažylius. Pirmąją kadenciją prezidentūroje ji dar turėjo konkurentų ir prezidento nuomonę nusverdavo patarėjų argumentai. Tačiau tik pirmąją kadenciją.

Božena – dvaro valdovė

Bandydamos domėtis, kodėl Božena turi lemiamą įtaką prezidento sprendimams, LŽ susidūrė su tylos siena. Vienas kitas sutikęs neoficialiai kalbėtis pareigūnas aiškino, kad akivaizdu, jog ši jauna moteris yra kur kas svarbesnis asmuo negu asistentė. Prezidento šeimai ji kaip dukra, kuria absoliučiai pasitikima tiek privataus, tiek valstybinio gyvenimo klausimais.

Jokia – nei asmeninė, nei politinė – prezidento darbotvarkė nėra tvirtinama, kol jos nepalaimina Božena. Tačiau gal šitokia įtaka turi pagrindo, gal kukli pareigybė slepia gilų protą ir politinę nuovoką?

„Ji ne tiek protinga, kiek gudri. Tiesiogiai jos pavardė nefigūruoja niekur. Savo veiklą ji vykdo telefonu ar per antrus asmenis, – teigia LŽ kalbinti buvę ir esami prezidento aplinkos bei gerai prezidentūros užkulisius išmanantys žmonės, vienaip ar kitaip pajutę Boženos prisilietimą. – Ir kerštinga. Kol su ja geri kavutes, tol viskas gerai, tačiau jei neįtikai, tai tikrai ras būdų susidoroti.” Pasak pašnekovų, Božena puikiai jaučia ir prezidento palankumą vienam ar kitam prezidentūros tarnautojui. Tie, kurie praranda šalies vadovo pasitikėjimą, paliekami „suvalgyti” Boženai. Beje, jai asmeniškai neįtikę darbuotojai, kuriais prezidentas pasitiki, laikinai paliekami ramybėje. Iki tinkamos progos.

Be Boženos palaiminimo į prezidento kabinetą nėra patekęs nė vienas asmuo. „Prezidento žodis vienam ar kitam pareigūnui arba valstybės tarnautojui – tam tikras ženklas, nuoroda, kryptis. Tačiau kai kažkas pradeda manipuliuoti (patinki – prieisi prie prezidento, nepatinki – nė nesvajok!) – tai jau lemia tam tikrus vidaus politikos aspektus. Kai pradedama vadovautis simpatijomis-antipatijomis, tai viskas virsta tik intrigomis”, – teigė vienas buvęs aukštas prezidentūros tarnautojas, po konflikto su Božena turėjęs palikti tarnybą.

Božena esanti absoliutus filtras, kuri galėdavo atšaukti ir prezidento patarėjų suplanuotus susitikimus su šalies vadovu. Bandydavę šią tradiciją laužyti prezidento patarėjai ilgainiui dėl vienokių ar kitokių priežasčių palikdavo tarnybą. Taip nutiko patarėjams Dariui Gudeliui, Juozui Šarkui, kancleriui Osvaldui Markevičiui, vyriausiajai buhalterei Irenai Bigelienei. Tam tikro nepriklausomumo nuo Boženos įgeidžių statusą buvo išsikovojęs patarėjas Edminas Bagdonas, kiek vėliau „sudegęs” Turniškių skandalo metu.

„Trys fėjos ar furijos”

Beje, pripažįstama, kad toks visapusiškas Boženos atsidavimas savo viršininkui turi ir teigiamų aspektų. Ji rūpinasi viskuo. Tuo, kad nei prezidento darbo kabinete ar Turniškių rezidencijoje niekada netrūktų kavos ar mėgstamų sausainių. Ji rūpinasi visais buitiniais pirmosios šalies poros reikalais. Sudaro prezidentinio kortežo judėjimo maršrutus, kad tik šalies vadovas jaustų kuo mažiau nepatogumų. Iš pareigų atleisdavo apsaugos darbuotojus, jei manydavo, kad šie nepakankamai pagarbiai ar atsakingai elgiasi su pirmuoju šalies asmeniu. Vadovybės apsaugos departamento, kuriems priskirtos kortežavimo ir apsaugos funkcijos, vadovai esą niekada nėra prieštaravę Boženos „rekomendacijoms”.

Panašią ar lygiavertę įtaką kaip Božena V.Adamkui turi tik dar du asmenys. Tai dvi dabartinės patarėjos – Teisės departamento vadovė Aušra Rauličkytė ir Spaudos tarnybai vadovaujanti Rita Grumadaitė, kurias taip pat kasryt prezidento rangą atitinkančiais limuzinais vairuotojai gabena į tarnybą, o po darbo – namo. Už akių vadinamos „trys fėjos ar furijos” – tai priklauso nuo požiūrio į jas – yra absoliučiai ištikimos V.Adamkui kavos partnerės, sudarančios vadinamojo dvaro, t. y. prezidentūros, stuburkaulį. Todėl ir naudojasi visomis įmanomomis dvaro privilegijomis bei gėrybėmis.

Automobilis asistentei nepriklauso

Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarime Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo biudžetinėse įstaigose” nėra nė žodžio apie galimybes tarnybiniu transportu naudotis asistentams. Dabartinis prezidentūros kancleris G.Krasauskas aiškino, kad prezidento kanceliarijos tarnybinis transportas naudojamas nustatyta tvarka. Prezidento kanceliarijos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo tvarkos apraše nurodyti valstybės tarnautojai turi teisę naudotis pareigybiniais tarnybiniais automobiliais nustatytoms tarnybinėms funkcijoms vykdyti ir kitais su jų veiklos (įskaitant susitikimus su gyventojais ir kitus renginius, parengiamuosius darbus prieš Respublikos prezidento vizitą,) ypatumais susijusiais atvejais, kai būtina užtikrinti jų funkcijų vykdymą arba asmens saugumą.

Kaip minėta, Božena Krasovskaja nėra valstybės tarnautoja, tad jai, skirtingai nei šalies vadovo patarėjams, pagal nustatytą tvarką tarnybinis automobilis nepriklauso. Tačiau nepaisant to, jau kelerius metus ši asistentė į darbą iš vieno Vilniaus miegamųjų rajonų kasdien važiuoja vienu ištaigingu prezidentūros limuzinu Audi A6 (valst. Nr. DGU 744), kurį, suprantama, vairuoja ne ji pati. Kiek kainuoja valstybei tokio limuzino ir vairuotojo išlaikymas?

Tačiau tai gal ir neturėtų stebinti, prisimenant istorijas, kai prezidento asistentei, kuri net nebūdavo įtraukta į oficialio///// buvo užsakomi (užsisakydavo pati?) brangiausius viešbučio apartamentus. Tokius pačius prezidentinius, kaip ir šalies vadovui, kad nė minutei nenutoltų nuo savo patrono. „Tai visiškas „bespredielas”, tačiau tokį statusą Boženai suteikė pats „tėvukas” (prezidentas, – aut. past.)”, – teigė buvę kanceliarijos darbuotojai.

Išgarsėjo tualetais

2006 m. įsiplieskė vadinamasis „Versace” auksinio tualeto skandalas, kai bene garsiausiai linksniuotas Boženos vardas. Žibalo į ugnį įpylė tuometinis prezidentūros kancleris Osvaldas Markevičius. „Prezidento kanceliarija nėra privatus dvaras. Čia galioja valstybės institucijų veiklą reglamentuojantys įstatymai, ir jiems paklusti turi visi”, – pareiškė jis.

V.Adamkui išvykus į vizitą Šveicarijoje, O.Markevičius netikėtai išplatino viešą pareiškimą, kuriame teigta, jog su juo norima susidoroti ir jį padaryti kaltą dėl 220 tūkst. litų kainavusio remonto. O.Markevičius pareiškė, kad remontą prezidentūroje sumanė asmeninė valstybės vadovo asistentė Božena Krasovskaja, o jo įgyvendinimu rūpinosi Ūkio skyriaus vedėjas Gintaras Karosas. Anot kanclerio, jį pasikvietusi B.Krasovskaja paklausė, „ar aš nemanąs, jog reikėtų prieš karalienės Elžbietos II vizitą rekonstruoti Baltosios salės prieigas ir tualeto patalpas, pakeičiant seną santechniką nauja, atitinkančia karališkus reikalavimus”. Po šio klausimo kancleris tvirtino kibęs į darbą – davė pavedimus įvertinti situaciją, parengti projektą ir sąmatą. Visa ši medžiaga buvo pateikta B.Krasovskajai.

„Prezidentui buvo pristatoma Karalienės vizito pasirengimui skirtų darbų eiga. Kilus konfliktui, prezidento palaikymo nesulaukusi vyriausioji įstaigos buhalterė I.Bigelienė iš darbo atsistatydino savo noru. Prezidentas, išgirdęs apie rekonstrukcijos kainą, išreiškė susirūpinimą. Jis aplankė rekonstruojamas patalpas ir išreiškė nepasitenkinimą dėl kainos, tačiau darbai jau įpusėję ir nutraukti sutartį su rangovais praktiškai neįmanoma. Išgirdusi Prezidento pasipiktinimą dėl kainos, savo nuostabą pareiškė ir B.Krasovskaja, priekaištaudama, jog nebuvo kitų alternatyvų”, – pasakojo O.Markevičius.

Jis teigė manąs, kad kilusiu auksinio tualeto skandalu juo, kaip ir pasitraukusia vyriausiąja buhaltere, buvo siekiama atsikratyti ir sąmoksle įžvelgė prieš jį nukreiptus B.Krasovskajos veiksmus. Šiomis dienomis kalbintas O.Markevičius buvo itin nekalbus. „Aš viską pasakiau savo pranešime tada, o šiandien stengiuosi tas nesąmones užmiršti ir nebekomentuoti”, – atkirto buvęs kancleris.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Lietuvoje su žyma , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

10 atsiliepimų į "Valstybės Božena"

 1. skia

  matka boska, kas dedai ant sio svieto…

 2. na

  gal istversim visa neteisybe,o lazda su dviem galais,atsisuks ir kitas,juk visada tam ateina laikas,islaukime…

 3. arvis

  Ko noret is valdis vyru,kad gerai valdytu,jei vienos bobos nesutvarko

 4. vargsas

  is pensininku asaru gavosi aukso tualetas .

 5. Mantas

  Božena 😀 nu ir boba :))

 6. siaubas

  😀 tai gal ji kokia nesantuokine dukra jo ekselencijos….

 7. felix

  neturi ka laikrastis rasyti, tai raso visokius briedus, tai parasykit ir apie skruzdes kurios gyvena adamkaus kieme 😀

 8. teptep

  wšysku požonsku skia

 9. boze

  Ja pracovala poliakom do turgu, a potom stala 8) bo estam barzdu piankna

 10. Žinia,

  O gal Boženos draugė Jolanta?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.