Seimas paminėjo Gedulo ir vilties, Okupacijos ir genocido atmintinas dienas bei Lietuvos laisvės lygos 30-metį

Seimas iškilmingu posėdžiu Kovo 11-osios salėje paminėjo Gedulo ir vilties, Okupacijos ir genocido atmintinas dienas bei Lietuvos laisvės lygos 30-metį.

Minėjime kalbėjo: Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatas, Nepriklausomybės Akto signataras, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Česlovas Juršėnas, Lietuvos visuomenės veikėjas, aktyvus kovotojas už žmogaus teises, pogrindinės organizacijos – Lietuvos laisvės lygos steigėjas bei lyderis Antanas Terleckas, Seimo narys Povilas Jakučionis, Lietuvos istorijos instituto vyr. mokslo darbuotojas dr. Algimantas Kasparavičius, Seimo narys Vytautas Bogušis.

Minėjime dalyvavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nariai, Prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos–Atkuriamojo Seimo deputatai Nepriklausomybės Akto signatarai, Konstitucinio Teismo teisėjai, Aukščiausiojo Teismo, Apeliacinio teismo bei Vyriausiojo administracinio teismo vadovai, Lietuvos bažnyčių hierarchai bei atstovai, diplomatinių misijų atstovai, Seimui atskaitingų institucijų vadovai, Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovas, Seimo kontrolieriai, politinių kalinių bei tremtinių organizacijų atstovai, Lietuvos laisvės lygos nariai, tautinių bendrijų, Sausio 13-osios organizacijų atstovai ir kiti garbingi svečiai.

*****

Birželio 14 d. paskelbta atmintina Gedulo ir vilties diena, birželio 15-oji – Okupacijos ir genocido atmintina diena.

1940 m. birželio 15 d. sovietinė armija okupavo Lietuva. Nuo tos dienos prasidėjo tautos genocidas. 1941-ųjų birželio 14 d. 03 val. – masiniai Lietuvos gyventojų trėmimai.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro duomenimis, tik birželio 14-18 dienomis iš Lietuvos į Sibirą ištremta beveik 12 900 žmonių. Apskritai per pirmąją –1940–1941 metų – okupaciją iš Lietuvos buvo ištremta, įkalinta arba sušaudyta apie 35 tūkst. žmonių. Tarp tremiamųjų buvo net 5060 vaikų iki 16 metų amžiaus.

Istorikų išvadose teigiama, kad šios represijos buvo nukreiptos ne į pavienių žmonių, o į šeimų naikinimą. Sovietai Lietuvos gyventojų trėmimais siekė pašalinti iš Lietuvos gyventojų sluoksnį, turintį aktyvią tautinę savimonę, tiesiogiai arba netiesiogiai dalyvavusį nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrimo bei įtvirtinimo darbuose. Kitas trėmimo tikslas – aprūpinti SSRS Sibiro ir šiaurines sritis pigia darbo jėga.

Tremtiniams birželio 14-oji ne tik gedulo, bet ir vilties diena – viltis juos palaikė sunkiausiais jų gyvenimo metais, suteikė jėgų išgyventi ir sugrįžti į Tėvynę.

Lietuvos Laisvės Lyga – pogrindinė politinė Lietuvos organizacija, įkurta 1978 m. birželio 14 d. Siekė atkurti Lietuvos valstybingumą, ugdyti tautinę, religinę, politinę lietuvių savimonę. Rengė mitingus, platino antisovietinę literatūrą. Jai vadovavo Antanas Terleckas.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Politika su žyma , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.