Mažeikių policijos vadovas bylinėjasi su generaliniu komisaru

Mažeikių rajono policijos komisariato viršininkas Algis Markevičius siekia per teismus atgauti prarastą ramybę, kurią po Prezidento Rolando Pakso apkaltos drumsčia Policijos departamento tikrintojai ir generalinio komisaro Vytauto Grigaravičiaus skiriamos nuobaudos.

Pareigūnas įsitikinęs, kad Policijos departamento vadovybės elgesys jo atžvilgiu yra „akivaizdžiai tendencingas“. Tačiau A. Markevičius susilaiko nuo komentarų, ar jo tarnybinei reputacijai nepakenkė draugystė su buvusio Prezidento R. Pakso vertinta gruzine žiniuone Lena Lolišvili.

A. Markevičius varsto teismų duris, ginčydamas du 2004 metų lapkričio 29 dieną pasirašytus generalinio komisaro V. Grigaravičiaus įsakymus. Vienu iš jų pareigūnui buvo paskirtas papeikimas, kitu nurodyta atlikti neeilinę Mažeikių policijos vadovo atestaciją.

Jeigu procesą Lietuvos teismuose pralaimėtų, A. Markevičius sako esąs pasiryžęs skųstis Europos žmogaus teisių teismui Strasbūre. „Aš turiu medžiagą, pagal kurią matyti, kad buvau puolamas skersai išilgai nė už nieką. Kai buvo atlikti paskutiniai patikrinimai, man net neparodė, kuo aš esu kaltinamas“, – žurnalistams sakė A. Markevičius. Per praėjusius metus Mažeikių policijos komisariate iš viso buvo surengti penki patikrinimai.

A. Markevičiaus inicijuotos bylos baigtis Vyriausiajame administraciniame teisme paaiškės rugsėjo 1 dieną. Šis teismas antradienį išnagrinėjo A. Markevičiaus apeliacinį skundą dėl jam nepalankaus Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo, paskelbto šių metų kovo 7 dieną. Pirmosios instancijos teismas nutarė, kad A. Markevičiui pagrįstai buvo skirta neeilinė atestacija ir tarnybinė nuobauda už neprincipingą elgesį su prasižengusiais pavaldiniais.

Nors Vidaus tarnybos statutas ir vidaus reikalų ministro poįstatyminiai aktai reikalauja pareigūno vardą pažeminusius darbuotojus atleisti iš tarnybos, A. Markevičius su dviem savo pavaldiniais, kurie išgėrę sukėlė avarijas, pasielgė švelniau. Donatui Radeckui jis skyrė tik griežtą papeikimą, o Donatą Strikaitį atleido iš darbo jo paties prašymu.

A. Markevičius laikosi nuostatos, kad teisės aktai tik suteikia teisę, bet įsakmiai neįpareigoja vadovo tokiais atvejai atleisti pavaldinių iš pareigų. Todėl Vyriausiojo administracinio teismo A. Markevičius prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, pripažinti neteisėtais ginčijamus Policijos departamento vadovo įsakymus ir kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl, jo požiūriu, pareigūnus diskriminuojančių kai kurių Vidaus tarnybos statuto nuostatų.

Tačiau A. Markevičius nepateikė teismui svarių motyvų, kodėl Policijos departamento vadovybės elgesį savo atžvilgiu laiko neteisėtu ir akivaizdžiai tendencingu. Mažeikių policijos vadovas ir jo interesus ginantis advokatas Jonas Butkus tik siūlė atlikti lyginamąją analizę, iš kurios esą paaiškėtų, kad Klaipėdos, Šilutės ir Pakruojo policijos komisariatų vadovai nebuvo taip griežtai įvertinti už analogiškus veiksmus, kai neatleido iš pareigų girtavusių ir avarijas sukėlusių pavaldinių. Tačiau teismas šį A. Markevičiaus prašymą atmetė laikydamas, kad tokiu būdu nebūtų surinka konkrečiam ginčui reikšmingų įrodymų.

A. Markevičius taip pat įrodinėjo, kad neeilinė atestacija jo atžvilgiu pradėta ir atliekama neteisėtai. Jo žodžiais, generaliniam komisarui V. Grigaravičiui atestacijos lape įrašius, kad jis netinkamas dirbti policijos komisariato viršininku ir gali būti perkeltas į žemesnes pareigas, atestacinės komisijos išvada iš anksto nuspėjama: ši komisija tik atliksianti formalų veiksmą ir patvirtinsianti išankstinę generalinio komisaro nuomonę.

„Atestacijos lape esu apibūdinamas gerai, rašoma, kad kolektyvas mane myli, komisariato darbo rezultatai geri, o išvada – kad netinku pareigoms“, – piktinosi A. Markevičius.

Policijos departamento atstovas Romualdas Gylys visas A. Markevičiaus išsakytas abejones vadino nepagrįstomis ir prašė teismo apeliacinį skundą atmesti.

Anot R. Gylio, policijos generalinis komisaras turi diskrecijos teisę nuspręsti, kada ir kam skirti neeilinę atestaciją. „O jeigu atestacijos komisijos sprendimas A. Markevičiui bus nepalankus, jį bus galima skųsti vidaus reikalų ministrui arba teismui“, – pridūrė R. Gylys.

2005-08-23 12:53

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Justicija su žyma , , , , , , , , . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.