Verkė ir auka, ir budelis

Šešiolikmetei Kauno gimnazistei, tapusiai sukrečiančios neblaivių paauglių egzekucijos, kuria vėliau galėjo mėgautis kiekvienas interneto lankytojas, auka, pavyko sulaukti savo skriaudikių teismo dienos. Po traukinio ratais puolusiai tokių patyčių neatlaikiusiai jos bendraamžei iš Jonavos tai nebuvo lemta.

Virtinę pažeminimų patyrusi Kauno gimnazistė iki šiol negali to prisiminti be ašarų. Teisme kartu su ja verkė ir kaltinamosios, kurioms nepavyko išsisukti nuo baudžiamosios atsakomybės, nes nusikaltimo padarymo dieną jau turėjo 16 metų.

Netobuli įstatymai.
Iš maždaug dvidešimties tiesioginių ar netiesioginių (matė, kaip keliese muša vieną, tačiau negynė, o priešingai – kurstė) dalyvių į teisiamųjų suolą pasodintos tik trys. Vienai aktyviausiųjų pavyko išsisukti per plauką – 16 metų jai sukako tik po savaitės.

Baudžiamojon atsakomybėn nepatrauktas ir šias „amerikietiškas imtynes” (taip jis komentavo egzekuciją) mobiliuoju telefonu filmavęs paauglys, nors įvykio metu jau turėjo 16 metų. Baudžiamajame kodekse nėra straipsnio, kurį būtų galima pritaikyti šiam poelgiui.

Įspėjimu nubausta tik paauglio motina. Kitų dviejų šios egzekucijos, surengtos Kauno lėlių teatro kiemelyje, dalyvių motinoms skirtos 50 litų baudos. Vienai jų – išsiskyrusios medikų šeimos (tėvas – vienos Kauno ligoninės skyriaus vedėjas) atžalai įvykio metu buvo ką tik sukakę 14 metų. Ji tėvų nubausta bene griežčiausiai – iki vasaros skirtas namų areštas, atimtas mobiliojo ryšio telefonas, neleidžiama naudotis kompiuteriu.

Bandė išsipirkti

Vienai įtariamųjų – laikiną leidimą gyventi Lietuvoje turinčiai ukrainietei motina kirpėja nusamdė garsiausią Kauno advokatą. Šio iniciatyva, vos prasidėjus ikiteisminiam tyrimui, aukai sumokėti 5 tūkst. litų. Tiek kainavo susitaikymas, leidęs advokatui prašyti atleisti ginamąją nuo baudžiamosios atsakomybės. Tokią išlygą pirmą kartą nesunkų ar apysunkį nusikaltimą padariusiems nepilnamečiams numato įstatymai.

Tačiau su tuo nesutiko nepaprastą principingumą pademonstravusi tyrimui vadovavusi Kauno miesto apylinkės prokurorė Lina Svidinskaitė. „Nukentėjusioji – taip pat nepilnametė, o padarytas nusikaltimas – ciniškas, įžūlus, įvykdytas vidury dienos ir be jokios dingsties”, – tokia buvo prokurorės pozicija.

Sidro auka

Teisybės dėlei, šio advokato ginamosios elgesys teisme kėlė daugiausia simpatijų, nors į vieną posėdį ji atėjo pasipuošusi pakabuku, vaizduojančiu antrankius. „Tokia dabar mada”, – teigė septyniolikmetė šokiruotam teisėjui.

Stebint iš šalies, labiau už teisiamųjų suole atsidūrusią dukrą sielojosi jos motina. Dukrai duodant parodymus, ji sėdėjo užsidengusi veidą. Septyniolikmetės motina prisipažino mačiusi internete platinamus egzekucijos vaizdus. Tai buvo dar iki dukrai pateikiant įtarimą dalyvavus šiame išpuolyje. Dukters tarp mušeikų ji neatpažino ir net neįtarė, kad ši galėtų taip elgtis.

Panašiai teisme kalbėjo ir geriausia septyniolikmetės draugė, prasitarusi, kad šį vaizdo klipą jai atsiuntė pati kaltinamoji. Ji taip pat netikėjo, kad ši galėtų taip pasielgti.

Pati kaltinamoji teigė spardžiusi ir daužiusi kumščiais kitų pargriautą bendraamžę tik „dėl kompanijos”. Be to, buvo apsvaigusi nuo alkoholio – išgėrusi 2 butelius sidro. „Man mažai reikia”, – prisipažino teisiamoji.

Vidudienio egzekucija

Kita teisiamoji – šešiolikmetė lietuvaitė teismą apstulbino ne tik šiandieninio jaunimo žargono „perlais”, bet ir savo įžūlumu.

„Per savo praktiką turiu pirmą tokią bylą! – neištvėrė jau 16 metų stažą turintis teisėjas. – Net recidyvistai taip nesielgdavo! Toks įspūdis, kad dabar liudytojai po posėdžio gali būti nutempti į teismo kiemą panašiai egzekucijai!” Toks buvo teisėjo atsakas į šios kaltinamosios replikas liudytojams duodant parodymus.

Pasak nukentėjusiosios, kuri net praėjus pusmečiui negalėjo kalbėti apie vasaros įvykius be ašarų – teko garsinti ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, šešiolikmetė buvo pagrindinė susidorojimo su ja iniciatorė. Iš pradžių ji atėmė rankinę, kurioje tikėjosi rasti pinigų. Jų neradusi iškratė ant žemės daiktus. Paskui išspaudė ant galvos rankinuke rastą kremą, o dviem jaunesnėms bendrininkėms nutempus ją į nuošalų Lėlių teatro kiemelį, privertė klūpant vienos jų atsiprašyti. Kaip teisme teigė mergina, prieš kurią taip nusižeminta (minėta medikų atžala), po atsiprašymo dar spyrusi klūpančiajai 6 kartus į nugarą. Kaip įamžinta vaizdo klipe, toliau visą iniciatyvą perėmė šešiolikmetė. Ji sudavė gulinčiajai apie 10 smūgių į nugarą, spardė ją kojomis, užšoko ant sprando ir jodinėjo, o vėliau į jį užgesino cigaretę.

Buvo pasmerkta

Teisme šešiolikmetė teigė, kad ją „užkniso” „naglas” bendraamžės žvilgsnis, o muštynėms įkvėpė sidras, kurio jį išgėrė pusę didelio butelio, ir sugėrovų plojimai, pasigirdę dar tada, kai ji išspaudė ant aukos galvos kremą.

Prieš kelias savaites iki egzekucijos ši dešimtokė jau buvo įtarta galėjusi sukelti fizinį skausmą mažametei. Tačiau vėliau paaiškėjus, kad nukentėjusioji SMS žinute ją kvietė į pagalbą, tapo liudytoja. „Ji parašė, kad yra mušama vyresniųjų, bet nuvažiavusi pamačiau, kad tai jaunesnės paauglės, – pasakojo teismui tada išsisukusi šešiolikmetė. – Šios trylikametės šoko aplink ją „Jurgelį meistrelį” ir visaip kitaip tyčiojosi. Jeigu jos būtų vyresnės už terorizuojamąją, gal būčiau su jomis ir „pakalbėjusi”.

Šešiolikmetė teisme prapliupo rauda prakalbus apie nusižudžiusį jos tėvą, kurio neteko būdama 10 metų. „Rodydama jėgą ji galbūt slopina kažkokius kompleksus, – teigė paauglę ginantis valstybės paskirtas advokatas. – Tai yra nepilnamečiams būdingas socialinės brandos nebuvimas.” Teisėjo paklausta, kaip planuoja savo ateitį, šešiolikmetė teigė „varysianti” į Londoną arba dirbsianti Lietuvoje medicinos sesele.

Mokyklos, kurioje mokosi ši dešimtokė, direktorius LŽ pasakojo, kad bendramoksliai ją pasmerkė. „Po šio įvykio ji draugų nebeturi, – pažymėjo pedagogas. – Mūsų mokykla – Kauno pakraštyje. Moksleiviai dar ne tokie sugadinti, kaip didmiestyje.”

Kartą jau išsisuko

Trečios teisiamosios pedagogai apie tai, kad ji dalyvavo mokykloje plačiai aptartoje egzekucijoje, sužinojo tik iš LŽ. Pati kaltinamoji mėgino šį įvykį nuslėpti charakteristikos policijai prašydama neva dėl kitos bylos. Teisme ši septyniolikmetė sakė ketinanti rinktis buhalterės specialybę.

Ji į teisiamųjų už egzekuciją Lėlių teatro kiemelyje suolą pasodinta paskutiniu momentu. Ši byla buvo perduota teismui su dviem kaltinamosiomis. Trečios įtariamosios, kurios tvirtino nepažįstantys nei liudytojai, nei kaltinamosios, atžvilgiu byla buvo išskirta į atskirą. Tik prasidėjus teismo procesui viena liudytojų pranešė nukentėjusiosios motinai žinanti, kas ta mįslinga nepažįstamoji, kartu su kitais spardžiusi jos dukrą.

Iki to laiko ši vienuoliktokė jau buvo pasodinta į teisiamųjų suolą dėl kitos bylos – už grupinį plėšimą visuomeninio transporto stotelėje. Šis nusikaltimas įvykdytas po 9 dienų nuo egzekucijos. Ir tada prie penkiolikmetės aukos prisikabinta Laisvės alėjoje. Iš jos atimti žiedai ir auskarai. Pasak aukos, vyriausiąja plėšikų kompanijoje buvusi septyniolikmetė išvėrė jai iš kelnių diržą ir daužė šiuo per galvą.

Nors šis išpuolis įvykdytas jau po egzekucijos, jis traktuotas kaip pirmas septyniolikmetės nusikaltimas. Tai leido ją, jau 13 metų buvusią sulaikytą su neblaivia kompanija, atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės. Teistumo išvengusiai vienuoliktokei skirtas 12 mėnesių elgesio apribojimas – tęsti mokslą ir nuo 22 iki 6 val. būti namie.

Aistros dėl pinigų

Už dalyvavimą egzekucijoje prokurorė prašė apriboti šios septyniolikmetės laisvę metams ir 10 mėnesių. Įpareigojant ją nuo 21 iki 6 val. būti namie ir neatlygintinai atidirbti 100 valandų sveikatos priežiūros ar globos-rūpybos įstaigose, prižiūrint ligotus senyvo amžiaus žmones.

Tokios pačios bausmės prašyta ir egzekucijos lydere buvusiai šešiolikmetei. O iš jos motinos – priteisti nukentėjusiajai 45 tūkst. litų neturtinei žalai atlyginti. Taip dukters patirtą stresą (užsidarė savyje, bijo išeiti į miestą, dejuoja naktimis) įkainojo nukentėjusiosios motina. Iš antrą kartą į teisiamųjų suolą pasodintos septyniolikmetės ji reikalavo 5 tūkst. litų.

Septyniolikmetei ukrainietei, kurios motina atsilygino dar prieš teismą, prokurorė prašė švelnesnės bausmės – tokio paties laisvės apribojimo metams, neatlygintinai atidirbant globos rūpybos namuose 70 valandų.

Teisiamųjų, iš kurių reikalauta pinigų, motinos dievagojosi jų neturinčios. Viena jų – siuvėja, išlaikanti ne tik šešiolikmetę bei metais vyresnę dukrą, bet ir 94 metų motiną, teigė uždirbanti 600-800 litų per mėnesį. Ji sutiko sumokėti dukters aukai tik 5 tūkst. litų, tačiau tikino galėsianti tai padaryti tik per 3 metus.

Septyniolikmetės motina, viena auginanti dukrą nuo 3 metų, sakė galinti sumokėti ne daugiau 3 tūkst. litų. Jos, dirbančios vedėja gyvūnėlių parduotuvėje, atlyginimas – 800 litų per mėnesį.

Prokurorė kontrargumentavo, kad panašios taktikos laikosi dauguma teisiamųjų. Tačiau kaltinamosios – tokio amžiaus, kad vasaromis, užuot girtavusios miesto skveruose, galėtų pačios dirbti.

Teismo verdiktas

Bylą nagrinėjęs Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Gerutis Varanavičius apribojo egzekucijos lydere buvusios šešiolikmetės laisvę 2 metams. Tiek laiko ji negalės keisti gyvenamosios vietos, privalės nuo 22 iki 6 val. būti namie. Nuteistajai 2 metus uždrausta lankytis viešo pasilinksminimo įstaigose, kuriose prekiaujama alkoholiu. Per metus ji privalės neatlygintinai atidirbti valstybės naudai 80 valandų. Jeigu šešiolikmetė pažeis bent vieną iš jai skirtų laisvės apribojimo sąlygų, ji gali būti areštuota.

Antrą kartą į teisiamųjų suolą pasodintai septyniolikmetei tokie patys apribojimai skirti metams ir 6 mėnesiams. Per metus valstybės naudai ji turės neatlygintinai atidirbti 60 valandų.

Laikiną leidimą gyventi Lietuvoje turinti ukrainietė nuo baudžiamosios atsakomybės atleista. Byla šios septyniolikmetės atžvilgiu nutraukta, tačiau ir jai skirtos auklėjamojo poveikio priemonės – neatlygintinai atidirbti valstybės naudai 40 valandų ir 10 mėnesių nesilankyti viešo pasilinksminimo įstaigose, kuriose prekiaujama alkoholiu, ir nuo 22 iki 6 val. būti namie.

Iš šešiolikmetės aukai priteisti 15 tūkst. litų patirtai neturtinei žalai atlyginti. Kitas jos ieškinys – priteisti iš antrą kartą teisiamos septyniolikmetės 5 tūkst. litų patenkintas.

Teisiamųjų vardai ir pavardės nutylėti, laikantis nepilnamečius ginančių įstatymų.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Justicija su žyma , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

5 atsiliepimai į "Verkė ir auka, ir budelis"

 1. auga

  kraugeriu karta, atejus demokratijai, mafijai, narkotikams, religijos atsisakymo laikams

 2. hmm

  mazai gavo… reikejo duoti ziauriau padirbti ir po daugiau valandu. galejo kiemus sluoti ir ne 80 valandu per metus, o kas diena pora metu… tada suvoktu savo poelgio pasekmes 👿

 3. d

  sunku protu suvokti, ir tai daro mergaites. Tai tik musu tautos isskirtinis bruozas yra ziaurumas. Greitu laiku paciu kaltininkiu motinos gaus i skudurus, o tada tai zinos kaip issiauklejo, tuomet ir supras kas per fruktas ju dukrele.

 4. Mantas

  As tas sutr… paauklėciau, daugiau jos nenoretu taip elktis.

 5. anonimas

  Lai tik mamos neskiedzia kad net nemane kad net neitare, tokio ziaurumo mergaites tikrai namie nebuvo sventos. Jei mano dukra taip pasielgtu tai pati nugrusciau i sunkiausius darbus, nereiktu nei teismo. Paartu kaip kuinas pora metu atsoktu fantazija musti ir zemint zmones.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.