Popiežius suteiks visuotinius atlaidus Lurdą aplankiusiems maldininkams

Katalikai, kurie kitais metais apsilankys garsiojoje Lurdo šventovėje, gaus visuotinius atlaidus, kurie, kaip moko Bažnyčia, gali sutrumpinti bausmę skaistykloje.
Vatikanas trečiadienį pranešė, kad popiežius Benediktas XVI visuotinius atlaidus piligrimams siūlys nuo šio savaitgalio.

Pietvakarių Prancūzijoje esanti šventovė ruošiasi minėti 150 metų sukaktį nuo Švč.Mergelės Marijos apsireiškimo valstiečių mergaitei Bernadetai Soubirous (Bernadetai Subiru). Jubiliejiniai metai bus minimi nuo šių metų gruodžio 8-osios iki 2008 metų gruodžio 8 dienos.

Teigiama, kad šventyklos vanduo turi gydomųjų galių.

Nors kai kurie katalikai visuotinius atlaidus laiko anachronizmu, Benediktas XVI, kaip ir jo pirmtakas Jonas Paulius II, jiems teikia daug dvasinės reikšmės.

Anot Bažnyčios mokymo, žmonių sielos, kurios po mirties nepatenka tiesiai į rojų ar pragarą, kurį laiką praleidžia skaistykloje, kur apsivalo nuo nuodėmių.

Visuotiniai atlaidai sumažina laikiną bausmę – šio ar pomirtinio gyvenimo kančias, kuriomis siela išvaduojama nuo nuodėmių, jau atleistų per išpažintį.

Visuotiniai atlaidai bus suteikti piligrimams, kurie nuo šių metų gruodžio 8 dienos iki kitų metų gruodžio 8-osios aplankys Lurdo apsireiškimų grotą, parapijos krikštyklą, kurioje šv.Bernadeta buvo pakrikštyta, Bernadetos gimtuosius namus arba koplyčią, kurioje šv. Bernadeta priėmė Pirmąją komuniją, teigė Vatikanas.

Katalikai, norintys gauti atlaidus, turi įvykdyti įprastas sąlygas – sunkios nuodėmės neslegiama sąžine dalyvauti mišiose, priimti Komuniją ir melstis popiežiaus intencijomis.

Tiems, kas negalės apsilankyti Lurde, visuotiniai atlaidai bus suteikti vasario 2 – 11 dienomis meldžiantis prie Lurdo grotos arba prie Lurdo Dievo Motinos atvaizdo bet kurioje pasaulio vietoje.

Ypatingomis sąlygomis visuotiniai atlaidai bus suteikiami ir tiems tikintiesiems, kurie negalės apsilankyti Lurde dėl ligos.

Pats popiežius į Lurdą turėtų atvykti kitais metais, veikiausiai rugsėjį ar spalį.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Pasaulyje su žyma , , , , , , . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.