Prezidentas V.Adamkus teikia Seimui liustracijos įstatymo pakeitimus

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus pasirašė dekretą, kuriuo teikia Seimui liustracijos įstatymo (Lietuvos Respublikos asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo) 4, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą.

Valstybės vadovas siūlo numatyti Liustracijos komisijos finansavimą iš valstybės biudžeto lėšų. Tuomet Komisija galės samdyti patyrusius advokatus ir teisininkus kompetentingai atstovauti valstybei bylose dėl asmenų pripažinimo bendradarbiavus su KGB. Prezidentas taip pat siūlo tiksliau reglamentuoti Komisijos įgaliojimus ir ją aptarnaujančios darbo grupės sudarymo tvarką bei funkcijas.

Respublikos Prezidento teikiamame projekte nustatoma nauja Liustracijos komisijos sudarymo ir tvirtinimo tvarka. Šiuo metu Liustracijos komisiją sudaro 5 visuomeniniais pagrindais dirbantys asmenys. Valstybės vadovas siūlo, kad 7 narių Komisiją, sudarytą iš asmenų, kuriuos siūlo Prezidentas, generalinis prokuroras, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius ir VSD generalinis direktorius, ketverių metų kadencijai tvirtina Seimas. Projekte taip pat nustatomi Komisijos nario įgaliojimų nutrūkimo atvejai, tikslinamos funkcijos ir apibrėžiamos teisės.

Prezidento V.Adamkaus teikiamame projekte nauja tai, kad Komisijai pradėjus darbą būtų skelbiamas antrasis šešių mėnesių trukmės laikotarpis, per kurį asmenys, slapta bendradarbiavę su SSRS specialiosiomis tarnybomis, galėtų registruotis ir savanoriškai prisipažinti Lietuvos valstybei. Pirmasis savanoriško prisipažinimo laikotarpis baigėsi 2000 metais.

Antrojo šešių mėnesių trukmės laikotarpio pradžia būtų paskelbta ne vėliau kaip 2009 metų sausio 1 dieną. Per antrąjį registracijos ir prisipažinimų priėmimo laikotarpį galės registruotis ir prisipažinti Lietuvos valstybei visi asmenys, kurie iki tol buvo neprisipažinę ir nebuvo Komisijos pripažinti slapta bendradarbiavę su sovietų specialiosiomis tarnybomis. Šiuo laikotarpiu prisipažinimus galės įteikti ir asmenys, kurie apie bendradarbiavimą su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis buvo prisipažinę Aukščiausiajai Tarybai – Atkuriamajam Seimui arba kitoms valdžios institucijoms iki liustracijos įstatymo įsigaliojimo dienos.

Respublikos Prezidentas siūlo nustatyti ir Liustracijos komisijos veiklos pabaigos datą – 2012 metų sausio 1 dieną. Ši data siūloma atsižvelgiant į tai, kad 2012 metais bus praėję 22 metai nuo Lietuvos Respublikos atkūrimo ir 12 metų nuo liustracijos proceso pradžios. Valstybės vadovas mano, kad 12 metų laikotarpio pakanka liustracijos tikslams įgyvendinti, visapusiškai įvertinti turimą informaciją ir neutralizuoti su tuo susijusias grėsmes valstybei.

Prezidento nuomone, Komisijai baigus veiklą, visą informacija apie asmenis, kurie bendradarbiavo su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, turėtų būti paskelbta viešai. Tokia nuostata nebūtų taikoma tik valstybės paslaptį sudarančiai informacijai.

Tokia įstatymo norma paskatins visus asmenis, kurie dėl slapto bendradarbiavimo su sovietų specialiosiomis tarnybomis yra neprisipažinę, kreiptis į Komisiją ir prisipažinti Lietuvos valstybei. Ši nuostata taip pat užtikrins, kad visa informacija apie asmenų ryšius su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis taptų prieinama visuomenei.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Politika su žyma , , , , , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.