Neįgaliųjų įdarbinimas – embriono būklės

Nors neįgaliųjų išlaikymas Lietuvai kasmet kainuoja 300-400 mln. litų, Vakaruose dešimtmečius gyvuojančios įdarbinimo sistemos kūrimas pas mus praktiškai dar nepradėtas.

Psichikos neįgaliųjų įdarbinimo ekonominio vertinimo tyrimas, atliktas VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ užsakymu, parodė, kad šios srities problemos sprendžiamos neefektyviai.

Atsiperka greitai

Turinčių psichikos negalią asmenų vis daugėja. Dažnai tai yra darbingo amžiaus žmonės. Valstybei tenka didžiulė jų išlaikymo našta – gydymas ligoninėje, vaistų, nedarbingumo pašalpų mokėjimo išlaidos.

„Situaciją galima sušvelninti šiuos žmones įdarbinant. Tai gydo: sumažėja ligos atkryčių, trumpėja gulėjimo ligoninėje laikas“, – teigė projekto „Žmonių, turinčių proto ir psichikos negalią įdarbinimas“ koordinatorė Henrika Varnienė.

Remiantis pirmąkart Lietuvoje atlikto tyrimo duomenimis, nuolatinis įdarbinimas 30 asmenų grupei atsipirktų per 4 metus, per 11 metų ekonominė nauda viršytų 4 mln. litų.

Sunkiausia – išsilaikyti darbe

Šiuo metu Lietuvoje dirba vos 1 proc. turinčių psichikos negalią žmonių, o jų darbo veikla apsiriboja tokiais menkos kvalifikacijos reikalaujančiais užsiėmimais kaip, pavyzdžiui, vokų klijavimas. Tačiau tarp neįgaliųjų yra nemažai asmenų, baigusių kelis aukštuosius mokslus, mokančių ne vieną užsienio kalbą. Dėl įsidarbinimo jiems nekiltų didelių sunkumų, tačiau pagrindinė problema – kaip išsilaikyti darbe.

„Lyginant su tuo, ką neįgaliųjų įdarbinimo srityje siūlo senosios ES šalys, Lietuva nieko neturi. Pavyzdžiui, Olandija neįgaliųjų įdarbinimo sistemą sukūrė dar prieš 25 metus“, – komentavo H.Varnienė.

Remiantis Vakarų šalių statistika, dirbti galėtų apie 90 proc. asmenų, turinčių psichikos negalią. Lietuva šioje srityje neturi nei įdirbio, nei reikiamos infrastruktūros, tad neįgaliųjų įdarbinimo galimybės vertinamos atsargiau. Manoma, kad mūsų šalyje galėtų būti įdarbinta 25-30 proc. psichikos neįgaliųjų.

Būtina moderni sistema

Anot Vilniaus universiteto docento, psichiatro Dainiaus Pūro, iš esmės pakeisti situaciją labiausiai trūksta politinės valios. Tarptautinės organizacijos ne kartą kritikavo Lietuvą dėl ekonomiškai neefektyvios neįgaliųjų priežiūros sistemos, kai valstybė investuoja į uždarų psichoneurologijos pensionų sistemą, o modernios vakarietiškos paslaugos lieka be paramos.

Pasak D.Pūro, valstybė privalo nustoti eiti šia ydinga kryptimi ir nukreipti lėšas naujos neįgaliųjų įdarbinimo sistemos, kuri padėtų jiems patenkinti savo poreikius, kūrimą. Kartu tai pagerintų bendrą visuomenės saugumą, nes atstumtas, paliktas be draugų, darbo ir laisvalaikio žmogus kaupia pyktį, kuris vėliau gali būti nukreiptas prieš kitus niekuo dėtus žmones.

Darbdavių požiūris nepalankus

Pasistūmėti į priekį trukdo ne tik valdžios, bet ir darbdavių, kurie labai nenoriai įdarbina žmones su psichikos negalia, požiūris. Jų nevilioja net pernai priimtu Užimtumo rėmimo įstatymu numatytos subsidijos. Iš uždaro rato neišsiveržiama ir dėl visuomenės požiūrio: net 68 proc. Lietuvos gyventojų mano, kad neįgalieji kelia jiems pavojų. Tuo metu visoje ES šis rodiklis tesudaro 37 procentus. Rezultatas – per 20 nepriklausomybės metų beveik nepakitusi sistema. „Deja, kol kas tik nevyriausybinės organizacijos rodo iniciatyvą ją keisti“, – apibendrino D.Pūras.

Ratifikuota konvencija mažintų diskriminaciją

Aktyviau vykdyti neįgaliųjų integraciją ir garantuoti jiems pilietines teises praėjusią savaitę paragino ir europarlamentaras Šarūnas Birutis. Jis įsitikinęs, kad minėta problema Lietuvoje tebėra opi. Europarlamentaras kvietė Lietuvos Vyriausybę kuo greičiau ratifikuoti Jungtinių Tautų konvenciją dėl žmonių su negalia teisių ir jos protokolą.

Šia konvencija siekiama mažinti neįgaliųjų diskriminaciją, įgyvendinti lygybės prieš įstatymus, laisvo judėjimo, savarankiško gyvenimo teises, taip pat teisę į sveikatą, darbą ir išsilavinimą, užtikrinti galimybę dalyvauti politiniame bei kultūriniame gyvenime.

Anot Š.Biručio, konvencijos reikalavimai neužkrauna vyriausybėms įsipareigojimų, kurių jos nesugebėtų įvykdyti. Tai būtų galima padaryti palengva, tad nereikėtų itin didelių biudžeto išlaidų.

Didelių kliūčių nemato

Tačiau konvencija įsigalios tik tada, kai ją ratifikuos arba prie jos prisidės 20 pasirašiusių šalių.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) duomenimis, šį dokumentą šiuo metu yra pasirašiusios 118 valstybių. Lietuva tai padarė 2007-aisiais. Tačiau kol kas ją ratifikavo tik 7. Iš ES šalių tai yra padariusi tik Vengrija ir Kroatija.

SADM atstovai teigia, kad prieš ratifikuojant konvenciją būtina suderinti galiojančius teisės aktus. Ministerijoje sudaryta darbo grupė iki gruodžio 1 dienos privalo parengti konvencijos ratifikavimo galimybių ir tikslingumo analizę, o 2008-aisiais bus parengtas ir pateiktas svarstyti Seimui atitinkamas įstatymo projektas.

Pasak SADM Lygių galimybių skyriaus vedėjos Eglės Čaplikienės, ateinančiais metais ratifikuoti konvenciją numato ir kitos Europos šalys.

SADM atstovės teigimu, kol kas nėra apskaičiuota, kiek valstybei galėtų kainuoti jos įgyvendinimas. „Didelių kliūčių konvencijai ratifikuoti ir įgyvendinti nematome. Kiek daugiau problemų keltų punktai, numatantys informacinės bei fizinės aplinkos neįgaliesiems pritaikymą“, – sakė E.Čaplikienė.

Faktai

2006 m. duomenimis, Lietuvoje neįgaliaisiais pripažinti 251 243 asmenys. Iš viso pasaulyje yra 650 mln. turinčių negalią žmonių, ES jų gyvena daugiau kaip 50 milijonų.

Projektą „LabAS“, kurio partneris „Lietuvos žinios“, finansiškai remia Europos Komisijos programa kovai su socialine atskirtimi. Europos Komisija už informacijos turinį neatsako.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Ekonomika su žyma , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.