Ką slepia Savivaldybės kontroliuojamos įmonės

Vandenį, šilumą ir kitas komunalines paslaugas klaipėdiečiams tiekiančios bendrovės įspėja kelsiančios kainas, atvirai kalba apie patiriamus milijoninius nuostolius, bet sykiu sugeba išleisti dideles sumas pinigų paramai ir labdarai.

Maža to, detali informacija apie tai, kas gauna tuos pinigus, yra neviešinama, lyg tai būtų didžiausia valstybės paslaptis.

Apie tai „Vakarų ekspresui” prabilo Klaipėdos miesto tarybos narys Kęstutis Gabšys. Jis teigė buvęs nustebintas Savivaldybės administracijos direktoriaus Aloyzo Každailevičiaus atsakymo į užklausimą dėl Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių teikiamos paramos ir labdaros.

Smalsusis politikas tik buvo informuotas, jog 2004-2007 metais Savivaldybės kontroliuojamos įmonės paramai ir labdarai iš viso skyrė 1,13 mln. litų.

Administracijos direktoriaus teigimu, AB „Klaipėdos energija” akcininkai paramos tikslams leido panaudoti 413 tūkstančių litų, AB „Klaipėdos vanduo” akcininkai – 580 tūkstančių litų. UAB Klaipėdos autobusų parkas 2004-2007 metais paramos nesuteikė.

Kas ir kodėl tapo šių lėšų gavėjais, K. Gabšiui sužinoti nepavyko, išskyrus apie UAB „Gatvių apšvietimas” skirtą 20 tūkstančių litų sumą, kuri, remiantis keturiais miesto Tarybos sprendimais, atiteko viešajai įstaigai „Jūros šventė”.

Administracijos direktorius politikui pranešė, kad „pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnio 1 dalį, akcininkas arba akcininkų grupė, valdantys daugiau kaip pusę akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais.”

A. Každailevičius taip pat atkreipė politiko dėmesį į šių metų vasarą priimtą Vyriausybės nutarimą, kuris sako, jog savivaldybei nuosavybės teise priklausančių bendrovių akcijų suteikiamas turtines bei neturtines teises, t.y. teisę gauti informaciją apie bendroves, įgyvendina savivaldybės administracijos direktorius.

Kreipsis į kontrolierius

Savo ruožtu „Vakarų ekspresas” paklausė A. Každailevičiaus, ar galiojantys teisės aktai netobuli, ar Savivaldybės kontroliuojamos įmonės priverstos slapukauti dėl kitų priežasčių? Ir ką apie miesto valdžią turėtų galvoti klaipėdiečiai, kai varganai gyvenančioms įmonėms – bent jau taip kai kurios jų apie save skelbia – leidžiama leisti lėšas neaiškiems tikslams.

Administracijos direktorius buvo lakoniškas: „Mes savivaldybės kontroliuojamų įmonių nei valdom, nei administruojam. Minėtos akcinės bendrovės yra ne Savivaldybės administracijos, o Tarybos kompetencijoje. Ką politikai nusprendžia, tą bendrovių vadovai ir vykdo.”

Tačiau miesto Tarybos narys K. Gabšys, taip ir nesugebėjęs nuplėšti paslapties šydo nuo Savivaldybės kontroliuojamų įmonių, ruošiasi teisybės ieškoti ir toliau. Tiesa, – ne tarp kolegų Klaipėdos miesto Taryboje, o pasitelkęs į pagalbą Seimo kontrolierius.

Maža to, K. Gabšys teigia manąs, esą paramos gavėjai prisidengiant įstatymais neįvardijami sąmoningai: „Įtariu egzistuojant tam tikrą fondą, kur pinigai dalijami nepasitarus su Taryba arba jie tyliai nuteka tiems, kuriems politikai tikrai nesutiktų duoti.”

Remia, jei turi iš ko

Klaipėdos meras Rimantas Taraškevičius Tarybos opozicijos atstovo įtarimus atmetė, tačiau ir pats „Vakarų ekspresui” teigė nesuprantąs, kodėl Savivaldybės kontroliuojamos įmonės negali paviešinti, ką remia.

Juolab kad privataus kapitalo bendrovės, paklaustos apie jų remiamus projektus ir teikiamą labdarą, noriai pateikia išsamią bei detalią informaciją.

Tuo tarpu AB „Klaipėdos energija” administracija mūsų dienraščiui atsakė apgailestavimu: „Deja, apie paramos gavėjus negalime suteikti jums išsamios informacijos”. Tiesa, vėliau paaiškinto, kad bendrovė suteikiamos paramos gavėjų, kaip ir kitos finansinės informacijos, neslepia: „Bet kuris akcininkas, pasirašęs konfidencialumo pasižadėjimą, gali ją gauti”.

„Klaipėdos energija” priminė, kad kontrolinis akcijų paketas priklauso miesto Savivaldybei, akcininkams atstovauja miesto Tarybos išrinkti įmonės stebėtojų tarybos nariai. Tarp jų yra ir valdančiosios daugumos, ir opozicijos (Liberalų sąjūdžio atstovas Taryboje Rolandas Bražinskas, Rusų aljanso – Vladimiras Vlasovas) atstovai: „Stebėtojų tarybos nariai tvirtina visas bendrovės ataskaitas, kuriose yra faktai apie paramos suteikimą, gavėjus ir sumas”.

AB „Klaipėdos energija” teigimu, 2004-2007 m. bendrovė suteikė paramą iš viso 69 paramos gavėjams. Pagrindiniai jų – Jūros šventė ir Pilies džiazo festivalis.

Tarp bendrovės remiamų subjektų yra ir vaikų globos įstaigos, ikimokyklinio bei specialiojo ugdymo įstaigos, religinės bendrijos, tautinės benduomenės, meno kolektyvai, labdaros maitinimo įstaigos.

Be to, AB „Klaipėdos energija” atkreipia dėmesį į paramos teikimo tvarką – remiantis ja, jei teikiamos paramos suma viršija 10 tūkst. Lt, privaloma gauti stebėtojų tarybos pritarimą. Be to, AB „Klaipėdos energija” pabrėžė teikianti paramą tik tuo atveju, jeigu įmonė dirba pelningai: „Per pastaruosius ketverius metus bendrovės suteikta parama neviršijo 0,1 proc. įmonės metinės apyvartos.”

Laimina politikai

Savo ruožtu „Klaipėdos vanduo” generalinis direktorius Leonas Makūnas teigė suprantąs susirūpinimą, kaip Savivaldybės kontroliuojamos įmonės randa galimybių ką nors paremti.

Tačiau, sakė L. Makūnas, šio klausimo nederėtų tapatinti su spėlionėmis, kad paslaugų kainas didinti ketinanti įmonė išlaidauja vartotojų sąskaita: „Bendrovės teikiamų paslaugų kaina ir labdara – nesusiję. Kaina yra nustatoma taip, kad būtų padengti būtinieji kaštai ir nebūtų pelno. Jeigu pelnas vis tiek atsiranda, vadinasi, įmonė dirbo efektyviau. Tada pagal akcinių bendrovių įstatymą administracija paruošia valdybai ir stebėtojų tarybai pelno paskirstymo projektą, kurį galop tvirtina miesto Taryba. Būtent ji nusprendžia, kuri pelno dalis skiriama labdarai ir investicijoms. O kad tiesiogiai būtų galima sugrąžinti pelną vartotojams ir palengvinti jiems finansinę naštą už paslaugas, – tokio mechanizmo nėra. Išskyrus tą pačią paramą ir labdarą, teikiamą miestui. Juk pinigai nešvaistomi bet kam.

Tradiciškai kasmet Taryba leidžia mums paramai bei labdarai skirti 150 tūkstančių litų per metus: 100 tūkstančių atitenka Jūros šventei, likusiais pinigais bent po truputį remiame menininkus, sportininkus. Esame parėmę ir Klaipėdos socialinės paramos centrą, Džiazo festivalį, ekologinį klubą, labdaros valgyklą. Kol iš pirmosios vandenvietės tiekiamame vandenyje fluoras nebeviršys normos, kasmet po dešimtį tūkstančių litų švaresniam vandeniui tiekti skirsime ir kūdikių namams. Visų paramos gavėjų vardinti nenorėčiau, ar verta dabar draskyti juos viešai, juk tai – jautri tema”.

AB „Klaipėdos vanduo” vadovo teigimu, įmonė miesto Tarybos sprendimu remia tuos renginius ir tas įstaigas, kurias palaiko Savivaldybė.

„Kavalieriškas” fondas”

Kęstutis GABŠYS, Klaipėdos miesto tarybos narys, konservatorius

Tai, kad Savivaldybės administracija atsisakė suteikti informaciją apie valdžios kontroliuojamų įmonių suteiktą paramą ir labdarą, tik patvirtinta mano prielaidas ir įtarimus Klaipėdoje egzistuojant „mero kavalieriškam fondui”. Juk jeigu bendrovės remia teatrą ar vaikučių klubą, ar reikėtų iš to daryti baisią paslaptį?

„Įtakos nedarau”

Rimantas TARAŠKEVIČIUS, Klaipėdos miesto meras

Jokių fondų neformavau, neformuoju ir neformuosiu. Aš nedarau įtakos ir nedalyvauju Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdymo organuose. Įmonės vengia atskleisti paramos gavėjus? Keista, jos pačios turėtų būti suinteresuotos kalbėti. Akcinių bendrovių įstatymas neleidžia? Bet miestiečiai, kaip suprantu, nori žinoti! Jeigu parėmei miestą, tegul klaipėdiečiai apie tai žino. Vadinasi, juk parėmei ir juos bei turi galimybę parodyti, kad pinigai išleisti atsakingai.

Aišku, didžiausia paramos dalis, kiek žinau, tradiciškai skiriama Jūros šventei ir tuo nepatenkinti galėtų būti nebent tie, kurie tos šventės nekenčia.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Lietuvoje su žyma , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.