Neterši – parems

Į aplinkos taršos mažinimą investuojančios įmonės gali tikėtis didesnės paramos.

VšĮ Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF) maksimalią subsidiją atmosferos, vandenų taršos mažinimo ir atliekų tvarkymo srities projektams didina iki 600 tūkst. litų. Anksčiau maksimali subsidijos suma tokiems projektams siekė iki 350 tūkst. litų.

„Tikimės, kad įsigalioję investicinių projektų finansavimo bei priežiūros tvarkos pakeitimai paskatins Lietuvos įmones naujai įvertinti savo investavimo į taršos mažinimo priemones galimybes ir pasinaudojant fondo teikiamomis subsidijomis įgyvendinti didesnės apimties aplinkosauginius projektus“, – sakė LAAIF Projektų paramos ir priežiūros skyriaus vedėja Kristina Kemėrienė.

Keisis ir subsidijos lėšų išmokėjimo tvarka. Nuo šiol 60 proc. skirtos subsidijos sumos bus išmokama paramos gavėjui įsigijus, sumontavus ir pradėjus eksploatuoti projekte numatytą įrangą. Likusi 40 proc. subsidijos dalis bus išmokama, kai įmonė pasieks projekte numatytus aplinkosaugos rodiklius ir pateiks LAAIF tai patvirtinančią metinę ataskaitą.

Anksčiau visa skirtos subsidijos suma buvo išmokama vienu metu, įsigijus ir pradėjus eksploatuoti projekte numatytą įrangą.

Fondas finansuoja nuotekų valymo ir mažinimo, nuotekų dumblo tvarkymo projektus; remia energijos iš atsinaujinančių šaltinių gamybą ir švaresnio kuro naudojimą gamybos srityje; atliekų prevencijos, pavojingų atliekų tvarkymo ir biodegraduojančių atliekų projektus.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Aplinkosauga su žyma , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.