Kauno miesto ir rajono mokyklos nepakankamai gerai pasirengę mokslo metams

KVSC Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus specialistai, šių metų rugsėjo 17 – spalio 29 dienomis vykdydami periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę bendrojo lavinimo mokyklose, 74 Kauno miesto mokyklose ir trijuose jų skyriuose bei 28 Kauno rajono mokyklose bei dešimtyje jų skyrių įvertino mokinių sveikatos saugą.

Mokykla gali veikti tik teisės aktų nustatyta tvarka įregistravusi savo veiklą ir turėdama galiojančius dokumentus, patvirtinančius, kad mokykla atitinka teisės aktų reikalavimus. Tačiau leidimo – higienos paso veiklai neturėjo dvidešimt (26,0 proc.) Kauno miesto ir dešimt (26,3 proc.) Kauno rajono bendrojo lavinimo mokyklų.

Daugiau nei pusėje (62,3 proc.) Kauno miesto ir daugiau nei trečdalyje (39,5 proc.) Kauno rajono mokyklų darbuotojai buvo nepasitikrinę sveikatos ir/ar neišklausę privalomojo sveikatos žinių mokymo.

Didžiosios dalies (87,0 proc.) Kauno miesto ir pusės (55,3 proc.) Kauno rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokymo patalpos ir jų įrengimas neatitiko minėtos higienos normos reikalavimų Patalpų plotas vienam mokiniui informatikos kabinetuose buvo mažiau kaip 6 m², mokymo kabinetuose – mažiau kaip 2,4 m², mokymo klasėse – mažiau kaip 2m².

Daugiau nei pusėje (64,9 proc.) Kauno miesto ir 44,7 proc. Kauno rajono mokyklų mokymo patalpose dirbtinis apšvietimas neatitiko higienos reikalavimų: rasta daug perdegusių lempų, kai kuriose mokyklose dar naudojamos kaitinimo lempos.

Mokinių ugdymo proceso pažeidimų nustatyta penkiolikoje Kauno miesto ir aštuoniose Kauno rajono mokyklose. Dažniausiai buvo sutrumpinta pertraukų trukmė. Tvarkaraščiuose numatytas kūno kultūros pamokų skaičius per savaitę 2-3, atitinka ugdymo planus, tačiau, pagal reglamentuojančius teisės aktus, visų klasių mokiniams privalomos ne mažiau kaip 3 kūno kultūros pratybos per savaitę. Taip pat mokiniams nesudaromos geros sąlygos mokinių kūno kultūros užsiėmimams: daugiau nei pusėje (59,7 proc.) Kauno miesto ir 47,4 proc. Kauno rajono mokyklų vienam mokiniui skiriamas sporto salės plotas pamokos metu buvo nepakankamas, ne visose mokyklose veikė dušai, buvo tiekiamas karštas vanduo.

Mokinių ugdymo proceso pažeidimų nustatyta penkiolikoje Kauno miesto ir aštuoniose Kauno rajono mokyklose. Dažniausiai buvo sutrumpinta pertraukų trukmė, tvarkaraščiuose numatytas per mažas kūno kultūros pamokų skaičius per savaitę. Taip pat mokiniams nesudaromos geros sąlygos mokinių kūno kultūros užsiėmimams: daugiau nei pusėje (59,7 proc.) Kauno miesto ir 47,4 proc. Kauno rajono mokyklų vienam mokiniui skiriamas sporto salės plotas buvo nepakankamas, ne visose mokyklose veikė dušai, buvo tiekiamas karštas vanduo.

Pasak KVSC Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausiosios specialistės Janinos Žukaitienės, nepakankamai saugios ir sveikos ugdymo sąlygos gali turėti neigiamos reikšmės mokinių sveikatai: regos, laikysenos ir kitų sveikatos sutrikimų išsivystymui. Sveikoms ir saugioms ugdymo sąlygoms mokyklose sudaryti reika ne tik mokyklos darbuotojų, bet ir kitų institucijų pastangų.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Medicina su žyma , , , , , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.