Kodėl švietimo valdininkai nemato direktorės savivalės?

Dėl kelių nemalonių incidentų visoje šalyje išgarsėjusioje sostinės „Volungės“ pradinėje mokykloje vėl neramu. Tik šįkart aistras kursto ne mokinukų, o ugdymo įstaigos vadovės elgesys. Ji kaltinama savavališkai pakeitusi mokyklos tarybos sprendimus. Tačiau visi kaltinimai – kaip į sieną. Štai ką reiškia turėti tvirtą užnugarį.

Naujus ugdymo įstaigos nuostatus – pagrindinį mokyklos savivaldos dokumentą – Antakalnio mikrorajone įsikūrusios „Volungės“ pradinės mokyklos taryba vienbalsiai priėmė birželį. Rengiant šį dokumentą buvo remtasi dar 2004 metais tuometinio švietimo ir mokslo ministro Algirdo Monkevičiaus įsaku patvirtintais bendraisiais reikalavimais, visi žingsniai derinti su mokyklos steigėja – Vilniaus miesto savivaldybe. Švietimo skyriaus specialistai didesnių priekaištų kuriamiems nuostatams neturėjo.

Savivaldybės administracijos Vadybinės ir pedagoginės veiklos išorės audito poskyrio vedėjas Valentinas Šapalas siūlė mokyklos tarybai savąjį nuostatų variantą, tačiau jis neatitiko pradinės mokyklos ypatumų. „Vedėjui nepatiko nuostatuose įtvirtinama mokyklos tarybos rinkimų tvarka, tačiau kodėl ji nepriimtina, V.Šapalas jokių argumentų nepateikė“, – LŽ sakė „Volungės“ pradinės mokyklos tarybos pirmininkė Violeta Keršulienė.

Nusiuntė direktorei

Mokyklos tarybos priimti nuostatai pasiekė Vilniaus savivaldybę birželio viduryje. Švietimo skyriaus vedėjas Julius Skestenis turėjo juos patvirtinti atskiru įsaku. Tačiau po kurio laiko dėl nežinomų priežasčių dokumentas grįžo į ugdymo įstaigą. Ir atiteko ne mokyklos tarybai, o direktorei Danguolei Fokienei, kuri nėra minėtos tarybos narė. Ji net nedalyvavo rengiant nuostatus.

Švietimo skyriaus pareigūnas V.Keršulienei paaiškino, jog dokumentas į mokyklą išsiųstas pataisyti. Sunerimusi, kad nuostatai atmesti, tarybos pirmininkė kreipėsi į mokyklos administraciją. „Buvo liepa, direktorė atostogavo. Kiti darbuotojai nieko konkretaus pasakyti negalėjo“, – teigė moteris. Rugsėjį pasklido kalbos, kad savivaldybė vis dėlto patvirtino „Volungės“ pradinės mokyklos nuostatus, tačiau pamatyti juos savo akimis tarybos nariams nebuvo paprasta – nei direktorė, nei savivaldybė nenorėjo jų rodyti. „Susidarė nesuprantama situacija“, – piktinosi V.Keršulienė.

Slėpė dokumentą

Mokyklos tarybos pirmininkės pavaduotoja Raselė Keliauskienė LŽ pasakojo, kad išgauti iš direktorės D.Fokienės pagrindinį mokyklos savivaldos dokumentą prireikė gero pusvalandžio. „Su visokiais išvedžiojimais ji mėgino įrodyti, jog tai mokyklos dokumentas, tad išsinešti jo nevalia“, – susitikimą direktorės kabinete prisiminė R.Keliauskienė.

Kai nuostatai pagaliau atsidūrė tarybos narių rankose, netrukus paaiškėjo D.Fokienės užsispyrimo priežastis: rugpjūčio pabaigoje Švietimo skyriaus vedėjo J.Skestenio įsaku patvirtintas dokumentas mažai kuo priminė mokyklos tarybos priimtą variantą. Tik birželio pradžioje vykusio mokyklos tarybos posėdžio data išliko nepakitusi.

Niekam nekilo abejonių, kad „Volungės“ pradinės mokyklos direktorė išėjo atostogauti nešina „namų darbais“. Tarybos priimtas dokumentas iš savivaldybės pateko į D.Fokienės rankas, ši savavališkai jį pakoregavo ir grąžino Švietimo skyriui.

Nuostatus „paredagavo“

Mokyklos tarybos vadovių įsitikinimu, direktorė savo nuožiūra pakoregavo daugelį svarbių nuostatų, apie tai neįspėjo tarybos, o Švietimo skyrius patvirtino jai nepriklausančio asmens darytus pakeitimus.

V.Keršulienės tvirtinimu, D.Fokienė pakeitė tarybos rinkimo tvarką, sutrumpino jos kadencijos trukmę, panaikino pedagogų rinkimo į tarybą slaptumą, įsteigė nenumatytą savivaldos instituciją – metodinę tarybą, nors pradinėje mokykloje nėra dalykinės mokymo sistemos. Dingo ir nuostata, skelbianti, jog „paramos būdu gautų lėšų panaudojimo klausimus sprendžia mokyklos taryba“.

„Susidariau įspūdį, kad mokyklos vadovė iki šiol nesuprato, kas yra mokyklos taryba, kokie jos veiklos principai ir reikšmė“, – kalbėjo V.Keršulienė.

Nesilaikyta taisyklių

Rugsėjo viduryje mokyklos taryba kreipėsi į V.Šapalą ir pareiškė, jog Švietimo skyrius patvirtino mokyklos savivaldos organo nesvarstytą dokumentą. „Akivaizdu, kad buvo padaryta esminių nuostatų pakeitimų, su kuriais taryba nebuvo supažindinta. Tarybos posėdyje derinta visai kita redakcija“, – teigiama kreipimesi.

Spalį V.Keršulienę pasiekė Švietimo skyriaus valdininkų laiškas. Jame rašoma, kad „naują nuostatų redakciją pasirašė ir steigėjui tvirtinti pateikė mokyklos direktorė D.Fokienė. Tam ji turi visus įgaliojimus“.

Mokyklos tarybos pirmininkė įsitikinusi, jog tai netiesa. „Direktorė neturi jokių įgaliojimų nuostatus rengti ar tvirtinti, juo labiau – juos pasirašyti. Tai dokumentų rengimo taisyklių ir ministro patvirtintų reikalavimų pažeidimas“, – sakė V.Keršulienė. Laiške, pasak tarybos pirmininkės, taip pat bandyta įrodinėti, neva Švietimo skyriaus patvirtintuose nuostatuose buvo „derinimo su taryba žyma“, o kitos dokumento redakcijos nėra žinomos.

„Vizą ant savavališkai pakeistų ir tvirtinti pateiktų nuostatų direktorė įrašė neteisėtai, – tikino V.Keršulienė. – Tai įrodo savivaldybės gautų dokumentų kompiuterinėje laikmenoje nuo birželio pabaigos saugomas tarybos posėdžio protokolas ir mano pasirašyti „Volungės“ nuostatai.“

Nieko negali pakeisti

Spalio viduryje posėdžiavusiai mokyklos tarybai teliko dvi išeitys: patvirtinti direktorės redaguotus nuostatus arba dar kartą kreiptis į V.Šapalą. Taryba vieningai atmetė D.Fokienės kurptą nuostatų redakciją ir kreipėsi į Švietimo skyrių. Taip pat nepamiršo įspėti apie situaciją Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM).

Mokyklos direktorė mėgino spręsti krizę savais būdais. Visų pedagogų akivaizdoje ji liepė tarybai atstovaujančioms mokytojoms rašyti paaiškinimą, kas nuostatų redakcijoje jų netenkina.

„Mums neramu, nes prasideda sąskaitų suvedinėjimas, – pasakojo mokyklos tarybos vadovės. – Esame pareiškusios norą pasitraukti iš tarybos, tačiau mokytojos prašo netylėti, padėti joms, nes pačios nieko negali pakeisti.“

Pripažino direktorės klaidą

Mokyklos vadovė D.Fokienė atsisakė LŽ išdėstyti savo nuomonę. „Su žiniasklaida darbo reikalų netvarkau. Turiu viršininkus, kuriems atsiskaitau už savo darbą“, – pareiškė ji. Todėl LŽ pakalbino V.Šapalą.

Valdininkas patvirtino, kad spalio viduryje savivaldybė gavo „Volungės“ pradinės mokyklos tarybos kreipimąsi. Jis užsiminė, jog šiuo metu vyksta tyrimas. „Aiškinamasi, kas, kur ir kodėl. Tad galutinių išvadų kol kas nėra, ieškosime išeities“, – pabrėžė Švietimo skyriaus specialistas. Jis sakė, kad direktorius mokyklos tarybos veikloje „formaliai“ gali dalyvauti, tačiau tokia praktika nerekomenduojama. Kol tyrimas nebaigtas, V.Šapalas nenorėjo patvirtinti, jog D.Fokienė darė „korekcijas“ savo vadovaujamos mokyklos nuostatuose. Vis dėlto valdininkas pripažino: „Steigėjui pateiktos naujos nuostatų redakcijos, kaip dabar aiškėja, direktorė nebuvo suderinusi su mokyklos taryba.“

LŽ kalbinta ŠMM Švietimo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė Stanislava Strolaitė teigė, kad „Volungės“ pradinės mokyklos tarybos kreipimasis į ŠMM valstybės sekretorių Dainių Numgaudį buvo persiųstas mokyklos steigėjai – Vilniaus miesto savivaldybei. „Įpareigojome savivaldybės švietimo specialistus iki lapkričio 20 dienos pateikti tyrimo išvadas mums ir mokyklos tarybai“, – sakė S.Strolaitė.

Neįveikė cenzūros

Dabartinės kadencijos mokyklos taryba pradėjo veiklą praėjusį rudenį. Po kurio laiko buvo apsižiūrėta, jog niekas nėra matęs mokyklos nuostatų. Paaiškėjo, kad juos po 2004 metų švietimo ir mokslo ministro įsakymo mėgino rengti pati mokyklos direktorė. „Iki 2004-ųjų mokymo įstaiga vadovavosi tipiniais nuostatais. Manau, ministro įsakymas įpareigojo mokyklas susikurti savo veiklos nuostatus. Direktorė, matyt, pabandė imtis šio darbo savarankiškai“, – spėliojo V.Keršulienė.

Kadangi D.Fokienės teikti nuostatai neįveikė švietimo valdininkų cenzūros, naujoji mokyklos taryba neturėjo kitos išeities ir jau per pirmąjį susirinkimą nutarė imtis šio reikalo.

Mokykla nyksta

„Volungės“ pradinę mokyklą liūdnai išgarsino keletas incidentų. Į juos atkreipė dėmesį net prezidentas Valdas Adamkus. Prieš metus devynmetis sužalojo tris bendraklasius. Mokytojai ir vaikai, išsigandę mokyklos koridoriuje siautėjančio moksleivio, slėpėsi klasėse, o direktorė užsirakino savo kabinete.

Šį incidentą tyrę Švietimo skyriaus pareigūnai pripažino, jog mokyklos vadovė neišnaudojo visų galimybių, kad išvengtų konflikto ir jį suvaldytų. Tada D.Fokienei pareikštas žodinis įspėjimas.

Šiemet vienoje mokyklos klasių per neapsižiūrėjimą buvo užrakinti du pradinukai. Vienas jų iššoko pro langą iš antro aukšto ir susižalojo. D.Fokienei dėl šio incidento skirta drausminė nuobauda tebegalioja iki šiol.

Per pastaruosius dvejus metus „Volungės“ pradinę mokyklą lankančių pirmaklasių skaičius sumažėjo perpus. Pasak R.Keliauskienės, vaikai priversti žaisti dulkėtoje, neaptvertoje aikštelėje. Mokyklos teritorijoje neaiškiomis aplinkybėmis iškilo gyvenamasis daugiaaukštis namas. Galbūt šis pastatas ir kliudo Vilniaus savivaldybės švietimo vadovams pamatyti, kas vyksta „Volungėje“?

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Švietimas su žyma , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.