Numatomos geresnės būsto įsigijimo ir nuomos sąlygos

Nepasiturinčios šeimos galės greičiau apsirūpinti būstu, tam maksimaliai panaudojant fiziniams ar privatiems asmenims priklausančio būsto sektoriaus galimybes.

Tai numatyta Vyriausybės trečiadienį pritartame valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo pakeitimų ir papildymų projektui.

Pasak Vyriausybės spaudos tarnybos pranešimo, siūloma šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą ir įrašytiems į savivaldybių sudaromus sąrašus, valstybės biudžeto lėšomis kompensuoti 80 procentų fiziniams ar privatiems juridiniams asmenims priklausančio būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių skirtumo. Šeimos ir asmenys, kuriems valstybės biudžeto lėšomis bus kompensuojamas socialinio ir privataus būsto nuomos mokesčių skirtumas, įgis pirmumą apsirūpinti būstu, o tai sudarys sąlygas savivaldybėms sparčiau aprūpinti socialiniu būstu šeimas ir asmenis, esančius savivaldybių sudaromuose sąrašuose.

Pagal savivaldybių duomenis, 2007 metų pradžioje į sąrašus socialiniam būstui išsinuomoti buvo įrašyta 15740 šeimų ir asmenų, tai yra beveik 2700 daugiau nei 2006 metų pradžioje (13044 šeimų ir asmenų). Šiuo metu socialinio būsto fondas plėtojamas iš valstybės biudžeto asignavimų, skiriamų Socialinio būsto fondo plėtros programai. 2006 m. šiam fondui plėtoti buvo skirta 30 mln. litų, 2007 m. – 50 mln. litų. Už šias lėšas 2007 m. numatoma įsigyti apie 500 butų.

Nors valstybės biudžeto asignavimai socialinio būsto plėtrai kasmet didinami, dėl išaugusių būsto statybos ir pirkimo kainų kasmet vis didėjančių šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, skaičiaus, šie asignavimai nepakankami. Panaudodamos naujai įsigytus ir atlaisvintus butus savivaldybės kasmet išnuomoja apie 900-1000 butų. Tačiau norint patenkinti esamą socialinį būsto poreikį šeimos ir asmenys turi laukti 15 metų. Priėmus siūlomą įstatymo papildymą, apsirūpinimo socialiniu būstu terminas sumažėtų iki 6-7 metų.

Siūloma padidinti valstybės paramą būstui įsigyti šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų (įvaikių), kurioms, įstatyme nustatytomis sąlygomis, valstybės parama būsto kreditui ar jo daliai apmokėti didinama iki 20 procentų.

Pagal bendrąją nustatytą tvarką neįgalieji teisę į socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą įgyja tuomet, kai turimo būsto naudingojo ploto dydis, tenkantis vienam šeimos nariui yra ne mažesnis kaip 10 kv. metrų. Siūloma šią normą padidinti iki 14 kv. metrų. Toks pakeitimas palengvintų neįgaliesiems galimybę pritaikyti būsto sąlygas prie savo specifinių poreikių.

Teikiama pataisa, kad gyvenamosios patalpos būtų išnuomojamos asmenims ir šeimoms, neįrašytiems į atskirus sąrašus, jeigu jie būsto neteko dėl gaisrų, potvynių ar kitų nelaimių, jeigu jie neturi kito tinkamo gyventi būsto.

Siūlomi pakeitimai sudarytų geresnes sąlygas būstui įsigyti ar išsinuomoti, leistų greičiau apsirūpinti būstu, sumažintų socialinio būsto poreikį, o tai santykinai sumažintų valstybės investicijų į socialinio būsto fondo plėtrą poreikį.

Jeigu Seimas pritars siūlomam įstatymo papildymui dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos teikimo šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą ir nuomojantiems būstą, priklausantį fiziniams ar privatiems juridiniams asmenims, šis siūlymas įsigalios 2008 m. liepos 1 dieną.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Statyba su žyma , , . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.