Aktualios muzikos festivalis „Gaida” spalio 19-30 d.

Festivalis „Gaida” šiemet kviečia tyrinėti patį asmeniškiausią muzikos instrumentą – žmogaus balsą. Instrumentą, turintį daugialypį prasminį užtaisą (muzikos, teksto, atlikimo, kūno, individo), naujoje muzikoje besiskleidžiantį pačiais įvairiausiais pavidalais ir tampantį neišsemiamo kūrybiškumo šaltiniu. Festivalis pristato įspūdingus balsus asmenybes Fįtimą Mirandą ir Davidą Mossą, balsus kaip charakterius ir nuotykių ieškotojus (Neue Vokalsolisten Stuttgart), balsus kaip arčiausiai Dievo esančius muzikos instrumentus (Estijos filharmonijos kamerinis choras) ar paslapties ir tragizmo skleidėjus (Medėja), pagaliau balsą kaip ženklinį kompozitoriaus kūrybos tembrą (Sarah Leonard ir Michael Nyman Band). Dainuojantys ir skaitantys, rečituojantys ir komentuojantys, aktoriai, solistai, vokaliniai ansambliai ir chorai koncertiniuose, teatro ir multimedia projektuose – tokia yra šių metų festivalio „Gaida” tema ir visuma.

Spalio 19, penktadienis, Kongresų rūmai, 19 val.

LIETUVOS VALSTYBINIS SIMFONINIS ORKESTRAS

Solistai:

David Moss (skaitovas)

Aušrinė Šikšnytė (mecosopranas)

Dirigentas B Tommy Andersson (Švedija)

Ramūnas Motiekaitis. naujas kūrinys (2007, premjera)
Onutė Narbutaitė. krantas upė simfonija (Simfonija Nr.4) (2007)
Heiner Goebbels. Iš ciklo Surrogate Cities mecosopranui, skaitovui ir simfoniniam orkestrui (1993/94):

D & C

Surrogate (Hugo Hamiltono žodžiai)

The Horatian – Three Songs (Heinerio Müllerio žodžiai)

Faust im Wappen

In the Country of Last Things (Paulo Austerio žodžiai)

Heineris Goebbelsas neabejotinai yra teatro žmogus, jo postavangardinė kūryba pilna teatriškumo, taip pat džiazo, roko referencijų ir energijos. Ne išimtis ir didžiulis koncertinis ciklas Surrogate Cities, pasak kompozitoriaus inspiruotas „realistinio, neabejotinai prieštaringo, bet galų gale pozityvaus modernaus miesto paveikslo”, kurio dalys turi ir kabaretinio eisleriško tiesumo (The Horatian – Three Songs), ir aukštos įtampos (Surrogate), ir tam tikro dūlėjimo, irimo nuojautų (In the Country of Last Things). Gaidos festivalis suteikia galimybę leistis į šią betikslę kelionę po miestą su nuostabiu aktoriumi Davidu Mossu, nuolatiniu Heinerio Goebbelso kūrybos partneriu. Koncerte taip pat skambės jaunojo kompozitoriaus Ramūno Motiekaičio naujas simfoninis opusas bei vienadalė jubiliejinio Varšuvos rudens užsakymu parašyta Onutės Narbutaitės kompozicija krantas upė simfonija, metaforiška žmogaus kelionė į nebūtį, kur prarandama ne ateitis, bet praeitis.

Spalio 20, šeštadienis, Šiuolaikinio meno centras, 19 val.

STELLA HERMETICA

Kompozitorių Martyno Bialobžeskio ir Jono Jurkūno projektas

tekstai Isaaco Newtono, Leono Stepanausko, Marto B.

(2007, premjera)

Atlikėjai:

Asmik Grigorian (sopranas)

Gaida Ensemble

Pieno lazeriai

Dirigentas Modestas Pitrėnas

Specialiai Gaidos festivaliui sukurtas jaunųjų kompozitorių projektas (prisiminkite Keturis elementus), kuriame savitai aktualizuojama tradicija ir persipina įvairios muzikos – klasika ir alternatyva, šiuolaikinė akademinė ir populiarioji kūryba, pasitelkiamos videoprojekcijos bei teatrinės raiškos priemonės. Stella Hermetica šioje vietoje veikia kaip nuoroda į vakarietišką ezoterinę tradiciją, neribojamą kokios nors religijos ir pasaulėžiūros, tačiau pabrėžiančią nuolatinės dvasinės kelionės svarbą, reikšmingesnę nei įvairios technologijos, stilistiniai junginiai ar kitokios priemonės.

Spalio 21, sekmadienis, Bernardinų bažnyčia, 19 val.

ORATORIO

John Tavener. The Myrrh-Bearer (pagal bizantiškąjį Kassiani troparijų, 1993)
Morton Feldman. Rothko Chapel (1971)

Atlikėjai:

Arūnas Statkus (altas)

Kauno valstybinis choras

Dirigentas Petras Bingelis

Šią programą sudaro dviejų atitolusių autorių artima muzika: „naujojo dvasingumo” garsenybės Johno Tavenero ir radikalaus empiriko, eksperimentatoriaus Mortono Feldmano kūryba. Pirmąją inspiravo Bizantijos poetės-vienuolės troparijus ir Marijos Magdalietės bei Dievo Motinos įvaizdžiai; antrąją – moderni Marko Rothko koplyčios meditacinė erdvė, formuojama abstrakčiojo ekspresionizmo menininko tapybos ir skirta bet kurios religijos tikintiesiems. Katarsiškų būvių muziką atliks ne kartą didelių matmenų sakralinę muziką giedojęs Kauno valstybinis choras, vadovaujamas Petro Bingelio.

NEMOKAMAS

Spalio 22, pirmadienis, Šiuolaikinio meno centras, 19 val.

MELOS-ETHOS ENSEMBLE BRATISLAVA (Slovakija)

Silvia Adamikova (sopranas)

Dirigentas Marian Lejava

Luciano Berio. O King (1968)
György Ligeti. Kammerkonzert (1969-70)
Jana Kmitova. Wound (2003)
Marian Lejava. Dickinson – Songs (2002-03)
Marius Baranauskas. naujas kūrinys (2007, premjera)
Loreta Narvilaitė. In the World of Small Things the Detail is King (2007, premjera)

Prieš porą metų jauni, gabūs ir imlūs slovakų muzikantai subūrė „Melos-Ethos Ensemble”, kuris nuo pat pirmų dienų įnirtingai siekia tapti pačios naujausios ir XX a. muzikos ekspertu, slovakų kūrybos iniciatoriumi bei skleidėju. Tad šioje tarpkultūrinėje, dvi kartas gretinančioje programoje skambės mažai žinoma slovakų jaunosios kartos muzika, praėjusio amžiaus novatorių, vikriai sureagavusių į stilistinę avangardo krizę ir sukūrusių savo kompozicines alternatyvas, Luciano Berio ir György Ligeti kūryba bei dvi lietuviškos premjeros: ekspresyvi, rafinuota ir melancholiška Loretos Narvilaitės bei skrupulinga ir tembrus tirianti Mariaus Baranausko muzika.

Spalio 23, antradienis, Šiuolaikinio meno centras, 19 val.

NEUE VOKALSOLISTEN STUTTGART (Vokietija)

Ričardas Kabelis. Farsas (2007, premjera)
Mischa Kaeser. iš Praeludien 1. Buch (2005-06)
Egidija Medekšaitė. Sophismata (2007, premjera)
Georges Aperghis. Vittriool (2006)
Jennifer Walshe. he wants his cowboys to sound like how he thinks cowboys should sound (2003), Jennifer Walshe tekstas

Neue Vokalsolisten Stuttgart yra nuotykių ieškotojai, tyrinėtojai ir atradėjai, idealistai, itin žingeidūs naujiems garsams, vokalinėms technikoms ir artikuliacijos būdams. Grupės pasirodymuose gausu muzikinio teatro elementų, balsas jungiamas su elektronika, video, kitais menais. Neue Vokalsolisten Stuttgart glaudžiai bendradarbiauja su kompozitoriais, kasmet atlikdami bene 20 naujų kūrinių, dalis mėgstamiausių ansamblio opusų skambės ir Vilniuje. Koncerte bus atlikti ir du specialiai Gaidos festivaliui sukurti Ričardo Kabelio ir Egidijos Medekšaitės kūriniai.

Spalio 24, trečiadienis, Šiuolaikinio meno centras, 19 val.

CHARLIE CHAPLINO PROJEKTAS

Atlikėjai:

Rafailas Karpis (tenoras)

Ansamblis „Nepaklusnieji”:

Andrius Radziukynas (fleita)

Julius Černius (klarnetas)

Ieva Sipaitytė (smuikas)

Robertas Bliškevičius (altas)

Mindaugas Bačkus (violončelė)

Sonata Zubovienė (fortepijonas)

Rokas Zubovas (fortepijonas)

Charlie Chaplino muzika iš filmų:

Mažylis (1921)

Cirkas (1928)

Nauji laikai (1936)

Didmiesčio žiburiai (1931)

Žibuoklės Martinaitytė. Mozaika (Charlie Chaplino atminimui) (2007, premjera)

Ansamblis „Nepaklusnieji”, nemėgstantis rutinos ir sustabarėjusių koncertų formų, Gaidos festivaliui rengia specialų kino muzikos projektą, skiriamą komikui, režisieriui ir kompozitoriui Charlie Chaplinui. Garsusis komikas tvirtai tikėjo, kad veiksmas, pantomima ir palydintys muzikos garsai yra žymiai paveikesni nei žodžiai. Nepaklusniųjų vakaras suteiks galimybę dar sykį pasidžiaugti subtiliomis liūdnai linksmomis Charlie Chaplino mizanscenomis bei muzika. Ypatingas vakaro akcentas – nauja kompozitorės Žibuoklė Martinaitytės kompozicija Mozaika – dedikacija žymiajam komikui.

Spalio 26, penktadienis, Domino teatras, 19 val.

FĮTIMA MIRANDA (Ispanija)

Balso teatro projektas ArteSonado

Idėja, muzika, atlikimas, režisūra: Fįtima Miranda

Režisūra: Fernando Renjifo

Šviesų dizainas: Andreas Greiner

Video: Eugeni Bonet ir Mayte Ninou

Kostiumai: „En Escena” (Madridas)

Days:

LLAMAda

Diapasión

Desasosiego

Palimpsiesta

A inciertas edades

HORAdada

Nila Blue

rePERCUSIONES I: Esto es de lo que no tiene nombre

Asaeteada

Fįtima Miranda – tai balsas, vėjas ir perkusinis instrumentas žmogaus kūne. Universalus keturių oktavų daugiabalsis (!) instrumentas, išlavintas studijuojant Rytų ir Vakarų dainavimo tradicijas bei tobulinant atlikimo ir raiškos technikas. Tai ne tik balsas, bet ir gestas, dramaturgija, kontrapunktu lydintys vaizdai, šviesos. Kuriama prisiminimų ir vaizduotės erdvė – subtili, gili ir poetiška. Scenoje – tik Fįtima Miranda, jos balsas ir jokių technologinių balso manipuliacijų.

Spalio 27, šeštadienis, Nacionalinė filharmonija, 19 val.

LIETUVOS NACIONALINIS SIMFONINIS ORKESTRAS

Solistai:

Vida Miknevičiūtė (sopranas)

Raimondas Sviackevičius (akordeonas)

Kauno valstybinio choro vyrų grupė

Dirigentas Robertas Šervenikas

Feliksas Bajoras. Promise akordeonui ir orkestrui (2007, premjera)
Zita Bružaitė. Der feierliche March balsui, vyrų chorui ir orkestrui, Georgo Traklio žodžiai (2007, premjera)
Bernhard Lang. Differenz / Wiederholung 11.2 (Orchestra Loops #2) simfoniniam orkestrui (2003)

Bernhardas Langas – austrų kompozitorius ir kompiuterinės muzikos entuziastas, aktyviai bendradarbiaujantis su choreografais, videomenininkais ir didžėjais. 2006 m. jo opera Aš nekenčiu Mocarto, atlikta Vienoje Mozarto metų proga, išsiskyrė griausmingame jubiliejinių renginių sraute. Pastaraisiais metais kompozitorius gilinasi į repetityvinę estetiką, kilpų techniką, netradicinius garso objektus, be atvangos kuria kūrinių seriją vienodu pavadinimu Differenz / Wiederholung (Skirtingumas/Pakartojimas), kurios dalį girdėsime ir šioje programoje.
Gaidos festivalio koncerte taip pat skambės premjerinė, stambių matmenų simfoninė muzika: modernaus ir spontaniško Felikso Bajoro bei šmaikščiosios Zitos Bružaitės opusai.

Spalio 29, pirmadienis, Nacionalinis dramos teatras, 19 val.

MEDĖJA

Kamerinė opera (1990, pastatymas 2005)

Muzika: Pascal Dusapin

Libretas: Heiner Müller

Režisierius: Antoine Gindt

Scenografija ir apšvietimas: Klaus Gruenberg

Atlikėjai: Medėja – Caroline Stein (koloratūrinis sopranas)

Kamerinis choras „Jauna muzika”

Lietuvos kamerinis orkestras

Dirigentas Franck Ollu

Festivalyje pristatoma nauja Pascalio Dusapino operos Medėja versija, pastatyta 2005 metais, siekiant atskleisti pagrindinės veikėjos paslaptingumą ir tragizmą. Medėja priešpastatoma vokaliniam kvartetui, mišriam chorui bei styginių orkestrui, kurie, sekant baroko operos tradicijomis, komentuoja ir reflektuoja pagrindinės veikėjos monologus. Nepaisant intravertiškos aplinkos ir tam tikro meditatyvumo, operos siužetas skleidžiasi visa galia. Medėja čia – vieniša ir gąsdinanti, išduota ir kerštaujanti, pribloškianti koloratūra, tirpstančia aukščiausiuose registruose. Ar dainininkė tiesiog pasakoja Medėjos istoriją? O gal mūsų akivaizdoje rengia savo sukrečiantį ritualą?

Spalio 30, antradienis, Kotrynos bažnyčia, 19 val.

ESTIJOS FILHARMONIJOS KAMERINIS CHORAS

Dirigentas Paul Hillier

Arvo Pärt. Magnificat (1989)
Arvo Pärt. Dopo la vittoria (1997)
Arvo Pärt. Da pacem Domine (2004)
Justė Janulytė. Aquarelle (2007, premjera)
Arvo Pärt. 2 Slavonic psalms (1984)
Toivo Tulev. Rejoice, rejoice, rejoice (2006)
Arvo Pärt. Triodion (1998)
Arvo Pärt. Nunc dimittis (2001)

„Šventasis minimalistas” Arvo Pärtas savo puritoniška ir sakralia kūryba sukėlė globalų rezonansą. Jo muzika kupina beribio religinio simbolizmo ir mistiško viduramžių giedojimo, kurį originaliai rekonstruoja šiuolaikinio kompozitoriaus protas. Logiška, kad geriausias šios estų kompozitoriaus muzikos interpretatorius yra Estijos filharmonijos kamerinis choras, vadovaujamas įžymaus britų dirigento ir meno veikėjo Paulo Hillierio. Neskaidomoje ir monolitinėje programoje skambės ir kompozitoriaus bendraminčio Toivo Tulevo muzika, taip pat inspiruota hagiografijos, krikščioniškų tekstų ir metafizinių slėpinių bei naujasis Justės Janulytės kūrinys, kuris tikėtina įskels monolitą ne „tylių gestų muzika”, bet pasaulietinio gyvenimo įkvėptais vaizdiniais.

GAIDA POST SCRIPTUM

Lapkričio 27, antradienis, Nacionalinė filharmonija, 19 val.

MICHAEL NYMAN BAND (Jungtinė Karalystė)

Sarah Leonard (sopranas)

Muzika iš filmų:

Jeigu ir Kodėl (dainos, solistė Sarah Leonard)

Prospero knygos (1990, solistė Sarah Leonard)

Virėjas, vagis, jo žmona ir jos meilužis (1989)

Žmogus su kino kamera

Michaelas Nymanas – žymiausias šių laikų britų kompozitorius – daugelio libretų autorius, pianistas ir muzikologas, pirmasis muzikos terminijoje įdiegęs sąvoką minimalizmas. Labiausiai jį išgarsino ilgalaikis bendradarbiavimas su legendiniu kino režisieriumi Peteriu Greenaway’umi, vienuolikai jo filmų Nymanas sukūrė garso takelius. Kiekviename posūkyje kompozitorius atsiskleidžia kaip be galo pragmatiška asmenybė. Jam nepriimtinos kūrybinės kančios, tūnojimas dramblio kaulo bokšte ir grumtynės su abstrakčiomis sistemomis. Tai ekstravertiškas menininkas, parenkantis tinkamą humoro toną ir instinktyviai gebantis sudominti labai skirtingą ir plačią auditoriją. Išskirtiniame koncerte Vilniuje kartu su paties kompozitoriaus įkurta grupe pasirodys vienas garsiausių anglų sopranų – ekstravagantiškoji dainininkė Sarah Leonard.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Renginiai su žyma , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.