Siūloma apriboti teisę gauti pašto ar maisto produktų siuntinius suimtiesiems

Įstatymo projekto tikslas – suderinti Kardomojo kalinimo įstatymą (išdėstant nauja redakcija) su Baudžiamojo kodekso, Baudžiamojo proceso kodekso ir Bausmių vykdymo kodekso nuostatomis; nustatyti humaniškesnę kardomosios priemonės – suėmimo vykdymo tvarką bei sąlygas; sumažinti suimtiesiems asmenims draudžiamų turėti daiktų ir reikmenų patekimą į tardymo izoliatorius, uždraudžiant (panaikinant) pašto ar perduodamų maisto produktų siuntinius, taip pat išspręsti kitas praktikoje kylančias problemas.

Pasak aiškinamojo rašto, 2003 m. gegužės 1 d. įsigaliojus Baudžiamajam, Baudžiamojo proceso kodeksams ir Bausmių vykdymo kodeksui, Kardomojo kalinimo įstatymo nuostatos jau neatitinka minėtų kodeksų nuostatų. Galiojantis Kardomojo kalinimo įstatymas numato suimtiesiems gauti neribotą kiekį pašto ar perduodamų siuntinių. Tokiu būdu draudžiami daiktai (narkotikai ir psichotropinės medžiagos, mobilus telefonai ir pan.) dažniausiai patenka į įkalinimo įstaigas per pašto ar perduodamus siuntinius.

Be to, galiojantis Kardomojo kalinimo įstatymas taip pat nenumato teisės skambinti telefonu šeimai ar artimiems giminaičiams, psichologinės tarnybos kardomąją priemonę – suėmimą vykdančiose įstaigose (tardymo izoliatoriuose), socialinės pagalbos teikimo jose laikomiems suimtiesiems, taip pat pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimo tvarkos ir kt.

Priėmus įstatymą, gauti pašto ir perduodamus maisto produktų siuntinius būtų palikta teisė tik nėščioms moterims pagal gydytojų komisijos išvadą. Kitiems suimtiesiems būtų palikta teisė gauti vieną pašto ar perduodamą drabužių, avalynės siuntinį per tris mėnesius. Suimtieji kiekvieną mėnesį gautų būtiniausių reikmenų rinkinį (dantų šepetukas ir pasta, muilas, skutimosi priemonės, rašymo priemonė ir pan.), kuris bus numatytas pakeičiant Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 1R-139 patvirtintas Vyrų ir moterų, laikomų kardomojo kalinimo vietose, ir nuteistųjų, atliekančių arešto bausmę ir laisvės atėmimo bausmę kalėjimuose, aprūpinimo apranga, patalyne ir asmens higienos priemonėmis normas ir Suimtų bei nuteistų nėščių moterų ir vaikų iki 3 metų turinčių moterų aprūpinimo apranga, patalyne ir asmens higienos priemonėmis normas. Tai iš dalies kompensuotų teisės gauti pašto ir perduodamus siuntinius netekimą.

Pasak viceministrės, teikiamu projektu nustatytos humaniškesnės asmenų, įkalintų iki teismo nuosprendžio priėmimo, laikymo sąlygos: bus leista skambinti telefonu, patikslintos asmenų, laikomų tardymo izoliatoriuose, kategorijos, pradės veikti psichologinės tarnybos, suimtiesiems bus teikiama socialinė pagalba, nustatoma pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimo tvarka, taip pat išspręstos kitos praktikoje kylančios problemos.

Projekto iniciatoriai tikisi, jog priėmus šį įstatymą, kriminogeninė situacija įkalinimo įstaigose pagerės: įkalinimo įstaigose sumažės narkotinių ir psichotropinių medžiagų, alkoholio ir kt; sumažėjus draudžiamų daiktų (narkotinių ir psichotropinių medžiagų, alkoholio ir kt.) patekimui į įstaigas, sumažės ir teisės pažeidimų skaičius (atsižvelgiant į tai, kad nemažai teisės pažeidimų padaroma apsvaigus nuo narkotinių ar kitokių medžiagų).

Nutarta įstatymo projektui po pateikimo pritarti ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavo: už – 51, prieš – 2, susilaikė 10. Pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti paskirtas Teisės ir teisėtvarkos komitetas, papildomu – Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Politika su žyma , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.