Skubama atverti įstatymo spragą antstoliams

Likus dešimčiai dienų iki termino, kai antstoliams pradės galioti griežtesni išsilavinimo reikalavimai, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK) skuba pakeisti įstatymą, kad jame atsirastų landa neįgijusiems būtino išsilavinimo ir kompetencijos antstoliams.

Iš 129 šiuo metu Lietuvoje dirbančių antstolių 28 aukštojo universitetinio teisinio išsilavinimo neturi. Seimo TTK pirmininkas Julius Sabatauskas ir šio komiteto narys Vidmantas Žiemelis pateikė Antstolių įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo projektą, kuris įregistruotas rugsėjo 14-ąją. Jau po penkių dienų projektas buvo įtrauktas į komiteto darbotvarkę kaip rezervinis klausimas ir svarstytas. Komiteto nariai jam pritarė.

V.Žiemelis ir J.Sabatauskas siūlo įstatymą pakeisti taip, kad teismo antstoliams, kurie buvo įrašyti į antstolių rezervą ir į Lietuvos antstolių sąrašą, Antstolių įstatymo 4 straipsnyje nustatyto išsilavinimo reikalavimas nebūtų taikomas iki 2009 metų gruodžio 31 dienos, t. y. atidedamas dvejiems metams.

Prieš penkerius metus priimtas įstatymas numatė, kad visi antstoliai turi įgyti aukštąjį teisinį universitetinį išsilavinimą iki 2007 metų spalio 1 dienos.

Siekia lygybės?

„Iš 28 antstolių dauguma įgiję išsilavinimą, tačiau neperėję pripažinimo procedūros, – paaiškino J.Sabatauskas. – Kai kuriems antstoliams pripažinimo procedūra numatyta spalio 5 dieną – jau po to, kai baigiasi terminas. Jei visi 28 antstoliai vieną dieną bus atleisti iš darbo, liks didžiulė spraga, kuri būtų užpildyta tik per pusę metų. Kiekvienas antstolis turi po 2-4 tūkst. bylų. Taigi iš karto sustotų visos sistemos darbas. Analogišką sprendimą dėl išsilavinimo reikalavimų mes priėmėme pernai prokuratūros darbuotojų atžvilgiu, jiems nustatytas terminas buvo pratęstas dvejiems metams. Turi būti vienodai vertinami visų teisinių profesijų atstovai.“

Nelegalių universitetų studentai

J.Sabatauskas teigė, kad dauguma išsilavinimo nesuspėjusių įsigyti antstolių neturi jokių drausminių nuobaudų, išdirbę panašų darbą po 10-20 metų.

LŽ duomenimis, tarp neturinčiųjų reikiamo išsilavinimo – ir Antstolių rūmų prezidiumo narė, Trakų antstolė Marija Lekstutienė.

Tačiau tikrasis J.Sabatausko ir V.Žiemelio įstatymo pataisos motyvas gali būti Lietuvoje nelegaliai veikiančių Maskvos universitetų protegavimas. J.Sabatauskas LŽ buvo priverstas patvirtinti, jog keblumų dėl išsilavinimo antstoliams pirmiausia kilo todėl, kad visais atvejais jis įgytas Rusijos universitetuose, kurie Lietuvoje neįteisinti.

Žiniasklaidoje ne kartą šie institutai įvardyti kaip nelegaliai veikiantys, o gavusiesiems šių įstaigų diplomus kyla problemų norint juos įteisinti Lietuvoje.

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) per pastaruosius penkerius metu gavo apie 500 prašymų pripažinti Rusijos ir Baltarusijos aukštosiose mokyklose įgytas kvalifikacijas. Tam, kad jos būtų pripažintos Lietuvoje, kai kuriais atvejais reikia išlaikyti papildomą kvalifikacinį egzaminą. SKVC darbuotojai stebisi šių Rusijos universitetų diplomus turinčių asmenų nekompetencija – jie dažnai nesugeba atsakyti į elementarius specialybės klausimus.

Konkurentų karta

Teisingumo ministerijos duomenimis, nuo 2002 metų du trečdaliai antstolių įgijo būtiną išsilavinimą ir sėkmingai dirba. Suformuotas 130 antstolių padėjėjų, turinčių aukštąjį universitetinį išsilavinimą, būrys.

„Keli antstoliai turės laikyti kvalifikacinį egzaminą rugsėjo 27 dieną. Jei išlaikys, neturinčių tinkamo išsilavinimo bus 17 žmonių, – paaiškino teisingumo ministro patarėjas Pavelas Kujalis. – Tai dėl jų skubiai keičiamas įstatymas, galbūt netgi pažeidžiant procedūras. Įstatymo projektas nesuderintas su Teisingumo ministerija, svarstant jį komitete dalyvavo tik 6 komiteto nariai iš trylikos, nebuvo atsižvelgta į ministerijos prašymą atidėti šio klausimo svarstymą. Praleista pasirengimo svarstyti stadija, projektas nebuvo pateiktas Vyriausybei.“

Teisingumo ministerija yra pasirengusi perimti išsilavinimo neįgijusių antstolių vykdymo bylas, perskirstyti teritorijas, skelbti naujus konkursus į antstolių vietas. Teigiama, kad yra apie 130 kvalifikuotų antstolių padėjėjų, kurie gali dalyvauti konkursuose.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Lietuvoje su žyma , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.