Politikai parodys, ko dar nematėm

Nevaisingos diskusijos, nesibaigiantys posėdžiai, aštrūs pareiškimai ir demaršai – tokia iki šiol buvo šios kadencijos Klaipėdos miesto tarybos kasdienybė, tokia ji prognozuojama ir po vasaros atostogų.

Aršios, dažnai nevaisingos diskusijos, ilgiau nei vieną dieną trunkantys posėdžiai, frakcijų ir koalicijos vardu skelbiamų pareiškimų gausa, galiausiai atostogų pradžią apvainikavęs opozicijos demaršas – „balsavimas kojomis“ – tokia iki šiol buvo šios kadencijos miesto Tarybos kasdienybė.

Ir nors po atostogų susirinkę tiek valdančiosios daugumos, tiek opozicijos atstovai vienu balsu tvirtina ieškosią sutarimo, iš jų, ypač Permainų koalicijai atstovaujančiųjų, pasisakymų ryškėja, kad ir naująjį politikos sezoną ramybės nebus.

Ką iš nuolatinių rietenų laimės miestas, – spėlioti neverta.

Dalins pinigus

„Vakarų ekspreso“ pakalbintas apie naujo politinio sezono pradžią uostamiesčio meras Rimantas Taraškevičius tvirtino politinio sezoniškumo apskritai nepripažįstąs. Pasak jo, pagrindinės jo, kaip mero ir miesto Tarybos vadovo, veiklos kryptys – pasiruošimas Jūros šventei, mokslo metams, šildymo sezonui bei kiti kasdieniai darbai.

„Nekart esu sakęs ir dabar sakau, kad politika turi baigtis kartu su rinkimais, kai susirenka nauja Taryba ir pradeda dirbti. Mano devizas – kuo mažiau politikos ir kuo daugiau konkrečių darbų, teisingų sprendimų“, – teigia R. Taraškevičius.

Šiais metais, sakė miesto meras, beliko keturi Tarybos posėdžiai. Kiekvienam iš jų vidutiniškai turėtų būti parengta po 40 sprendimų.

Politikų laukia rimtas ir atsakingas darbas – miesto biudžeto rengimas. Būtent jis lems tai, kaip gyvens miestas visus ateinančius metus.

Šiais metais, pasakojo miesto vadovas, dar būtina patvirtinti ir visų darbų atspirties tašku tapsiantį Savivaldybės 2008-2010 metų veiklos planą. Juo bus vadovaujamasi formuojant kitų metų biudžetą. Šiam darbui, anot R. Taraškevičiaus, Tarybai prireiks ypač didelio susitelkimo.

„Turime parengti investicinius projektus ir programas, kuriems bus prašoma Europos Sąjungos paramos. Iki šiol šie darbai buvo dirbami gana sklandžiai. Turim labai gerų pavyzdžių – Šiaurinis išvažiavimo kelias, Pievų, Dariaus ir Girėno gatvių rekonstrukcija, Kultūrų komunikacijos centras ir t.t. Savo eilės laukia Pietinis išvažiavimo kelias, kai kurių miesto transporto magistralių, vandentiekio ir kanalizacijos tinklo plėtra, dar vieno socialinio būsto statyba, – neatidėliotinus darbus vardijo R. Taraškevičius. – Vien biudžeto lėšų tam neužteks.“

Dar neturi pirmininko

Pasak mero, labai apmaudu, kad iki šiol vis dar nėra išrinktas Strateginės plėtros komiteto pirmininkas. „Frakcijų vadovams reikės aptarti susidariusią situaciją ir rasti kompromisą, kuris leistų šiam komitetui normaliai ir vaisingai dirbti“, – sakė Tarybos vadovas.

„Vis dėlto aš tikiu, kad mums pavyks susitarti ir tokių opozicijos demaršų, kai visi Permainų koalicijos nariai paliko posėdžių salę, ateityje nebus. Tam tikrų politikavimo elementų vargu ar išvengsime, juo labiau kad iki Seimo rinkimų liko vos metai. Po jų, esu įsitikinęs, padėtis stabilizuosis“, – prognozavo R. Taraškevičius.

Lėtai ir nekokybiškai

Opozicinės Permainų koalicijos lyderis Artūras Šulcas apie būsimus darbus kalbėjo konkrečiai ir aiškiai.

„Galiu išvardyti kelias pagrindines kryptis. Pirmiausia – tai kasdieniai rūpesčiai: šiukšlių išvežimas, gatvių tvarkymas. Mes tai laikome prioritetu. Miesto valdžia apie tai labai daug šneka, tačiau šiukšlių konteineriuose nuo to nemažėja. Lygiai tas pats ir su gatvių bei kelių remontu. Kažkas lyg ir vyksta, bet itin lėtai ir nekokybiškai“, – sakė A. Šulcas.

Kita kryptis, pasak opozicijos vadovo, – santykiai su valstybe dėl Klaipėdos uosto: „Vienas iš pagrindinių mūsų rūpesčių – kaip išsaugoti paplūdimius Lietuvos žmonėms ir neleisti pramonizuoti pajūrio.“

Trečioji sritis, vardijo A. Šulcas, – visiškas viešumas ir skaidrumas planuojant teritorijas. Būtent čia, jo įsitikinimu, kertasi pagrindiniai verslo interesai, kyla daugiausia konfliktų.

Galvojama ir apie prekybos alkoholiniais gėrimais tvarkos tobulinimą, nes šis darbas nėra baigtas, mąstoma ir apie jau atiduotą svarstyti naująjį miesto strateginės plėtros planą.

„Visus šiuos darbus jungianti linija – atsakomybė, viešumas ir visiškas skaidrumas“, – sakė A. Šulcas.

Nevaldo situacijos

Kalbėdamas apie politinę padėtį miesto Taryboje opozicijos lyderis optimizmu netryško.

„Praėjęs pusmetis akivaizdžiai pademonstravo porą dalykų: tiek valdančiųjų, tiek opozicijos netenkina susiklosčiusi padėtis. Sprendimai priimami lėtai, sudėtingai, kai kurie iš jų – pusiniai, Tarybos darbo ydas vardijo politikas. – Galima prognozuoti, kad bus bandymų situaciją keisti.“

Pasak A. Šulco, per mesto Taryba pirmą kartą prisigyveno iki tokios situacijos, kuomet opozicijai neliko nieko kita, kaip „protestuoti kojomis“.

„Tai demonstruoja visišką Tarybos vadovų negalią. Jie nesugeba valdyti situacijos, ir kuo toliau, tuo tai bus sudėtingiau“, – prognozavo A. Šulcas.

Kartu įvardijo ir priežastis: „Vienas iš Tarybos vadovų, konkrečiai – Benas Šimkus visiškai nesusigaudo, ką jis čia veikia. Išskyrus Savivaldybės mašinų daužymą, jam kol kas nelabai kas sekasi. Judita Simonavičiūtė šiuo metu užsiėmusi teisminėmis peripetijomis. Merui labiau nei Tarybos darbas rūpi šeimos ir verslo problemos. Vadovauti Tarybos darbui jis niekada neturėjo gebėjimų, o šiandien visiškai nebevaldo situacijos.“

Sužinosim apie politikų uošves

Pasak A. Šulco, šį sezoną jis įvardytų kaip primityviai sudėtingą. Pamatysime tokių politinių grimasų, kokių miestas dar nėra regėjęs: „Nenustebkim, kad Tarybos posėdžiai vyks po kelias dienas, kai kurie komitetai visai neposėdžiaus, esminių klausimų nesvarstys. Manykim, kad bus interpeliacijų, ir ne viena. Jos seks viena paskui kitą.

Labiausiai bijau, kad prie to nepratusi valdančioji dauguma peržengia etiškumo ribas ir jau pradėjo kai kuriuos opozicijos narius užsipuldinėti asmeniškai ir viešai. Kai lendama į asmeniškumus, jau peržengtas Rubikonas.

Bijau, kad per šį politinį sezoną klaipėdiečiai apie savo Tarybos narius sužinos viską – apie jų uošves, vaikus, žmonas, tetas ir t.t. Tai kelias į niekur. Tai reiškia, kad sustos visi procesai mieste. Šito aš labiausiai bijau, nes tai labai skaudžiai atsilieps kiekvienam.“

Kaip pagrindinį vaistą nuo visų negalių A. Šulcas įvardijo kompromisų paiešką: „Kompromisas – mano mėgstamiausias žodis, nes politika – kompromisų menas. Prasta šeima, kurioje yra vienas diktatorius. Šeimoje turi būti sutarimas.“

Pasak A. Šulco, nežinia, kaip baigsis J. Simonavičiūtės teismas, neaišku, ar R. Taraškevičius atlaikys tokią įtampą, nes dirbti tokiom sąlygom jis nepratęs. „Iki šiol jis tik ūkininkavo, ir dar primityviai, o šiandien reikia dirbti politinį darbą, reikia šnekėtis, o pasišnekėjus – vykdyti, tai, kas sutarta. Dabar gi susitariama vienaip, o elgiamasi visai kitaip“, – negailėjo kritikos Permainų koalicijos vadovas.

Jis, kaip R. Taraškevičius, akcentavo artėjančių Seimo rinkimų svarbą – esą „reikės visiems plunksnas pasikedenti“. Tačiau, kitaip nei meras, A. Šulcas įsitikinęs, kad jie Klaipėdos tarybai ramybės neatneš.

Politologo komentaras: „Stabilus nestabilumas“

, Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Politologijos katedros vedėjas

Pagrindinė priežastis, trukdanti miesto Tarybai efektyviai dirbti, – labai trapi valdančiosios daugumos persvara. Tačiau teigti, kad mieste vyrauja bevaldystė, negalima.

Esant tokiai situacijai, opozicija turi pakankamai galios, ir negalima kaltinti, kad ji šią galią sąmoningai išnaudoja trukdymams.

Šiandieninę padėtį Klaipėdos miesto taryboje galima įvardyti kaip stabilų nestabilumą, ir tai buvo aišku vos sužinojus rinkimų rezultatus, kai tapo aišku, kad dvi liberalios jėgos nesugeba susivienyti, neranda sąlyčio taškų. Galbūt tai lėmė ambicijos, skirtingos interesų grupės, kažkokios povandeninės srovės, apie kurias mes nieko nežinom. Todėl prognozuoti, išsilaikys valdančioji dauguma ar ne, labai sunku.

Įtakos procesams Klaipėdoje gali turėti ir po truputį įsibėgėjantys Seimo rinkimai. Prasidės vadinamasis prekiavimas. Norint derėtis ir bendradarbiauti Seime kai kam gali tekti užleisti pozicijas miesto Taryboje. Aišku, šios prognozės grynai teorinės.

Antra vertus, net ir tokiom sąlygom dabartinė valdžia tam tikrus darbus dirba. Mes negalim teigti, kad mieste yra bevaldystė.

Problemos dėl konservatorių, dėl jų lyderio, dėl paveldo jau tapo nebevietinėmis. Apie jas daug girdime ir iš respublikinės žiniasklaidos. Todėl Klaipėdą šiandien įvardyčiau kaip bandymų poligoną, kur sprendžiamas esminis klausimas – ar pavyks silpstančioms liberalioms jėgoms rasti sąlyčio taškus, ar teks išsivaikščioti kas sau?

Bent kol kas labiau tikėtinas atrodo antrasis variantas. Prognozuočiau, kad tai lemia itin didelė vietinių lyderių alergija vienas kitam. Nuo to kenčia eiliniai partiečiai ir visa Klaipėda.

Politika turi baigtis kartu su rinkimais, kai susirenka nauja Taryba ir pradeda dirbti“, – įsitikinęs meras R. Taraškevičius

Manykim, kad bus interpeliacijų, ir ne viena, jos seks viena paskui kitą“, – prognozuoja opozicijos lyderis A. Šulcas

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Politika su žyma , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.